Gmina Miękinia ściągnie kolejnego inwestora? źródło: pixabay.com

Gmina Miękinia ściągnie kolejnego inwestora?

Paweł Harom
Paweł Harom
REKLAMA
Gmina Miękinia wystawiła na sprzedaż blisko półhektarową nieruchomość na terenie Parku Przemysłowego Błonie-Źródła. Podstawowym przeznaczeniem działek jest przede wszystkim zabudowa produkcyjna i magazynowa.
Pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości, w skład której wchodzą działki nr 24/82, 24/84 i 24/86 położone w Błoniach, został ogłoszony dziś, 20 sierpnia. Cena wywoławcza nieruchomości to łącznej powierzchni 4517 mkw. wynosi 243 300 zł netto. Grunty znajdują się na terenie parku przemysłowego, w bezpośrednim sąsiedztwie nowo powstającej zabudowy przemysłowej i obszarów niezabudowanych. Działki posiadają dostęp do uzbrojenia w sieci infrastruktury technicznej. Dojazd do ul. Miękińskiej prowadzi przez nowo powstałą ul. Fabryczną.
Gmina Miekinia
REKLAMA
Głównym przeznaczeniem terenu jest zabudowa produkcyjnabazyskłady i magazyny. Plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza także zabudowę usługową, drogi wewnętrzne, parkingi i place manewrowe, zieleń urządzoną i izolacyjną, urządzenia sportu i rekreacji, a także urządzenia fotowoltaiczne o mocy przekraczającej 100 kW.
Zwycięzca przetargu w ramach nieruchomości będzie mógł utworzyć zabudowę produkcyjną nie przekraczającą 18 m. W razie planowania magazynów wysokiego składowania ta wysokość wynosi do 25 m. Dla masztów i kominów wysokość maksymalna może zostać zwiększona do 49 m.
Przetarg w Urzędzie Gminy Miękinia zaplanowano na 23 września.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA