DODAJ

Krakowska 37

Krakowska 37 368794Krakowska 37 368795Krakowska 37 368789
Krakowska 37 482811Krakowska 37 482812Krakowska 37 482813Krakowska 37 482814
MAPAWrocław, Krzyki
Krakowska 37-45
m2
m2
rzut A-02-07 2 pokoje 41,10 m2 1 piętro
zapytaj
rzut A-02-08 2 pokoje 41,58 m2 1 piętro
zapytaj
rzut A-02-09 2 pokoje 41,14 m2 1 piętro
zapytaj
rzut A-02-10 2 pokoje 41,44 m2 1 piętro
zapytaj
rzut A-02-11 2 pokoje 41,67 m2 1 piętro
zapytaj
rzut A-02-12 2 pokoje 49,21 m2 1 piętro
zapytaj
rzut A-02-13 3 pokoje 58,84 m2 1 piętro
zapytaj
rzut A-03-01 2 pokoje 39,39 m2 2 piętro
zapytaj
rzut A-03-02 2 pokoje 37,72 m2 2 piętro
zapytaj
rzut A-03-07 2 pokoje 41,22 m2 2 piętro
zapytaj
rzut A-03-08 2 pokoje 41,78 m2 2 piętro
zapytaj
rzut A-03-09 2 pokoje 42,34 m2 2 piętro
zapytaj
rzut A-03-10 2 pokoje 41,67 m2 2 piętro
zapytaj
rzut A-03-11 2 pokoje 41,66 m2 2 piętro
zapytaj
rzut A-03-12 2 pokoje 49,11 m2 2 piętro
zapytaj
rzut A-03-13 3 pokoje 58,49 m2 2 piętro
zapytaj
rzut A-04-01 2 pokoje 39,50 m2 3 piętro
zapytaj
rzut A-04-02 2 pokoje 37,82 m2 3 piętro
zapytaj
rzut A-04-03 2 pokoje 41,65 m2 3 piętro
zapytaj
rzut A-04-04 2 pokoje 41,47 m2 3 piętro
zapytaj
rzut A-04-05 2 pokoje 41,22 m2 3 piętro
zapytaj
rzut A-04-06 2 pokoje 41,70 m2 3 piętro
zapytaj
rzut A-04-07 2 pokoje 42,28 m2 3 piętro
zapytaj
rzut A-04-08 2 pokoje 41,60 m2 3 piętro
zapytaj
rzut A-04-09 2 pokoje 41,73 m2 3 piętro
zapytaj
rzut A-04-10 2 pokoje 49,33 m2 3 piętro
zapytaj
rzut A-04-11 3 pokoje 58,80 m2 3 piętro
zapytaj
rzut A-04-13 2 pokoje 41,04 m2 3 piętro
zapytaj
rzut A-04-15 2 pokoje 41,53 m2 3 piętro
zapytaj
rzut A-04-16 2 pokoje 41,72 m2 3 piętro
zapytaj
rzut A-04-17 2 pokoje 40,94 m2 3 piętro
zapytaj
rzut A-05-01 2 pokoje 39,59 m2 4 piętro
zapytaj
rzut A-05-02 2 pokoje 37,75 m2 4 piętro
zapytaj
rzut A-05-03 2 pokoje 41,52 m2 4 piętro
zapytaj
rzut A-05-04 2 pokoje 41,36 m2 4 piętro
zapytaj
rzut A-05-05 2 pokoje 41,21 m2 4 piętro
zapytaj
rzut A-05-06 2 pokoje 41,65 m2 4 piętro
zapytaj
rzut A-05-07 2 pokoje 42,32 m2 4 piętro
zapytaj
rzut A-05-08 2 pokoje 41,70 m2 4 piętro
zapytaj
rzut A-05-09 2 pokoje 41,69 m2 4 piętro
zapytaj
rzut A-05-10 2 pokoje 49,14 m2 4 piętro
zapytaj
rzut A-05-11 3 pokoje 59,08 m2 4 piętro
zapytaj
rzut A-05-13 2 pokoje 40,94 m2 4 piętro
zapytaj
rzut A-05-14 2 pokoje 41,49 m2 4 piętro
zapytaj
rzut A-05-15 2 pokoje 41,62 m2 4 piętro
zapytaj
rzut A-05-16 2 pokoje 41,51 m2 4 piętro
zapytaj
rzut A-05-17 2 pokoje 41,09 m2 4 piętro
zapytaj
rzut A-06-01 2 pokoje 39,57 m2 5 piętro
zapytaj
rzut A-06-03 2 pokoje 41,68 m2 5 piętro
zapytaj
rzut A-06-04 2 pokoje 41,71 m2 5 piętro
zapytaj
rzut A-06-05 2 pokoje 41,38 m2 5 piętro
zapytaj
rzut A-06-06 2 pokoje 41,74 m2 5 piętro
zapytaj
rzut A-06-07 2 pokoje 42,31 m2 5 piętro
zapytaj
rzut A-06-08 2 pokoje 41,74 m2 5 piętro
zapytaj
rzut A-06-09 2 pokoje 41,78 m2 5 piętro
zapytaj
rzut A-06-10 2 pokoje 49,26 m2 5 piętro
zapytaj
rzut A-06-11 3 pokoje 59,14 m2 5 piętro
zapytaj
rzut A-06-13 2 pokoje 40,89 m2 5 piętro
zapytaj
rzut A-06-14 2 pokoje 41,54 m2 5 piętro
zapytaj
rzut A-06-15 2 pokoje 41,60 m2 5 piętro
zapytaj
rzut A-06-16 2 pokoje 41,61 m2 5 piętro
zapytaj
rzut A-06-17 2 pokoje 41,05 m2 5 piętro
zapytaj
rzut A-07-01 2 pokoje 39,65 m2 6 piętro
zapytaj
rzut A-07-02 2 pokoje 37,96 m2 6 piętro
zapytaj
rzut A-07-03 2 pokoje 41,74 m2 6 piętro
zapytaj
rzut A-07-04 2 pokoje 41,71 m2 6 piętro
zapytaj
rzut A-07-05 2 pokoje 41,51 m2 6 piętro
zapytaj
rzut A-07-06 2 pokoje 41,78 m2 6 piętro
zapytaj
rzut A-07-07 2 pokoje 42,38 m2 6 piętro
zapytaj
rzut A-07-08 2 pokoje 41,76 m2 6 piętro
zapytaj
rzut A-07-09 2 pokoje 41,79 m2 6 piętro
zapytaj
rzut A-07-10 2 pokoje 49,25 m2 6 piętro
zapytaj
rzut A-07-11 3 pokoje 59,10 m2 6 piętro
zapytaj
rzut A-07-13 2 pokoje 41,05 m2 6 piętro
zapytaj
rzut A-07-14 2 pokoje 41,66 m2 6 piętro
zapytaj
rzut A-07-15 2 pokoje 41,65 m2 6 piętro
zapytaj
rzut A-07-16 2 pokoje 41,55 m2 6 piętro
zapytaj
rzut A-07-17 2 pokoje 40,99 m2 6 piętro
zapytaj
rzut A-08-01 2 pokoje 39,56 m2 7 piętro
zapytaj
rzut A-08-03 2 pokoje 41,67 m2 7 piętro
zapytaj
rzut A-08-04 2 pokoje 41,66 m2 7 piętro
zapytaj
rzut A-08-05 2 pokoje 41,27 m2 7 piętro
zapytaj
rzut A-08-06 2 pokoje 41,72 m2 7 piętro
zapytaj
rzut A-08-07 2 pokoje 42,34 m2 7 piętro
zapytaj
rzut A-08-09 2 pokoje 41,62 m2 7 piętro
zapytaj
rzut A-08-10 2 pokoje 49,47 m2 7 piętro
zapytaj
rzut A-08-11 3 pokoje 58,97 m2 7 piętro
zapytaj
rzut A-08-13 2 pokoje 41,09 m2 7 piętro
zapytaj
rzut A-08-14 2 pokoje 41,51 m2 7 piętro
zapytaj
rzut A-08-15 2 pokoje 41,46 m2 7 piętro
zapytaj
rzut A-08-16 2 pokoje 41,53 m2 7 piętro
zapytaj
rzut A-08-17 2 pokoje 40,93 m2 7 piętro
zapytaj
rzut A-09-01 2 pokoje 39,67 m2 8 piętro
zapytaj
rzut A-09-03 2 pokoje 41,82 m2 8 piętro
zapytaj
rzut A-09-04 2 pokoje 41,58 m2 8 piętro
zapytaj
rzut A-09-05 2 pokoje 41,46 m2 8 piętro
zapytaj
rzut A-09-06 2 pokoje 41,55 m2 8 piętro
zapytaj
rzut A-09-07 2 pokoje 42,41 m2 8 piętro
zapytaj
rzut A-09-08 2 pokoje 41,80 m2 8 piętro
zapytaj
rzut A-09-09 2 pokoje 41,86 m2 8 piętro
zapytaj
rzut A-09-10 2 pokoje 49,41 m2 8 piętro
zapytaj
rzut A-09-11 3 pokoje 59,09 m2 8 piętro
zapytaj
rzut A-09-13 2 pokoje 41,09 m2 8 piętro
zapytaj
rzut A-09-14 2 pokoje 41,66 m2 8 piętro
zapytaj
rzut A-09-15 2 pokoje 41,57 m2 8 piętro
zapytaj
rzut A-09-16 2 pokoje 41,66 m2 8 piętro
zapytaj
rzut A-09-17 2 pokoje 40,96 m2 8 piętro
zapytaj
rzut A-10-01 2 pokoje 39,93 m2 9 piętro
zapytaj
rzut A-10-05 3 pokoje 57,46 m2 9 piętro
zapytaj
rzut A-10-06 3 pokoje 57,43 m2 9 piętro
zapytaj
rzut A-10-11 2 pokoje 40,77 m2 9 piętro
zapytaj
rzut A-11-02 2 pokoje 37,48 m2 10 piętro
zapytaj
rzut A-11-04 2 pokoje 41,01 m2 10 piętro
zapytaj
rzut A-11-05 3 pokoje 57,39 m2 10 piętro
zapytaj
rzut A-11-06 3 pokoje 57,39 m2 10 piętro
zapytaj
rzut A-11-07 3 pokoje 63,00 m2 10 piętro
zapytaj
rzut A-11-11 2 pokoje 40,85 m2 10 piętro
zapytaj
rzut B-02-04 2 pokoje 37,51 m2 1 piętro
zapytaj
rzut B-02-05 2 pokoje 49,04 m2 1 piętro
zapytaj
rzut B-02-06 2 pokoje 47,62 m2 1 piętro
zapytaj
rzut B-02-08 2 pokoje 48,63 m2 1 piętro
zapytaj
rzut B-02-09 2 pokoje 43,46 m2 1 piętro
zapytaj
rzut B-02-10 2 pokoje 49,19 m2 1 piętro
zapytaj
rzut B-03-04 2 pokoje 37,63 m2 2 piętro
zapytaj
rzut B-03-05 2 pokoje 49,20 m2 2 piętro
zapytaj
rzut B-03-06 2 pokoje 47,48 m2 2 piętro
zapytaj
rzut B-03-08 2 pokoje 48,72 m2 2 piętro
zapytaj
rzut B-03-09 2 pokoje 43,61 m2 2 piętro
zapytaj
rzut B-03-10 2 pokoje 49,16 m2 2 piętro
zapytaj
rzut B-04-05 2 pokoje 49,15 m2 3 piętro
zapytaj
rzut B-04-06 2 pokoje 47,41 m2 3 piętro
zapytaj
rzut B-04-08 2 pokoje 48,73 m2 3 piętro
zapytaj
rzut B-04-09 2 pokoje 43,43 m2 3 piętro
zapytaj
rzut B-04-10 2 pokoje 48,87 m2 3 piętro
zapytaj
rzut B-05-05 2 pokoje 49,05 m2 4 piętro
zapytaj
rzut B-05-06 2 pokoje 47,58 m2 4 piętro
zapytaj
rzut B-05-08 2 pokoje 48,68 m2 4 piętro
zapytaj
rzut B-05-09 2 pokoje 43,76 m2 4 piętro
zapytaj
rzut B-05-10 2 pokoje 49,04 m2 4 piętro
zapytaj
rzut B-06-05 2 pokoje 49,28 m2 5 piętro
zapytaj
rzut B-06-06 2 pokoje 47,58 m2 5 piętro
zapytaj
rzut B-06-08 2 pokoje 48,65 m2 5 piętro
zapytaj
rzut B-06-09 2 pokoje 43,62 m2 5 piętro
zapytaj
rzut B-06-10 2 pokoje 48,76 m2 5 piętro
zapytaj
rzut B-07-05 2 pokoje 49,33 m2 6 piętro
zapytaj
rzut B-07-06 2 pokoje 47,37 m2 6 piętro
zapytaj
rzut B-07-08 2 pokoje 48,68 m2 6 piętro
zapytaj
rzut B-07-09 2 pokoje 44,08 m2 6 piętro
zapytaj
rzut B-07-10 2 pokoje 49,03 m2 6 piętro
zapytaj
rzut B-08-05 2 pokoje 49,36 m2 7 piętro
zapytaj
rzut B-08-06 2 pokoje 47,42 m2 7 piętro
zapytaj
rzut B-08-08 2 pokoje 48,60 m2 7 piętro
zapytaj
rzut B-08-09 2 pokoje 43,55 m2 7 piętro
zapytaj
rzut B-08-10 2 pokoje 48,81 m2 7 piętro
zapytaj
rzut B-09-01 2 pokoje 48,21 m2 8 piętro
zapytaj
rzut B-09-04 2 pokoje 48,79 m2 8 piętro
zapytaj
rzut B-09-05 2 pokoje 47,31 m2 8 piętro
zapytaj
rzut B-09-07A 1 pokój 31,20 m2 8 piętro
zapytaj
rzut B-10-01 2 pokoje 48,32 m2 9 piętro
zapytaj
rzut B-10-05 3 pokoje 62,62 m2 9 piętro
zapytaj
rzut B-10-06 3 pokoje 59,91 m2 9 piętro
zapytaj
m2
m2
rzut A-U-02 - 65,93 m2 parter
zapytaj
rzut B-U-06a - 63,25 m2 parter
zapytaj
rzut B-U-10 - 85,33 m2 parter
zapytaj
W dwóch, dziesięcio- i jedenastokondygnacyjnych budynkach Atal S.A. wybuduje 264 lokali inwestycyjnych o metrażach od 14,47 do 84 mkw. Będą dostępne w wariantach jedno-, dwu-, trzy- i czteropokojowym. Cena za mkw. zaczyna się od 6,1 tys. zł netto i obejmuje wykończenie lokalu. Oprócz tego w budynkach znajdzie się również 11 lokali usługowych o powierzchni od 53 do 136 mkw. Mieszkańcy będą mieli do dyspozycji 81 podziemnych miejsc postojowych oraz 34 naziemne.
Szczegóły - Krakowska 37
inwestorATAL S.A.
projektantKuryłowicz & Associates Sp. z o.o.
rodzaj zabudowyaparthotel
0 obiekty kultury i rozrywki12 sklepów2 szkoły i uczelnie0 lokali gastronomicznych10 przystanków komunikacji
Jakub Zazula 9 godz. temu
Krakowska 37 482798Krakowska 37 482799Krakowska 37 482800Krakowska 37 482801Krakowska 37 482802Krakowska 37 482803Krakowska 37 482804Krakowska 37 482805Krakowska 37 482806Krakowska 37 482807Krakowska 37 482808Krakowska 37 482809Krakowska 37 482810Krakowska 37 482811Krakowska 37 482812Krakowska 37 482813Krakowska 37 482814
odpowiedz
Jakub Zazula 09.07.2020, godz. 16:44
Krakowska 37 482188Krakowska 37 482189Krakowska 37 482190Krakowska 37 482191Krakowska 37 482192Krakowska 37 482193Krakowska 37 482194Krakowska 37 482195Krakowska 37 482196Krakowska 37 482197Krakowska 37 482198Krakowska 37 482199Krakowska 37 482200Krakowska 37 482201Krakowska 37 482202Krakowska 37 482203Krakowska 37 482204Krakowska 37 482205Krakowska 37 482206Krakowska 37 482207Krakowska 37 482208Krakowska 37 482209Krakowska 37 482210Krakowska 37 482211Krakowska 37 482212Krakowska 37 482213
odpowiedz
Jakub Zazula 11.04.2020, godz. 11:07
Krakowska 37 473426
odpowiedz
Jan Augustynowski 17.06.2019, godz. 07:10
Krakowska 37 431101
odpowiedz
Jakub Zazula 16.08.2018, godz. 14:24
Krakowska 37 392569Krakowska 37 392570Krakowska 37 392571Krakowska 37 392572
odpowiedz
Mariusz Bartodziej 14.02.2018, godz. 12:12
odpowiedz
InvestPhoto.pl 03.02.2018, godz. 16:03
Krakowska 37 367584Krakowska 37 367585Krakowska 37 367586Krakowska 37 367587Krakowska 37 367588
odpowiedz
Mariusz Bartodziej 27.12.2017, godz. 13:15
Nowy artykuł dotyczący Hotel wraz z lokalami handlowo-usługowymi, ul. Krakowska 37-45 [Wrocław] Na Przedmieściu Oławskim stanie hotel. Będą wyburzenia
odpowiedz
Mariusz Bartodziej 27.12.2017, godz. 13:02
odpowiedz
Mariusz Bartodziej 27.12.2017, godz. 12:59
odpowiedz
Jesteś deweloperem? Dodaj bezpłatnie inwestycję.
+ Dodaj inwestycję