[Pyrzowice] Droga S1 węzeł Lotnisko - węzeł Pyrzowice

[Pyrzowice] Droga S1 węzeł Lotnisko - węzeł Pyrzowice

REKLAMA

Zdjęcia z budowy i wizualizacje [Pyrzowice] Droga S1 węzeł Lotnisko - węzeł Pyrzowice

O inwestycji [Pyrzowice] Droga S1 węzeł Lotnisko - węzeł Pyrzowice

Odcinek drogi ekspresowej S-1 węzeł Pyrzowice – węzeł Lotnisko jest uzupełnieniem sieci drogowej pomiędzy istniejącą drogą S-1 oraz budowaną autostradą A-1. Powstanie odcinek dwujezdniowy wraz z węzłem „Lotnisko”. Dla elementów infrastruktury drogowej kolidujących z budowaną drogą zaprojektowano dwupoziomowe przejazdy, a celem obsługi terenów przyległych - drogi dojazdowe. Dla nowej drogi zaprojektowano kanalizację deszczową i sanitarną, sieci wodociągowe i gazowe. Zostaną przebudowane wszystkie elementy sieciowe przebiegające w kolizji z obwodnicą (linie energetyczne, teletechniczne, wodociągi i inne). Powstaną ekrany akustyczne, rowy drogowe, urządzenia oczyszczające ścieki drogowe przed wprowadzeniem do odbiorników (separatory, zastawki na projektowanych rowach i kanałach), przejścia dla zwierząt. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu to m.in. bariery ochronne, ogrodzenie, oznakowanie pionowe i poziome.
Napisz komentarz
Lukander
Dobiega końca budowa dwóch kilometrów drogi ekspresowej S1 od węzła Lotnisko do węzła Pyrzowice w miejscowości Celiny.

pokaz-artykul.png
Lukander
Przebieg drogi wraz ze szczegółowymi rysunkami węzłów :)

37674_1000x.jpg37675_1000x.jpg37676_1000x.jpg37677_1000x.jpg
Lukander
Odcinek drogi ekspresowej S-1 węzeł Pyrzowice – węzeł  Lotnisko jest uzupełnieniem sieci drogowej pomiędzy istniejącą drogą S-1 oraz budowaną autostradą A-1.  Powstanie odcinek dwujezdniowy wraz z węzłem „Lotnisko”.
Dla elementów infrastruktury drogowej kolidujących z budowaną drogą zaprojektowano dwupoziomowe przejazdy, a celem obsługi terenów przyległych - drogi dojazdowe.
Dla nowej drogi zaprojektowano kanalizację deszczową i sanitarną, sieci wodociągowe i gazowe. Zostaną przebudowane wszystkie elementy sieciowe przebiegające w kolizji z obwodnicą (linie energetyczne, teletechniczne, wodociągi i inne).
Powstaną ekrany akustyczne, rowy drogowe, urządzenia oczyszczające ścieki drogowe przed wprowadzeniem do odbiorników (separatory, zastawki na projektowanych rowach i kanałach), przejścia dla zwierząt.
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu to m.in. bariery ochronne, ogrodzenie, oznakowanie pionowe i poziome.


Źródło: http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/7886/s1-p ... e-lotnisko 
REKLAMA