[Wrocław] Chrobrego 21

[Wrocław] Chrobrego 21

Wrocław/Nadodrze
REKLAMA

O inwestycji [Wrocław] Chrobrego 21

Wrocław: Roboty budowlane polegające na remoncie elewacji oraz klatki schodowej w budynku mieszkalnym stanowiącym własność Wspólnoty Mieszkaniowej położonym we Wrocławiu przy ul. Chrobrego 21

data zamieszczenia: 02.12.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie elewacji oraz klatki schodowej w budynku mieszkalnym stanowiącym własność Wspólnoty Mieszkaniowej położonym we Wrocławiu przy ul. Chrobrego 21. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w 3 etapach:

I etap - remont klatki schodowej od 14.02.2011r. do 29.04.2011 r.,

II etap - remont elewacji frontowej od 05.05.2011r. do 29.07.2011r.,

III etap - remont elewacji podwórzowej od 05.04.2012r. do 29.06.2012r. Szczegółowy zakres rzeczowy robót określono w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Roboty budowlane będą wykonywane w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej, który jest położony w rejonie placu św. Macieja. Rejon ten jest wpisany do rejestru zabytków Miasta Wrocławia pod numerem 402/Wm (data wpisu 03.05.1979r.).

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.12.2010 godzina 12:00, miejsce: Biuro Spółki ATENA Spółka z o.o., ul. Ołbińska 6, pok. Nr 16, 50-237 Wrocław

Napisz komentarz
grzybson
27452_1000x.jpg27453_1000x.jpg
grzybson
25109_1000x.jpg


+ cała pierzeja :D
25110_1000x.jpg

25111_1000x.jpg

25113_1000x.jpg
grzybson
23309_1000x.jpg
alsen strasse 67
18.09


22565_1000x.jpg22566_1000x.jpg
Godfath3r
Dzisiejsze:

22436_1000x.jpg
Orzech
21.08.2011

DSC_0862.jpg
Foto: Grzybson
REKLAMA