GDDKiA ma nowe propozycje rozwiązań rozbudowy DK79 w powiecie piaseczyńskimGDDKiA

GDDKiA ma nowe propozycje rozwiązań rozbudowy DK79 w powiecie piaseczyńskim

Orzech
Orzech
REKLAMA

We wtorek, 18 czerwca br. o godz. 17 w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5, zaplanowane zostało drugie spotkanie informacyjne dla mieszkańców i osób zainteresowanych projektem rozbudowy ok. 7,8 km DK79 pomiędzy Piasecznem a Solcem. Będzie to czas na zapoznanie się z projektem, na zadawanie pytań i zgłaszanie postulatów. Następnie projektanci przeanalizują zgłaszane postulaty pod względem możliwych korekt przedstawionych rozwiązań technicznych.

Dwie jezdnie po dwa pasy ruchu

W ramach inwestycji istniejąca DK79 zostanie dostosowana do parametrów trasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego). Powstaną dwie jezdnie po dwa pasy ruchu. Dostęp do drogi będzie się odbywać poprzez skrzyżowania w poziomie terenu oraz węzeł z ul. Okulickiego. Ponadto wybudowane/przebudowane zostaną drogi do obsługi terenów przyległych. Powstaną chodniki i ciągi pieszo-rowerowe lub rowerowe, zatoki autobusowe. Piesi i rowerzyści zyskają kładki. Wybudowane zostaną urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Umowa na prace projektowe

Wykonawcą zadania o wartości ok. 5,3 mln zł jest firma Value Engineering. Zakończenie prac związanych z przygotowaniem dokumentacji projektowej przewidywane jest na przełomie III i IV kw. 2024 r.

Planowany harmonogram realizacji:

REKLAMA

- przełom 2024/2025 r. – złożenie wniosku o uzyskanie decyzji środowiskowej;

- 2026-2029 r. – szacowane lata realizacji robót budowlanych.

Materiały informacyjne wraz z formularzem opinii są udostępnione na stronie internetowej. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na opinie czeka do 3 lipca 2024 r. (decyduje data wpływu).

Formularze można przesyłać na adres biura projektowego: pocztą e-mail (skan lub zdjęcie obu stron formularza) na adres: koncepcja@dk79.pl, pocztą tradycyjną na adres: Value Engineering Sp. z o.o., Aleja Krakowska 22a, 02-284 Warszawa.

Źródło: GDDKiA

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA