ul. 1 Maja w Malczycach

ul. 1 Maja w Malczycach

Malczyce/1 Maja
REKLAMA

O inwestycji ul. 1 Maja w Malczycach

Głównym elementem przebudowy ul. 1 Maja na odcinku 430 metrów od skrzyżowania z ul. Traugutta do przejazdu kolejowego była wymiana nawierzchni bitumicznej. W ramach zadania wykonano nowe chodniki wraz ze zjazdami indywidualnymi oraz miejsca postojowe w okolicy zabudowy usługowej. W celu zwiększenia bezpieczeństwa pieszych odnowiono oraz stworzono nowe przejścia dla pieszych. Rów przebiegający od ul. Dworcowej do ul. Polnej został zarurowany i przykryty, a odpływy kanalizacji deszczowej z pobliskich posesji przyłączone.
Ważnym punktem inwestycji, niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania drogi, było odnowienie systemu kanalizacji deszczowej poprzez instalację dodatkowych studzienek oraz modernizację będących w fatalnym stanie technicznym istniejących elementów.

Wykonawcą prac było konsorcjum firm z liderem Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Tadeusz Ćwik z Wińska, a całkowita wartość inwestycji wyniosła 891 363,90 zł, z czego ponad 416 tys. zł stanowiło dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.
Napisz komentarz
Paweł Harom
Paweł Harom
REKLAMA