Miasto szuka prywatnych pieniędzy na budowę trasy do Mistrzejowic

Miasto szuka prywatnych pieniędzy na budowę trasy do Mistrzejowic

Kraków
Damian Daraż
Damian Daraż
REKLAMA
Władze miasta przygotowują się do budowy szybkiego tramwaju KST IV z Czyżyn do Mistrzejowic, o długości 4.5 km, wraz z kilometrowym tunelem. Miasto zamierza zrealizować inwestycję w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Trasa prowadzić będzie od ulicy Mogilskiej, ulicą Meissnera, Młyńską, Lublańską, Dobrego Pasterza, Krzesławicką, Bohomolca, Jancarza do pętli Mistrzejowice.

Prywatny inwestor odpowiedzialny będzie nie tylko za sam projekt i budowę nowej linii tramwajowej, ale również za utrzymanie wybudowanej trasy. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w ramach dialogu technicznego konsultuje, czy usługa utrzymania torowiska nie powinna zostać rozszerzona na całą infrastrukturę tramwajową.

Trasa

Zamierzenie inwestycyjne zakłada budowę torowiska tramwajowego o podwyższonej prędkości, głównie na wydzielonym zielonym torowisku o długości 4,5 kilometra. Trasa przebiegać ma od skrzyżowania ulicy Lema z Mogilską i Jana Pawła II, wzdłuż ulicy Meissnera, Młyńską, Lublańską, Dobrego Pasterza, Krzesławicką, Bohomolca, Ks. Jancarza do pętli Mistrzejowice. Inwestycja zakłada realizację dziewięciu par przystanków oraz sześciu przystanków skróconych, budowę kilometrowego tunelu tramwajowego wraz z podziemnym przystankiem, rozpoczynającego się w ciągu ulicy Młyńskiej, biegnącego pod rondem Polsad, kończąc na ulicy Lublańskiej. Średnia prędkość komunikacyjna na trasie wynosić ma 24 km/h. W założeniu inwestycyjnym figuruje również przebudowa układu drogowego o długości ok. 10,5 km. Realizacja inwestycji zaplanowana jest na lata 2018-2022.
Miasto chce realizować przedsięwzięcie w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Zadaniem partnera prywatnego będzie zaprojektowanie torowiska, budowa, a także jego eksploatacja. Eksploatacja trasy polegać ma na konserwacji, utrzymaniu przystanków, naprawach awaryjnych oraz czyszczeniu i szlifowaniu torowiska.
Koszt inwestycji oszacowany został na kwotę 305,86 mln zł netto, z czego budowa trasy to koszt 288,55 mln zł netto. Miasto zakłada swój udział w kosztach do 16% w wysokości 58,22 mln zł.
REKLAMA
Wszystkie trasy w prywatnym utrzymaniu?

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu rozważa utrzymanie całej Krakowskiej sieci tramwajowej w ramach PPP. W takim wariancie miasto płaciłoby opłatę dostępową prywatnemu operatorowi sieci. Zakłada się, że umowa trwałaby 23 lata, w tym okres eksploatacji 20 lat. W takim wariancie nakłady miasta wzrastają do kwoty 621,64 mln zł netto. Kontrakt obejmuje budowę samej trasy za 288,55 mln zł, jak również modernizację istniejących torowisk w kwocie o wysokości 297,92 mln zł netto. W takim wariancie udział miasta spada do 8,5%. Obecnie za bieżące utrzymanie, naprawy awaryjne torowisk i konserwacje odpowiada firma ZUE, którą ZIKiT wyłonił w przetargu. Umowa z firmą ZUE wygasa z dniem 31 lipca 2018 roku.
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu prowadzi dialog techniczny. Rozważa, czy w zakres partnerskiego porozumienia poddać jedną linię tramwajową, czy całą sieć. Urzędnikom zależy, aby uczestnicy dialogu wskazywali ryzyka związane doprowadzeniem danych odcinków bądź całości sieci tramwajowej do określonego stanu technicznego i utrzymywaniem określonego standardu przez cały okres trwania umowy. W dialogu poruszane są również pytania o zakup taboru, podział odpowiedzialności za oświetlenie dróg, czy o możliwość komercyjnego wykorzystania przestrzeni w tunelu pod reklamy czy usługi, zabudowę przestrzeni nad tunelem lub obszarów sąsiadujących z trasą.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA