DODAJ
panghy 22.11.2011, godz. 16:17
Wiadukt w Świebodzicach nad linią kolejową, jest już od wczoraj oddany do ruchu.
odpowiedz
Tsamb 29.11.2011, godz. 19:14
[Świebodzice]

Nie ma już zwężeń, ograniczeń prędkości i tablic ostrzegawczych przy wjeździe do Świebodzic drogą krajową nr 35 od strony Świdnicy.
GDDKiA zakończyła trwający blisko pół roku remont wiaduktu kolejowego na tym odcinku. Prace obejmowały całą prawą stronę jezdni, z tego powodu na odcinku kilkuset metrów ruch odbywał się jednym pasem.

pokaz-artykul.png
odpowiedz
Tsamb 01.12.2011, godz. 16:52
Krajówka numer 35, a szczególnie jej odcinek między Wałbrzychem a Świebodzicami, to jedna z najniebezpieczniejszych dróg w Polsce i najgorsza na Dolnym Śląsku. Tylko w latach 2008-2010 wydarzyło się tu 58 ciężkich wypadków. Już po raz czwarty, w ramach międzynarodowego Programu Oceny Ryzyka na Drogach EuroRAP, naukowcy z Politechniki Gdańskiej wraz z ekspertami Polskiego Związku Motorowego i Fundacji Rozwoju Inżynierii Lądowej opracowali mapę ryzyka na drogach krajowych w Polsce.

pokaz-artykul.png
odpowiedz
Mateusz Kaszubski 03.12.2011, godz. 00:11
Zastrzelić i poćwiartować to mało. Ledwo co położono kawałki nowej nawierzchni, a już wodociągi dobrały się do asfaltu przy shellu/przejeździe kolejowym... tyle było nowej nawierzchni. A tak przy okazji - od dawnego Separatora w do dwompu też zebrano starą nawierzchnię i będzie nówka. A zmiana nawierzhcni miała być do 31. listopada jak dobrze pamiętam...
odpowiedz
teodor 03.12.2011, godz. 16:31
"Mateusz Kaszubski" napisał:
A zmiana nawierzhcni miała być do 31. listopada

Dzień, którego nie ma :)
odpowiedz
domin 03.12.2011, godz. 17:04
:mrgreen:
odpowiedz
Tsamb 04.12.2011, godz. 12:51
Mateuszu, dobrze, że terminem końcowym nie był 31 listopada, bo by nigdy tego nie skończyli ;D
odpowiedz
Pan Tomasz 04.12.2011, godz. 13:42
"Tsamb" napisał:
Termin realizacji do 31 listopada. Czekam z ciekawością jak to wyjdzie w praktyce. Mam nadzieje, że nie będzie to kompleksowe łatanie, a ładnie nazwane.


;)
odpowiedz
panghy 04.12.2011, godz. 14:43
"domin" napisał:
Mam nadzieje, że zdajecie sobie sprawę, że to wyrzucanie kasy w błoto! Te nakładki co kładą i tak popękają! Daje im 2lata przy mocnych zimach i 3lata przy lekkich! Zresztą widać to na nakładce którą kiedyś położyli jadąc od dworca miasto w kierunku centrum! Aby droga wytrzymała przynajmniej 20lat trzeba wymienić sieci oraz podbudowę. Nie wiem czemu Pan Szełemej nie interweniuje u Ministra! Przecież to jawne marnotrastwo i próba oddalenia generalnego remontu na zaś! Spece z GDKiA dobrze o tym wiedzą.


Zdajemy sobie sprawę, ale GDDKiA upiera się że nie może wyremontować Wrocławskiej dopóki nie powstanie droga alternatywna (obwodnica). Na razie nie ma kasy ani na jedno, ani na drugie. Co nie znaczy że Szełemej nie powinien Warszawie ciągle o tym przypominać. Tymczasem nakładki poprawia trochę komfort jazdy przez miasto i łatwiej będzie wytrwać te 5-6 lat do remontu Wrocławskiej.
odpowiedz
Tsamb 05.12.2011, godz. 23:01
"Pan Tomasz" napisał:
[quote="Tsamb":257amugb]Termin realizacji do 31 listopada. Czekam z ciekawością jak to wyjdzie w praktyce. Mam nadzieje, że nie będzie to kompleksowe łatanie, a ładnie nazwane.


;)[/quote:257amugb]


Hahaha! :D. Milo Cię tu widzieć Panie Tomaszu, ładny powrót :D. Pozdro!!!
odpowiedz
Tsamb 21.12.2011, godz. 22:34
Ponad milion złotych wydała w tym roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na remonty dróg w Wałbrzychu. Obecnie kończą się prace remontowe na odcinku ulic Chrobrego i Armii Krajowej.

Dziurawe drogi, brak obwodnicy i korki. To zmora wałbrzyskich kierowców. Jednak w porównaniu do lat wcześniejszych stan ulic poprawił się. Obecnie kończą się prace remontowe na odcinku ulic Chrobrego i Armii Krajowej, co powoduje utrudnienia w ruchu.

pokaz-artykul.png
odpowiedz
DlugiX 21.03.2012, godz. 10:00
Częściowa wymiana nawierzchni w ciągu drogi krajowej nr 35 przebiegającej przez Wałbrzych zakończyć miała się w ubiegłym roku. Prace trwają jednak nadal.

[...]

W zeszłym roku częściowej wymiany nawierzchni doczekały się odcinki ulic Wrocławskiej i Armii Krajowej. Po zimowej przerwie kawałek równego asfaltu położny został między ul. Browarną i stacją paliw Shell na ul. Kolejowej. Obecnie trwają prace na skrzyżowaniu ulic Wysockiego i Kolejowej. W dalszych planach jest także odtworzenie nawierzchni na ulicy Sikorskiego.

photo.php?id=79759&typ=0&data=2012-03-20&kat=remont
photo.php?id=79756&typ=0&data=2012-03-20&kat=remont
photo.php?id=79755&typ=0&data=2012-03-20&kat=remont
photo.php?id=79753&typ=0&data=2012-03-20&kat=remont

pokaz-artykul.png
odpowiedz
Mateusz Kaszubski 23.03.2012, godz. 23:24
Trwa remont ulicy Kolejowej, na placu Grunwaldzkim tworzą się korki.

pokaz-artykul.png
odpowiedz
Pan Tomasz 10.05.2012, godz. 21:41
Przetarg na: Opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji zadania: „Remont wiaduktów w ciągu ul. Sikorskiego nad ulicą 1 Maja w ciągu drogi krajowej nr 35 w m. WAŁBRZYCH” (km wg SGM 20+921, 20+922, 20+923, 20+924)

http://www.gddkia.gov.pl/ajax/zamowieni ... 69&lang=pl
odpowiedz
DlugiX 16.05.2012, godz. 23:33
Rozpoczął się remont ulicy Wrocławskiej.

Ulica Wrocławska przy wjeździe do Wałbrzycha prosiła się o remont od dłuższego czasu. Drogowcy zdarli już nawierzchnie, prawdopodobnie jutro położona zostanie nowa nawierzchnia. Kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość, bo mogą tworzyć się korki. Wyłączony jest jeden pas ruchu.

c_661_430_16777215_01___images_stories_wiadomosci_2012.05_16-31_0516_wroclawska08.jpg
0516_wroclawska03.jpg
0516_wroclawska04.jpg

pokaz-artykul.png
odpowiedz
DlugiX 16.05.2012, godz. 23:35
Ciekawe czy tylko dywan wyłożą, czy będzie to remont wraz z chodnikami, zatokami czy wymianą oświetlenia...
odpowiedz
Mateusz Kaszubski 16.05.2012, godz. 23:43
Żartujesz sobie?
odpowiedz
eyango 17.05.2012, godz. 12:45
Data wysłania ogłoszenia:
2012-05-09
Zamawiający:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział we Wrocławiu
53-139 Wrocław
ul. Powstańców Śl. 186
Przedmiot zamówienia:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji zadania: „Remont wiaduktów w ciągu ul. Sikorskiego nad ulicą 1 Maja w ciągu drogi krajowej nr 35 w m. WAŁBRZYCH” (km wg SGM 20+921, 20+922, 20+923, 20+924
Opis przedmiotu zamówienia:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji zadania: „Remont wiaduktów w ciągu ul. Sikorskiego nad ulicą 1 Maja w ciągu drogi krajowej nr 35 w m. WAŁBRZYCH” (km wg SGM 20+921, 20+922, 20+923, 20+924
Numer przetargu:
GDDKiA O/WR 66/PN/U/R-2/2012
Termin realizacji:
do 15.12.2015r.
Wadium:
1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych)
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:
a.pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy:
w BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, NR 12 1130 1033 0018 8129 2720 0005,
b.poręczeniach bankowych;
c.poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;
d.gwarancjach bankowych;
e.gwarancjach ubezpieczeniowych;
f.poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: najniższa cena
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
w siedzibie Zamawiającego prtzy ul. Powstańcó Śląskich 186 we Wrocławiu w pok. 203
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Lidia Dwronik
tel. 71 33 47 378 fax 71 33 47 377; - 363
Miejsce i termin składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie Oddziału przy ul. Powstańców Śląskich nr 186, w pokoju nr 106, w terminie do 17.05.201 roku, do godziny 09:30
Miejsce i termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Oddziału przy ul. Powstańców Śląskich nr 186, w pokoju nr 303, w dniu 17.05.2012r., o godzinie 10:00
Zakres przetargu:
usługi
Podstawa prawna:
ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury:
nieograniczony
Załączniki:
Informacja z otwarcia Ofert (55.23 KB)
Formularze w wersji edytowalnej (36.69 KB)
Pełna treść ogłoszenia:
Pełna treść ogłoszenia opublikowana w BZP (25.16 KB)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Tom I (829.57 KB)
Tom II (480.98 KB)
Tom III (268.17 KB)
Tom III (4.28 MB)
Tom III (50 MB)

ldwornik (m@łpa) gddkia.gov.pl

Wrocław: Opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji zadania:Remont wiaduktów w ciągu ul. Sikorskiego nad ulicą 1 Maja w ciągu drogi krajowej nr 35 w m. WAŁBRZYCH
Numer ogłoszenia: 147000 - 2012; data zamieszczenia: 09.05.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu , ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3347370, faks 071 334 73 63, 367 17 69.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji zadania:Remont wiaduktów w ciągu ul. Sikorskiego nad ulicą 1 Maja w ciągu drogi krajowej nr 35 w m. WAŁBRZYCH.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji zadania: Remont wiaduktów w ciągu ul. Sikorskiego nad ulicą 1 Maja w ciągu drogi krajowej nr 35 w m. WAŁBRZYCH (km wg SGM 20+921, 20+922, 20+923, 20+924).
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do wysokości 20% wartości zamówienia podstawowego
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.20.00-1, 71.32.23.00-4.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych). Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: a.pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: w BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, NR 12 1130 1033 0018 8129 2720 0005, b.poręczeniach bankowych; c.poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; d.gwarancjach bankowych; e.gwarancjach ubezpieczeniowych; f.poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w sek. III.6 pkt. 1.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zadania/zadań polegających na wykonaniu projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy, budowy lub remontu (z wymianą ustroju nośnego) co najmniej trzech obiektów inżynierskich (most, wiadukt lub estakada drogowa) w ciągu dróg klasy minimum G
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w sek. III.6 pkt. 1.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca przedstawi wraz z ofertą osoby, na każdą funkcję wymienioną poniżej, które spełniają następujące wymagania: 1.Projektant mostowy a)minimalna liczba osób: 1 b)minimalne kwalifikacje zawodowe i doświadczenie: - uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności mostowej - wykonał jako projektant projekt budowlany i wykonawczy dla co najmniej 3 obiektów inżynierskich (mosty, wiadukty lub estakady drogowe) dla potrzeb budowy, przebudowy lub remontu z wymianą ustroju nośnego, zlokalizowanych w ciągu lub nad drogami klasy minimum G 2.Projektant drogowy a)minimalna liczba osób: 1 b)minimalne kwalifikacje zawodowe, doświadczenie: - uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w zakresie projektowania dróg - wykonał jako projektant projekt budowlany i wykonawczy dla co najmniej 2 zadań dla potrzeb budowy, przebudowy lub remontu z wymianą konstrukcji jezdni, dróg klasy minimum G długości min. 1,5 km każda 3.Sprawdzający branży mostowej a)minimalna liczba osób: 1 b)minimalne kwalifikacje zawodowe i doświadczenie: - uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności mostowej - wykonał jako projektant projekt budowlany i wykonawczy dla co najmniej 3 obiektów inżynierskich (mosty, wiadukty lub estakady drogowe) dla potrzeb budowy, przebudowy lub remontu z wymianą ustroju nośnego, zlokalizowanych w ciągu lub nad drogami klasy minimum G; - czas pracy jako projektant min. 5 lat od uzyskania uprawnień projektowych 4. Sprawdzający branży drogowej a)minimalna liczba osób: 1 b)minimalne kwalifikacje zawodowe, doświadczenie: - uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w zakresie projektowania dróg - wykonał jako projektant projekt budowlany i wykonawczy dla co najmniej 2 zadań dla potrzeb budowy, przebudowy lub remontu z wymianą konstrukcji jezdni, dróg klasy minimum G; - czas pracy jako projektant min. 5 lat od uzyskania uprawnień projektowych
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w sek. III.6 pkt. 1.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp. 2. W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 3. Informacja dla Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 3.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: 1) w sek. III.4.2) dot. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 3.2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3.1., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 3.3. Dokumenty, o których mowa w pkt 3.1.1), lub zastępujący je dokument o którym mowa w pkt 3.2., powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 4. Wymagania formalne dotyczące składanych oświadczeń i dokumentów. 4.1. Dokumenty i oświadczenia wymagane dla potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu (za wyjątkiem oświadczenia wymienionego w pkt 1 , które musi zostać złożone w formie oryginału a także zobowiązania o którym mowa w pkt. 2, które wymaga zachowania formy pisemnej), należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 4.2.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt. 2, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). 4.3. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwości co do jej prawdziwości. 4.4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 5. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: a) oświadczenie wymienione w pkt.1 powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców; b) dokumenty wymienione w sek. III.4.1) składa dowolny Wykonawca dowolni Wykonawcy wykazujący spełnianie warunków, spośród Wykonawców składających wspólną ofertę. c) oświadczenie wymienione w sek. III. 4.2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz dokumenty wymienione w sek. III.4.2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo odpowiadające im określone w pkt 3.1. i 3.2., powinny być złożone przez każdego Wykonawcę. 6. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spółki cywilne konsorcja. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast spełnienie warunków wskazanych a art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i których opis sposobu dokonania oceny spełniania został zamieszczony w w sek. III. 3.2) i w sek. III.3.4), Wykonawcy wykazują łącznie
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
W trakcie realizacji umowy postanowienia umowy mogą ulec zmianom, jeżeli zmiany będą korzystne dla Zamawiającego lub konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, przy czym zmiany postanowień umowy dotyczyć mogą w szczególności: 1) terminu realizacji przedmiotu zamówienia oraz terminów pośrednich określonych w § 2 ust. 1 wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy tj. np. udzielenie zamówień uzupełniających, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego, okoliczności zaistniałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy utrudniające lub uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy w tym okoliczności opisane w § 2 ust.3, rezygnacji z opracowań projektowych, wydłużającej się procedury przetargowej na roboty budowlane, wydłużenia okresu realizacji robót budowlanych, tymczasowego braku środków finansowych na realizację robót budowlanych, 2) zakresu przedmiotu umowy oraz sposobu wykonywania przedmiotu umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia tej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, np. zaistnienie warunków faktycznych wpływających na zakres lub sposób wykonywania przedmiotu umowy, 3) regulacji prawnych powszechnie obowiązujących wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, 4) oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy, 5) konieczność zmiany osób, o których mowa w § 8 i § 9, 6) zmiany w § 14 ust 7 i 8. 7) innych nieistotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy; 8) zmianie podmiotu trzeciego, na zasobach którego polega Wykonawca wykazując spełnianie warunku udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem że nowy podmiot będzie spełniał warunki udziału w postępowaniu w tym zakresie. 2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, z zastrzeżeniem art.144 ustawy Pzp, wymagają aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.gddkia.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie Zamawiającego przy ul. Powstańców Śląskich 186 we Wrocławiu w pok. 203.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.05.2012 godzina 09:30, miejsce: Oferty powinny być złożone w siedzibie Oddziału przy ul. Powstańców Śląskich nr 186, w pokoju nr 106.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nieoznaczenie sprawy GDDKiA-0/WR-66/PN/U/R-2/2012
Wrocław, dnia 17.05.2012r

Informacja z otwarcia ofert.
Przetarg nieograniczony: Opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji zadania: „Remont wiaduktów w ciągu
ul. Sikorskiego nad ulicą 1 Maja w ciągu drogi krajowej nr 35 w m. WAŁBRZYCH"
km wg SGM 20 + 921, 20+922, 20+923, 20+924)


[code:319872i6]
Numer
oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena zł ( brutto)

1. Lafrentz-Polska Sp. z o.o.
ul. Zbąszyńska 29, 60-359 Poznań 49 271,34
2. Konsorcjum: - KLOTOIDA Bajor, Zygmunt Sp. j.
ul. Bochenka 16a, 30-693 Kraków -
Pracownia Inżynierska KLOTOIDA Sp. z o.o.
ul. Bochenka 16a, 30-693 Kraków 89 175,00
3. DROGMOST Sp. z o.o.
ul. Trójpole 3b, 61-693 Poznań 104 550,00
4. Zakład Nowych Technologii i Wdrożeń
INMOST-PROJEKT sp. z o.o.
ul. Lompy 15/2, 44-100 Gliwice 104 304,00
5. Autostrada II Sp. z o.o.
ul. 73 Pułk Piechoty 1, 40-467 Katowice 184 555,35
6. Biuro Projektów Dróg i Mostów BBKS - Projekt Sp. z o.o.
ul. Ojca Beyzyma 10/1, 53-204 Wrocław 86 100,00
7. MP-Mosty Sp. z o.o.
ul. Dekerta 18, 30-703 Kraków 99 630,00
8. Tarcopol Sp. z o.o. 27-200 Starachowice 27,
ul. Składowa 16 Oddział Wrocław
ul. Stanisławowska 27, 54-611 Wrocław 209 961,00
9. Zakład badawczo-Projektowy Mosty-Wrocław s.c.
ul. Świętochłowicka 8; 51-506 Wrocław 85 731,00[/code:319872i6]
odpowiedz
DlugiX 20.05.2012, godz. 09:20
Na ulicy Wrocławskiej drogowcy kładą nową nawierzchnię.... ale będzie to tylko nawierzchnia tymczasowa. Na przebudowę drogi będziemy musieli jednak jeszcze trochę poczekać.

[...]

- Wybraliśmy te najgorsze fragmenty jezdni, które według naszej oceny nie wytrzymałyby już roku czy dwóch, do czasu przebudowy i zdecydowaliśmy się wykonać na tym odcinku taki powiedzmy remont w lepszej technologii - mówi Jacek Mozalewski z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad


Jak zapewnia Mozalewski, nowa nawierzchnia położona zostanie tymczasowo. Pełna przebudowa ulicy Wrocławskiej od skrzyżowania z ulicą Wilczą do skrzyżowania z ulicą Uczniowską, wraz z wymianą sieci będzie wykonana po przygotowaniu dokumentacji i wyłonieniu wykonawcy.

- To będzie większy projekt, łącznie z remontem sieci czy przebudową chodników. Objęty remontem będzie cały odcinek od wjazdu do Wałbrzycha do skrzyżowania z ulicą Uczniowską. Według mojej oceny najwcześniej w przyszłym roku mógłby odbyć się przetarg, plus realizacja tego zadania to oceniam, ze musiałby to być kolejny sezon - mówi Jacek Mozalewski.

[...]


- Podobny odcinek w takim zły stanie to jest odcinek przy ulicy Wyszyńskiego, tam też chcemy wyfrezować troszkę większy fragment jezdni i ułożyć nową nawierzchnię w rejonie przejścia dla pieszych zbezpieczonego wysepkami azylowymi - dodaje Mozalewski.

pokaz-artykul.png
odpowiedz
panghy 20.05.2012, godz. 17:38
Przecież wiadukty na Sikorskiego miały być wyburzone, więc po co ten remont? I do tego ten termin realizacji - 2015 :D To zanim uzyskają wszystkie pozwolenia i przeprowadzą przetarg, to będzie już 2017. Widać Gdaka robi wszystko by tylko przypadkiem czegoś w Wałbrzychu nie zrobić.
odpowiedz