Główny Urząd Miar buduje w Kielcach Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny. Poszukuje specjalistów BDM Architekci

Główny Urząd Miar buduje w Kielcach Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny. Poszukuje specjalistów

ZDJĘCIA + WIZUALIZACJE
REKLAMA

Jak informuje Główny Urząd Miar (GUM), równolegle z procesami rekrutacyjnymi trwa budowa ośrodka badawczego, w którym najlepsi kandydaci znajdą zatrudnienie. Projekt zakłada budowę, we współpracy z Politechniką Świętokrzyską, laboratoryjnej bazy badawczo-wdrożeniowej, która pozwoli na efektywne i profesjonalne prowadzenie prac rozwojowo-badawczych, co bezpośrednio wpłynie na intensyfikację współpracy pomiędzy sferą badawczo-naukową a przedsiębiorstwami.

Projekt Kampus ma charakter unikalny. Będzie stanowił realne wsparcie Krajowej Instytucji Metrologicznej, stanie się miejscem, gdzie spotykać się będą środowiska badawcze omawiające problemy naukowe i techniczne, pracujące nad wsparciem nie tylko dla przemysłu czy przedsiębiorstw, ale również instytucji państwowych, takich jak: szkoły, uczelnie, pozostałe instytuty badawcze czy wojsko. W ramach jego struktury nastąpi rozwój narodowej infrastruktury pomiarowej.

W ramach pierwszego etapu inwestycji na terenie Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego, w stolicy woj. świętokrzyskiego powstanie łącznie sześć nowoczesnych laboratoriów: akustyki i drgań, czasu i częstotliwości, długości, masy, termometrii oraz metrologii interdyscyplinarnej.

Wszystkie laboratoria w kieleckim kampusie zostaną wyposażone w nowoczesny sprzęt badawczy m.in. fontannę cezową, która służyć będzie do wspierania systemu dystrybucji czasu w Polsce dla sektorów gospodarki wymagających nieprzerwanie, wiarygodnie, precyzyjnie i niezawodnie odmierzanego czasu (z dokładnością przynajmniej do milisekund), tj. dla: telekomunikacji, energetyki, teleinformatyki, bankowości i finansów, systemów IT.

Budowa kampusu w Kielcach ma zostać zakończona jesienią 2023 roku. Potem nastąpi montaż aparatury badawczej. Pełne uruchomienie Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego, zlokalizowanego na północnym zboczu góry Hałasa w Kielcach, planowane jest na styczeń 2024 roku.

BDM Architekci

Na pierwsze cztery stanowiska, na które przeprowadzono już proces rekrutacyjny chętnych było aż 59 osób. Główny Urząd Miar planuje przeprowadzić kolejne rekrutacje w ciągu bieżącego i 2023 roku. Cała przyszła kadra Kampusu będzie dzięki temu mogła zdobyć doświadczenie i niezbędne umiejętności jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem działania przez tę instytucję. Początkowo w Kielcach ma zostać zatrudnionych 30 metrologów.

Generalnym wykonawcą inwestycji jest kielecka Firma Budowlana ANNA-BUD sp. z o.o. Projekt architektoniczny przygotowała BDM Architekci Sp. z o.o. z Warszawy.

BDM Architekci

Tytuł projektu: "Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar – Etap 1 (KAMPUS)":

Czas trwania projektu: 01/01/2019 - 31/12/2023

Wartość projektu: 188 821 329,05 PLN

Wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 165 286 784,64 PLN

REKLAMA

Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej I – Innowacje i nauka, Działanie 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020.

Cel projektu:

Istotą projektu jest uzupełnienie obecnego potencjału laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar i Politechniki Świętokrzyskiej, w efekcie czego stworzone zostaną warunki do współpracy pomiędzy profesjonalną i innowacyjną metrologią laboratoryjną a gospodarką.

Zaplanowana infrastruktura badawcza zwiększy urynkowienie działalności badawczo–rozwojowo–wdrożeniowej poprzez wykorzystanie badań z dziedziny metrologii do podniesienia konkurencyjności polskich firm na rynku europejskim i światowym.

Liderem projektu jest Główny Urząd Miar, działający w imieniu konsorcjum z Politechniką Świętokrzyską (partner projektu).

29.08.2022 r - stan prac:

Główny Urząd Miar
Główny Urząd Miar
Główny Urząd Miar
Główny Urząd Miar
Główny Urząd Miar
Główny Urząd Miar

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA