[Bytom] Obwodnica Północna Aglomeracji Górnośląskiej (etap III)

[Bytom] Obwodnica Północna Aglomeracji Górnośląskiej (etap III)

Bytom/Karb
REKLAMA

O inwestycji [Bytom] Obwodnica Północna Aglomeracji Górnośląskiej (etap III)

Niniejsza inwestycja planuje budowę trasy od końca etapu II Obwodnicy stanowiącego skrzyżowanie z Drogą Powiatową nr 8613S (ul. Celną) do włączenia w Drogę Krajową nr 88 (Al. Jana Nowaka Jeziorańskiego). Projekt zakresem obejmuje: budowę nowej drogi o nawierzchni bitumicznej – jezdnia o szerokości 7,0 m wraz z pasem awaryjnym o szerokości 2,50 m oraz z opaską wewnętrzną o szerokości 0,50 m, łącznie 10,00 m o konstrukcji dostosowanej do wymagań dla kategorii ruchu KR6 a także z utwardzonymi poboczami po 2,00m szerokości (parametry drogi dostosowane do wymagań drogi klasy GP); budowę węzła drogowego łączącego bezkolizyjnie projektowany odcinek Obwodnicy z DK nr 94 (ul. Miechowicka, ul. Frenzla); budowę dróg serwisowych wzdłuż Obwodnicy w celu obsługi komunikacji terenów przyległych; przebudowę ul. Miechowickiej i ul. Frenzla wraz z zachowaniem rezerwy pod przyszłą linię tramwajową; budowę tunelu drogowego (T2) pod DK nr 94 (ul. Miechowicka, ul. Frenzla) oraz dwóch obiektów mostowych (M1 – nad rowem Karbowskim i M3 – nad rowem Miechowickim); Tunel T2 został zaprojektowany przez Zakład Nowych Technologii i Wdrożeń „Inmost-Projekt” sp. z o.o. jako dwie rozdzielone konstrukcje w postaci monolitycznych, żelbetowych ram zamkniętych. Wymiary ramownic w świetle wynoszą 10,2 x 5,0 m. Grubości płyt górnych wynoszą 0,80 m, grubości ścian 1,0 m, grubości płyt dolnych 1,0 m. W przekroju poprzecznym ramownice są równoległobokami, tak aby dopasować konstrukcje do pochylenia poprzecznego jezdni obwodnicy w łuku poziomym. Na długości tunel podzielono na segmenty długości 7,5 m. Czołowe segmenty są krótsze i monolitycznie połączone ze ściankami czołowymi i skrzydłami usytuowanymi równolegle do drogi. W dwu segmentach w ścianach tunelu wykonstruowano monolityczne komory dla rewizji kolektorów odwodnienia. Do komór prowadzą przejścia przez ściany tunelu, zabezpieczone stalowymi drzwiami.
Napisz komentarz
Lukander
Wizualizacje:

36487_1000x.jpg36488_1000x.jpg36489_1000x.jpg36491_1000x.jpg36492_1000x.jpg
Lukander
Niniejsza inwestycja planuje budowę trasy od końca etapu II  Obwodnicy stanowiącego skrzyżowanie z Drogą Powiatową nr 8613S (ul. Celną) do włączenia w Drogę Krajową nr 88 (Al. Jana Nowaka Jeziorańskiego). Projekt zakresem obejmuje:

budowę nowej drogi o nawierzchni bitumicznej – jezdnia o szerokości 7,0 m wraz z pasem awaryjnym o szerokości 2,50 m oraz z opaską wewnętrzną o szerokości 0,50 m, łącznie 10,00 m o konstrukcji dostosowanej do wymagań dla kategorii ruchu KR6 a także z utwardzonymi poboczami po 2,00m szerokości (parametry drogi dostosowane do wymagań drogi klasy GP);
budowę węzła drogowego łączącego bezkolizyjnie projektowany odcinek Obwodnicy z DK nr 94 (ul. Miechowicka, ul. Frenzla);
budowę dróg serwisowych wzdłuż Obwodnicy w celu obsługi komunikacji terenów przyległych;
przebudowę ul. Miechowickiej i ul. Frenzla wraz z zachowaniem rezerwy pod przyszłą linię tramwajową;
budowę tunelu drogowego (T2) pod DK nr 94 (ul. Miechowicka, ul. Frenzla) oraz dwóch obiektów mostowych (M1 – nad rowem Karbowskim  i M3 – nad rowem Miechowickim);

Tunel T2 został zaprojektowany przez  Zakład Nowych Technologii i Wdrożeń „Inmost-Projekt” sp. z o.o. jako dwie rozdzielone konstrukcje w postaci monolitycznych, żelbetowych ram zamkniętych. Wymiary ramownic w świetle wynoszą 10,2 x 5,0 m. Grubości płyt górnych wynoszą 0,80 m, grubości ścian 1,0 m, grubości płyt dolnych 1,0 m. W przekroju poprzecznym ramownice są równoległobokami, tak aby dopasować konstrukcje do pochylenia poprzecznego jezdni obwodnicy w łuku poziomym. Na długości tunel podzielono na segmenty długości 7,5 m. Czołowe segmenty są krótsze i monolitycznie połączone ze ściankami czołowymi i skrzydłami usytuowanymi równolegle do drogi. W dwu segmentach w ścianach tunelu wykonstruowano monolityczne komory dla rewizji kolektorów odwodnienia. Do komór prowadzą przejścia przez ściany tunelu, zabezpieczone stalowymi drzwiami.


Źródło: http://www.apropol.pl/aktulanosci/cd-ob ... -etap-iii/ 
 
REKLAMA