Księcia Witolda 35

Księcia Witolda 35

Wrocław/Nadodrze/Księcia Witolda 35
REKLAMA

O inwestycji Księcia Witolda 35

Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego [Uchwała Rady Miejskiej nr XXII/485/16]. Działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, usługi m.in. biura, przychodnia lekarska, handel detaliczny. Teren jest oznaczony na planie symbolem 1MW-U.
Napisz komentarz
Orzech
Orzech
+4
REKLAMA