Kampus już za rok!

Kampus już za rok!

Sosnowiec
REKLAMA

Kampus Wydziału Farmaceutycznego w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach rośnie w oczach. W przyszłym roku nastąpi jego uroczyste otwarcie.

Historia utworzenia Wydziału Farmaceutycznego, ówczesnej Śląskiej Akademii Medycznej, sięga 1971 roku, kiedy to w Zabrzu-Rokitnicy zlokalizowano pierwsze jego katedry i zakłady. W dwa lata później przeniesiono Wydział do Sosnowca, zaś jego główną siedzibą stał się budynek przy ulicy Jagiellońskiej w Sosnowcu. Budynek ten istnieje do dzisiaj, mieszcząc kilka jednostek organizacyjnych wraz z zapleczem dydaktycznym. Upłynęły lata od pierwszych dni istnienia Wydziału, który obecnie kształci blisko 1700 studentów, prowadząc jako jedyny z pozostałych 9 Wydziałów Farmaceutycznych w Polsce aż 4 kierunki nauczania, tj. farmację, analitykę medyczną, kosmetologię i biotechnologię. Choć w roku 2011 minęła 40 rocznica utworzenia Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej (jak obecnie brzmi jego pełna nazwa), to jubileusz ten będzie uroczyście obchodzony w kolejnym roku akademickim, którego rozpoczęcie zbiegnie się z otwarciem nowoczesnego, tak oczekiwanego i tak potrzebnego dla realizacji zadań statutowych Uczelni, kampusu.

- Trwają intensywne prace wykończeniowe przy budowie kampusu Wydziału Farmaceutycznego w Sosnowcu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Już za niecałe pół roku oddane zostaną 2 kolejne obiekty i zacznie się ich wyposażanie. Pełne zakończenie inwestycji zaplanowane jest na połowę 2013 roku, tak więc rok akademicki 2013/ 2014 rozpocznie się już w nowych budynkach. Cała społeczność akademicka Wydziału Farmaceutycznego czeka z niecierpliwością na możliwość korzystania z przestronnych, nowoczesnych i w pełni wyposażonych pomieszczeń, przystosowanych do prowadzenia badań naukowych jak i realizowania zajęć dydaktycznych, zgodnie z obowiązującymi standardami, zapewniającymi wysoką jakość i warunki kształcenia - mówi prof.dr hab.n.med. Krystyna Olczyk, prorektor wydziału.

Idea Kampusu nie narodziła się od razu. Początkiem przedsięwzięcia były rozpoczęte w 2004 roku starania podjęte w Ministerstwie Zdrowia, a zmierzające do pozyskania środków finansowych, niezbędnych dla zakończenia rozpoczętej jeszcze w latach 70 ubiegłego wieku budowy obiektu Wydziału Farmaceutycznego, przy ulicy Ostrogórskiej w Sosnowcu. Zbyt duże koszty zakończenia budowy, sięgające 100 mln zł, stały się przeszkodą nie do pokonania. Podzielając jednak zasadność starań ówczesnych władz Wydziału o poprawę bardzo trudnych warunków nauki studentów 5 prowadzonych wówczas kierunków studiów jak i warunków pracy nauczycieli akademickich, Ministerstwo Zdrowia wyraziło zgodę na zakup obiektu, wskazanego przez Prezydenta Miasta Sosnowca, przeznaczając na ten cel kwotę blisko 17 mln zł. W ten sposób, po adaptacji obiektu dla potrzeb studentów i pracowników, Wydział pozyskał nową bazę naukowo - dydaktyczną. Koszty adaptacji i wyposażenia obiektu w nowe meble, sprzęt laboratoryjny i komputerowy, poniosło w całości Ministerstwo Zdrowia. Ponadto, Ministerstwo wyraziło także zgodę na sfinansowanie kosztów adaptacji i remontu pomieszczeń, które pozostały po alokowanych do nowego obiektu, jednostkach organizacyjnych. Nowy gmach stał się główną siedzibą Wydziału. W budynku tym, przystosowanym dla osób niepełnosprawnych, zlokalizowanym przy ulicy Jedności w Sosnowcu, znalazło swą nową siedzibę 6 katedr i zakładów, Dziekanat, Studium Doktoranckie, Kolegium Kształcenia Podyplomowego oraz wydziałowa kancelaria. Oprócz zlokalizowanych na terenie katedr i zakładów sal laboratoryjnych, ćwiczeniowych i seminaryjnych, w budynku znalazła się także sala wykładowa oraz przestronna, reprezentacyjna sala Rady Wydziału.

Uroczystość otwarcia nowego gmachu Wydziału Farmaceutycznego odbyła się 6 listopada 2006 roku. I właśnie podczas tej szczególnej uroczystości, kiedy stało się jasne, że nowy obiekt jest zaledwie kroplą w morzu potrzeb lokalowych Wydziału, pojawił się - poddany przez Prezydenta Górskiego, a podchwycony przez Dyrektora Bójko z Ministerstwa Zdrowia, pomysł kontynuowania tego przedsięwzięcia, by stworzyć pierwszy w Polsce kampus Wydziału Farmaceutycznego. I tak rozpoczęły się starania o pozyskanie kolejnych środków finansowych z Ministerstwa Zdrowia, tym razem na wybudowanie dwóch dodatkowych obiektów, które pozwoliłyby na alokację wszystkich jednostek organizacyjnych z dzierżawionego od miasta Sosnowca obiektu przy ulicy Narcyzów, z domów studenta czy ze Stacji Krwiodawstwa w Katowicach. Starania zakończyły się pełnym sukcesem. Ministerstwo Zdrowia przyznało kolejne środki finansowe, w kwocie blisko 23 mln zł, na kontynuowanie zadania pod nazwą ,,Obiekty Wydziału Farmaceutycznego w Sosnowcu przy ulicy Jedności, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - etap II". Sfinalizowanie planowanego zadania wymagało jednak wsparcia finansowego i z innych źródeł. I tu zasadność inwestycji znalazła zrozumienie w decyzji ówczesnego Marszałka Województwa Śląskiego - Bogusława Śmigielskiego, który przeznaczył na ten cel 8 mln zł, oraz Prezydenta miasta Sosnowca, Kazimierza Górskiego, który wyasygnował w imieniu Gminy Sosnowiec kwotę 2.5 mln zł. Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod powstający kampus odbyła się 26 października 2010 roku. Kampus Wydziału Farmaceutycznego to cztery, połączone przewiązkami, nowe obiekty, o łącznej powierzchni użytkowej około 8750 m2, zlokalizowane na terenie o powierzchni 9659 m2. Pierwszy z obiektów, pięciokondygnacyjny, pełni z powodzeniem, już od roku akademickiego 2007/2008, swoją funkcję nowoczesnej bazy naukowo - dydaktycznej, zaś drugi, parterowy, stanowi zaplecze administracyjne Wydziału. W już także wybudowanym, nowym, sześciokondygnacyjnym obiekcie znajdzie swoją siedzibę kolejnych 11 katedr i zakładów, zaś w czwartym - dwukondygnacyjnym, sala audytoryjna, która jednorazowo pomieści ponad 300 studentów.

Nowe obiekty Wydziału Farmaceutycznego to ogromna poprawa warunków pracy nauczycieli akademickich, to nieporównywalnie lepsze warunki studiowania dla przyszłych adeptów zawodu farmaceuty, diagnosty laboratoryjnego, kosmetologa czy biotechnologa, to także konsolidacja całej społeczności Wydziału. Nowe obiekty to także perspektywa rozwoju dla tych jednostek organizacyjnych (katedr i zakładów), które aktualnie jeszcze znajdują się w ciasnych i niefunkcjonalnych pomieszczeniach budynków przy ulicy Narcyzów i Ostrogórskiej w Sosnowcu, oraz przy ulicy Raciborskiej w Katowicach.

Powstający na naszych oczach kampus jest dowodem wspaniałej, życzliwej i pełnej zrozumienia kooperacji między Uczelnią, Ministerstwem Zdrowia, władzami Marszałkowskimi i władzami miasta Sosnowca. Kooperacja ta stwarza nadzieję na dalszy rozwój Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, szczęśliwie zlokalizowanego w sprzyjającym uczelniom mieście Sosnowcu. Wyrazem zaś pracy kadry akademickiej Wydziału na rzecz społeczności całego regionu jest zarówno stale poszerzana oferta kształcenia przeddyplomowego jak i nowe inicjatywy z zakresie szkolenia podyplomowego, takie jak tworzony właśnie Uniwersytet III wieku.

 

REKLAMA

źródło: UM Sosnowiec

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA