Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar

Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar

Kielce/Barwinek/Wrzosowa
REKLAMA

O inwestycji Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar

Projekt Kampus zakłada budowę, we współpracy z Politechniką Świętokrzyską, laboratoryjnej bazy badawczo-wdrożeniowej, która pozwoli na efektywne i profesjonalne prowadzenie prac rozwojowo-badawczych, co bezpośrednio wpłynie na intensyfikację współpracy pomiędzy sferą badawczo-naukową a przedsiębiorstwami. Zaplanowana infrastruktura badawcza zwiększy urynkowienie działalności badawczo–rozwojowo–wdrożeniowej poprzez wykorzystanie badań z dziedziny metrologii do podniesienia konkurencyjności polskich firm na rynku europejskim i światowym. Liderem projektu jest Główny Urząd Miar, działający w imieniu konsorcjum z Politechniką Świętokrzyską (partner projektu).
Napisz komentarz
Orzech
+3
Orzech
REKLAMA