Stopień wodny Lubiąż

Stopień wodny Lubiąż

REKLAMA

Zdjęcia z budowy i wizualizacje Stopień wodny Lubiąż

O inwestycji Stopień wodny Lubiąż

"Zasadniczym celem budowy stopnia wodnego Lubiąż jest zahamowanie procesów erozji w korycie rzeki Odry poniżej stopnia wodnego w Malczycach. Postępująca erozja denna powoduje obniżenie zwierciadła wody w rzece, bezpośrednio poniżej stopnia w Malczycach, sięgając aż do Ścinawy i przesuszenie terenów przyległych do rzeki.
Projektowany stopień wodny Lubiąż umożliwi także zabezpieczenie stopnia wodnego w Malczycach przed podmywaniem i utratą stateczności, przywrócenie pierwotnych poziomów wód gruntowych, zapobieżenie przesuszaniu się przyległych terenów (w szczególności ochroni lasy łęgowe), powstrzymanie procesów erozyjnych w korycie rzeki poniżej stopnia, produkcję energii elektrycznej przez elektrownię wodną zlokalizowaną przy stopniu, przywrócenie parametrów szlaku żeglugowego" - informuje inwestor - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
Projekt budowlany i projekt wykonawczy, które realizuje konsorcjum złożone z firm DHV Hydroprojekt Sp. z o.o. z Warszawy - jako lider - wraz z partnerami Energoprojekt Warszawa SA i Hydroprojekt Wrocław Sp. z o.o. Koszt wykonania tych projektów to 13 mln zł. Prace projektowe powinny się zakończyć najpóźniej do końca I kwartału 2023 r. Koszt budowy szacowany jest na ponad 400 mln złotych, a koniec budowy planowany jest na 2027 rok.
Napisz komentarz
Orzech
REKLAMA