[Świdnica] Aldi przy ul. Ofiar Oświęcimskich

[Świdnica] Aldi przy ul. Ofiar Oświęcimskich

Handel/Świdnica/Świebodzice/Młodych
REKLAMA

O inwestycji [Świdnica] Aldi przy ul. Ofiar Oświęcimskich

Dnia 4 marca 2010 r. URBANO działająca w imieniu Inwestora otrzymała decyzję o pozwoleniu na budowę obiektu handlowo-usługowego wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną przy ul. Ofiar Oświęcimskich 21 w Świdnicy. Zespół URBANO rozpoczął prace projektowe w maju 2009 r. tuż po podpisaniu umowy z Inwestorem.Wniosek o pozwolenie na budowę URBANO złożyła u Starosty Poznańskiego 31 grudnia 2009 r. Postępowanie w sprawie zostało wszczęte 20 stycznia 2010 r. W odpowiedzi na otrzymane postanowienie z dnia 26 stycznia 2010 r., URBANO pismem z dnia 4 lutego 2010 r. usunęło nieprawidłowości z przedłożonej dokumentacji budowlanej. Decyzja o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna w dniu 29 marca 2010 r.Świdnica jest jednym z większych i ważniejszych miast województwa dolnośląskiego, które liczy ok. 60 tysięcy mieszkańców. Miasto jest ważnym węzłem drogowym i kolejowym. Krzyżują się tutaj droga krajowa nr 35 oraz drogi wojewódzkie nr 382 i 379. W mieście bardzo dobrze rozwinął się i prosperuje przemysł motoryzacyjny, elektrotechniczny oraz maszynowy. Świdnica jest jednocześnie ważnym ośrodkiem kulturalnym regionu z licznymi instytucjami kultury. Pomimo zniszczeń po II wojnie światowej w Świdnicy zachowało się wiele cennych zabytków architektury sakralnej, mieszczańskiej i przemysłowej, jednak przede wszystkim zespół urbanistyczny Starego Miasta sukcesywnie restaurowany od lat wg przyjętego przez Urząd Miasta planu rewitalizacji.Władze Miasta dbając o jakość przestrzeni publicznej w Świdnicy i spójność urbanistyczną zabudowy aktywnie uczestniczyły w kształtowaniu formy i architektury zabudowy planowanej przy ul. Ofiar Oświęcimskich. Projekt budynku począwszy od etapu koncepcji sporządzany był w uzgodnieniu z Urzędem Miasta. Nieruchomości, na których realizowana będzie inwestycja położone są bowiem w śródmieściu Świdnicy. Dotychczas na terenie tym zlokalizowane były funkcje usługowe i produkcyjne branży budowlanej, które należały do uciążliwych i zasadniczo nie wpisywały się w strukturę funkcjonalno-przestrzenną śródmieścia. W wyniku realizacji inwestycji nastąpi zmiana sposobu użytkowania terenu z produkcyjnej na usługowo-handlową, a tym samym zlokalizowane zostaną funkcje odpowiadające śródmiejskiemu charakterowi tej części miasta. Realizacja inwestycji wiąże się zatem z korzystną zmianą w krajobrazie, przyczyni się bowiem do uporządkowania terenu. Projektowana zabudowa będzie stanowić wysoki jakościowo element zagospodarowania nawiązując rozmiarami i architekturą do istniejącej zabudowy.Planowany budynek jest obiektem I-kondygnacyjnym, w którym zachowano podział na dwie kondygnacje w elewacji frontowej od strony ul. Ofiar Oświęcimskich. Poprzez zastosowanie dachu z attyką maskującą oraz współczesnych detali architektonicznych z materiałów szlachetnych: klinkier, szkło, tynki, dostosowano formę architektoniczną budynku do otaczającej zabudowy. Powierzchnia całkowita planowanego budynku handlowego będzie wynosić 1191,96 m2 , natomiast powierzchnia użytkowa 1088,52 m2. Obiekt obsługiwany będzie przez parking liczący 65 miejsc postojowych.W wyniku realizacji obiektu handlowego zostanie również przebudowany istniejący zjazd na posesję oraz odcinek drogi w ciągu ul. Ofiar Oświęcimskich. Ponieważ natężenie ruchu samochodowego na ww. ulicy jest wysokie zaprojektowano dwie zatoki autobusowe dla komunikacji miejskiej oraz wydzielono dwa lewoskręty. Dodatkowo w rejonie zjazdu na posesje zostanie przebudowane oświetlenie ulicy. Realizacja przebudowy drogi przyczyni się do poprawienia bezpieczeństwa ruchu samochodowego tej części miasta. Uzgodnienia w zakresie projektu drogowego URBANO prowadziła z Zarządcą Drogi od lipca 2009 r.Sprawnie przeprowadzone planowanie i projektowanie inwestycji, zakończone uzyskaniem pozwolenia na budowę było przykładem dobrej współpracy sektora prywatnego oraz publicznego.Inwestycja od strony administracyjnej i projektowej prowadzona była przez URBANO.źródło: http://www.urbano.pl

Opinie o [Świdnica] Aldi przy ul. Ofiar Oświęcimskich

Napisz komentarz
figofago
Jak na razie (09.04.) jestem rozczarowany ofertą.

Byłem dzisiaj (12.04.) już na spokojnie zalukać co proponują.
W skali dziadostwa są na pierwszym miejscu (pobili Netto).
Szkoda, zostało nam czekać na Lidla.
Jestem wręcz zniesmaczony porównując to do tego co znam choćby z roku 1999 w Niemczech. Tam wtedy z przyjemnością robiło się zakupy.
0
Zaloguj aby dodać komentarz
maugoha
Byłam. Dużo ludzi, gorąco, nie można płacić kartą. Ale sklepik ładny. W gazetce promocje takie same, jak na stronie: http://www.aldi.pl/OFFER_PL_SA/index14.shtml
0
Zaloguj aby dodać komentarz
Mercel
Ma ktoś ulotkę z promocjami na otwarcie tego sklepu?
0
Zaloguj aby dodać komentarz
REKLAMA