[Katowice] Zakończył się V Europejski Kongres Gospodarczy

[Katowice] Zakończył się V Europejski Kongres Gospodarczy

graviteo
REKLAMA

O perspektywach gospodarczych w okresie spowolnienia ekonomicznego, kwestiach rodzących się na styku polityki i gospodarki oraz możliwościach inwestycyjnych w branżach takich jak motoryzacja, budownictwo czy ciepłownictwo dyskutowali uczestnicy ostatniego, trzeciego dnia Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2013 (European Economic Congress - EEC).

Organizowane już po raz piąty w Katowicach spotkanie elit biznesowych, politycznych i naukowych dobiegło końca. 


O perspektywach gospodarczych w okresie spowolnienia ekonomicznego, kwestiach rodzących się na styku polityki i gospodarki oraz możliwościach inwestycyjnych w branżach takich jak motoryzacja, budownictwo czy ciepłownictwo dyskutowali uczestnicy ostatniego, trzeciego dnia Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2013 (European Economic Congress - EEC). Organizowane już po raz piąty w Katowicach spotkanie elit biznesowych, politycznych i naukowych dobiegło końca.


Trzeci dzień Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2013 rozpoczęto m.in. debatą menadżerską, w trakcie której paneliści mówili m.in. o ryzyku inwestycyjnym, hamulcach rozwoju ekonomicznego i receptach na stymulowanie popytu w obliczu kryzysu gospodarczego. Dyskusję poprowadził Robert Gwiazdowski, Prezydent Centrum im. Adama Smitha.


W ramach cyklu debat poświęconych tematyce inwestycyjnej rozmawiano m.in. o wizerunku Europy Centralnej w oczach inwestorów zewnętrznych, atrakcyjności inwestycyjnej Polski i rozwoju w naszym kraju sektora nowoczesnych usług dla biznesu.

-
Jako przemysł jesteśmy probierzem tego, gdzie w nauce tkwi rzeczywista wartość. Tam, gdzie jej nie ma... Wnioski zostawiam Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego - zaznaczał w panelu koncentrującym się na zagadnieniach innowacyjnej gospodarki Paweł Poncyljusz, Członek Zarządu Avio Polska.

 

W moderowanych przez Kamila Durczoka, Redaktora Naczelnego Faktów TVN oraz Romana Młodkowskiego, Redaktora Naczelnego TVN CNBC, następujących po sobie debatach politycznych Polska w Europie oraz Gospodarka jest najważniejsza udział wzięli przedstawiciele różnych frakcji politycznych: Andrzej Celiński, Przewodniczący Partii Demokratycznej, Minister Kultury w latach 2001-2002, Leszek Miller, Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Premier RP w latach 2001-2004, Waldemar Pawlak, Poseł na Sejm RP, Wicepremier, Minister Gospodarki w latach 2007-2012, Jacek Protasiewicz, Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, Beata Szydło, Poseł na Sejm RP, Łukasz Gibała, Poseł na Sejm RP i Przemysław Wipler, Poseł na Sejm RP.


- W Polsce jest problem z realizowaniem zamówień publicznych na bazie najniższej ceny. Często nie jest ona najniższą optymalną, ale rażąco niższą od możliwości wykonania zamówienia
- mówił po debacie politycznej na temat gospodarki Adam Szejnfeld, Poseł na Sejm RP, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki w latach 2007-2009.


- Wydłużony urlop macierzyński będzie służył dobrze nie tylko dzieciom i ich rodzicom, ale też ułatwi pracodawcom poszukiwanie zastępstwa dla pracownic przechodzących na roczny urlop. Rozwinie to rynek pracy tymczasowej, co jest szansą dla bezrobotnych -
oceniała Joanna Kluzik-Rostowska, Poseł na Sejm RP, Zastępca Przewodniczącego Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, uczestnicząca w panelu poświęconym rynkowi pracy.


Ostatni dzień V Europejskiego Kongresu Gospodarczego zdominowały sesje tematyczne poświęcone różnym gałęziom przemysłu. Perspektywy rozwoju branży ciepłowniczej nakreślał w dedykowanej temu sektorowi dyskusji Henryk Borczyk, Prezes Zarządu i Dyrektor Naczelny Tauron Ciepło. Jerzy Widzyk, Pełnomocnik Zarządu, Dyrektor ds. Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Warbud, Członek Rady Fundacji Centrum PPP poświęcił swoje wystąpienie kwestiom finansowania sektora budowlanego.


-
Budownictwo to biznes cykliczny, dlatego w krajach rozwiniętych większość firm budowlanych zdecydowała się zdywersyfikowanie działalności na inne branże - wskazał, także podczas panelu poświęconego budownictwu, Dariusz Blocher, Prezes Zarządu Budimeksu, przypominając, że ostatni cykl wzrostu w polskim budownictwie był wywołany napływem środków unijnych, zwłaszcza na drogownictwo.


O kondycji branży motoryzacyjnej mówili m.in. Jakub Faryś, Prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego i Jerzy Majchrzak, Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu w Ministerstwie Gospodarki.


- Cykle są charakterystyczne dla przemysłu motoryzacyjnego. Popyt układa się w sinusoidę - relacjonował Andrzej Korpak, Dyrektor Generalny General Motors Manufacturing Poland.


- Do rozmiaru rynku trzeba się przystosować. Takie są realia, w takim środowisku musimy prowadzić biznes. Kryzys to wyzwanie, ale i możliwość lepszego zorganizowania produkcji - uzupełniał Rafał Wyszomirski, Dyrektor Wykonawczy Globalnych Operacji Nexteer Automotive, Prezes Zarządu Nexteer Automotive Poland.


Trzeci dzień kongresowych debat był także doskonałym dopełnieniem odbywających się w trakcie dwóch poprzednich dni dyskusji. Kontynuowano i rozwijano m.in. tematykę inwestycji w infrastrukturę oraz transport i rozwoju regionów.


Podstawowym źródłem finansowania inwestycji infrastrukturalnych w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 będą nadal środki unijne. Zmieni się jednak struktura ich wykorzystania, a korekcie ulegną zasady finansowania - mówiono podczas sesji Inwestycje w infrastrukturę transportową w Polsce i ich finansowanie.


-
Zależy też nam na tym, aby Komisja Europejska zmieniła strukturę dofinansowania projektów kolejowych, z 75 proc. obecnie do 85 proc. - podkreślił Wiceminister Transportu Andrzej Massel.


Tematy energetyczne, poruszane już w trakcie poprzednich dwóch dni, także były silnie reprezentowane. Zagadnienie perspektyw na rynku energii, o kwestię odnawialnych źródeł energii wzbogacili m.in. Paweł Przybylski, Dyrektor Branży Wind Power Siemens oraz Jerzy Pietrewicz, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki RP.


-
Do roku 2020 w Polsce trzeba będzie wyłączyć bloki o łącznej mocy 6600 MW a do roku 2028 wyłączonych zostanie blisko 10 tys. MW (..) Do roku 2020 potrzeba ok. 5-6 tys. MW nowych mocy wytwórczych (...) Obecnie budowane są tylko trzy bloki: w Elektrowni Kozienice, Elektrowni Stalowa Wola i we Włocławku, ich łączna moc to ok. 2 tys. MW, co oznacza, że potrzeba jeszcze zbudować jednostki o mocy ok. 3-4 tys. MW - poinformował Cezary Szwed, Dyrektor Departamentu Rozwoju Systemu Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE) w dyskusji Inwestycje w sektorze energii w Polsce. Dodał również, iż PSE w swoich prognozach uwzględnia odnawialne źródła energii, ale większość z nich jest nieprzewidywalna, dlatego brane jest pod uwagę tylko 10 proc. mocy zainstalowanej w OZ.


- Do roku 2020 w polskim systemie elektroenergetycznym jest miejsce tylko dla 6 nowych bloków po ok. 900 MW pracujących w podstawie (...) Ostateczny poziom mocy będzie jednak zależny od dynamiki mocy zaklasyfikowanych jako ,,must run", czyli jednostek pracujących niezależnie od popytu na moc w systemie. Jednostki ,,must run" to OZE oraz instalacje kogeneracyjne, produkcja z tych jednostek ma pierwszeństwo wejścia do systemu z racji stosowanych technologii - 
mówił w trakcie tego samego panelu Kazimierz Rajczyk, Dyrektor Zarządzający Sektorem Energetycznym w ING Banku Śląskim.


Trzeciego dnia Kongresu odbyły się także obszerne dyskusje dotyczące górnictwa.


- Tradycyjnie podnoszonym priorytetem dla górnictwa - i słusznie - jest wydobywanie węgla w sposób jak najbardziej efektywny, a co za tym idzie - najtańszy. Ale nawet najtańszy węgiel, jeżeli nie będzie miał odbiorcy w postaci efektywnej energetyki, stawa cały sektor pod znakiem zapytania (...) Jeżeli będziemy mieli relatywnie tani węgiel i energia będzie produkowana w sposób efektywny, taki jak dzieje się to obecnie w świecie, czyli ze sprawnością 43-45%, to myślę, że przyszłość przed węglem jest - mówiła przed panelem poświęconym górnictwu Joanna Strzelec-Łobodzińska, Prezes Zarządu Kompani Węglowej.


Podczas dyskusji poruszono m.in. kwestię trendów w światowym górnictwie węgla kamiennego oraz przyszłości tej branży w Polsce.


-
Świat idzie w kierunku zwiększenia wydobycia węgla, w UE sytuacja jest odmienna (...) Nie znam dokumentów rządowych wspierających polski węgiel. Wspiera się OZE, wspiera sią gaz. Tyle że nasz gaz w instalacjach przemysłowych nie ma wsparcia, a gaz z rosyjskiej rury wsparcie ma. A zatem rząd nie chce węgla, nie chcą go też niektóre samorządy. Widać, że tego węgla w Polsce nikt nie chce. Stąd nie ma chyba w Polsce perspektyw dla rozwoju górnictwa - podkreślał Jarosław Zagórowski, Prezes Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej w trakcie panelu poświęconego górnictwu.


-
Namawiałbym, by spojrzeć na polskie górnictwo z innej perspektywy. Górnictwo w Polsce jest górnictwem państwowym. Jednak polityka właścicielska wobec górnictwa nie jest jasno określona. Przestrzegałbym tu przed pojęciem kopalń trwale nierentownych (...) Ekonomia w odniesieniu do górnictwa powinna być kreowana nie tylko na poziomie spółek węglowych, ale powinien to być rachunek zysków i strat na poziomie makroekonomicznym. A w tym rachunku powinno się m.in. wziąć pod uwagę koszty ewentualnej likwidacji kopalń, a także koszty społeczne - akcentował Janusz Olszowski, Prezes Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej.


W trakcie wielu paneli nawiązywano także do perspektyw współpracy gospodarczej z Afryką oraz Chinami, stanowiących jedne z głównych zagadnień dwóch pierwszych, kongresowych dni.


W panelach koncentrujących się wokół tematyki sportowej: Piłka nożna, biznes, gospodarka oraz Sport i młodzież, przyszłość polskiej gospodarki? sporo miejsca poświęcono zdiagnozowaniu sytuacji, w jakiej znalazła się polska piłka nożna po Euro 2012. Do debat przystąpili m.in. Bogusław Leśnodorski, Prezes Zarządu Legii Warszawa, Dariusz Smagorowicz, Prezes Ruchu Chorzów, Jerzy Buzek, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012, Prezes Rady Ministrów w latach 1997-2001, Marian Kmita, Dyrektor ds. Sportu w Telewizji Polsat, TV Polsat oraz Marek Wleciałowski, II Trener Reprezentacji Polski.


Europejski Kongres Gospodarczy odbył się w dniach 13-15 maja 2013 w Katowicach. Jego organizatorem była Grupa PTWP SA. W trakcie trzech kongresowych dni, wypełnionych niemal setką sesji tematycznych i licznymi wydarzeniami towarzyszącymi, poruszano tematy istotne dla polskiej, europejskiej i światowej gospodarki. To już piąta edycja tej najważniejszej imprezy biznesowej Europy Centralnej.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA