Nowe oblicze stacji Katowice - kolejny peron w budowie

Nowe oblicze stacji Katowice - kolejny peron w budowie

Katowice
REKLAMA

Nad peronami stacji Katowice powstaje nowoczesna hala peronowa. Dwa perony i dwa tory już są pod dachem. Stacja Katowice będzie czwartą w Polsce tak dużą stacją w pełni zakrytą halą peronową.

Już od połowy roku pasażerowie korzystają z zadaszonego peronu numer 2. Obecnie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. kończą modernizację peronu numer 3 nad którym już jest kolejna część zadaszenia. 


Obecnie prowadzone są roboty związane z układaniem nawierzchni peronu z kostki brukowej oraz układaniem torów przy peronie. Sporo zmian pasażerowie mogą dostrzec w przejściach podziemnych. W zachodnim, środkowym i wschodnim korytarzu wymieniana jest posadzka a ściany wykonane z trawertynu, z początku lat 70. gdy budowano stację, są pieczołowicie konserwowane. W przejściu środkowym wkrótce rozpocznie się montaż schodów ruchomych oraz wind przeznaczonych dla niepełnosprawnych i osób z dziećmi w wózkach czy podróżnych z cięższym bagażem. Docelowo, z środkowego korytarza na każdy peron będą prowadziły podwójne schody ruchome oraz windy - zakończenie montażu tych udogodnień planowane jest do końca października. Zakończenie całości prac modernizacyjnych peronu 3 przewidywane jest do końca września i wówczas wykonawca przystąpi do robót na peronach pierwszym i czwartym.

Przyjęta organizacja robót ogranicza utrudnienia związane z obsługą pasażerów do niezbędnego minimum dlatego kolejne prace wykonywane są etapami, peron po peronie. Dzięki temu zawsze czynne są trzy perony, natomiast jeden jest czasowo wyłączony z eksploatacji.

Efektem prac prowadzonych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na stacji w Katowicach będzie nie tylko rozległa hala peronowa, przykrywająca wszystkie tory i perony ale odnowione perony, elektroniczne wyświetlacze z rozkładami jazdy czy estetyczne obiekty małej architektury, jak: ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne czy zegary. Obok prac estetyzacyjnych prowadzone są zadania usprawniające ruch pociągów. Wymieniono już ok. 4 km torów, zamontowano tłumiące drgania maty wibroizolacyjne, wykonano odwodnienie i izolację konstrukcji przejść pod torami, przebudowano instalację wodociągową i przeciwpożarową, a także instalację oświetleniową oraz przebudowano sieć trakcyjną nad torami.

Całkowity koszt modernizacji stacji wynosi około 65 mln zł. Zakończenie robót zaplanowano do końca 2012 roku.

 

REKLAMA

źródło: PKP SA

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA