ul. Pocztowa w Malczycach

ul. Pocztowa w Malczycach

Malczyce/Pocztowa
REKLAMA

Zdjęcia z budowy i wizualizacje ul. Pocztowa w Malczycach

O inwestycji ul. Pocztowa w Malczycach

W grudniu 2016 r. zakończyły się prace związane z przebudową ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Pocztowej.  Wykonano nową nawierzchnię z kostki betonowej oraz dwa progi zwalniające, co znacznie poprawiło infrastrukturę i bezpieczeństwo mieszkańców tej części miejscowości. W związku z realizacją inwestycji zmieniono organizację ruchu przy ul. Pocztowej, która stała się drogą jednokierunkową.
Prace obejmowały również wymianę części zniszczonych chodników przy ulicach 1 Maja i Traugutta oraz przy budynku Urzędu Gminy.
Koszt całej inwestycji wyniósł 213 tys. zł, z czego 150 tys. zł pozyskano z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej.
Napisz komentarz
Paweł Harom
REKLAMA