Budowa Centrum Idei

Budowa Centrum Idei

Łódź
REKLAMA

Przy Archikatedrze Łódzkiej znajdującej się przy ulicy Ignacego Skorupki powstanie Centrum Idei „Ku wielokulturowości”. Realizacja inwestycji ma kosztować prawie 55 milionów złotych z czego 41 milionów udało się pozyskać z funduszy unijnych. Cześć pieniędzy zostanie również przeznaczona na kosztowne remonty i rozbudowy kościołów także Piotrkowie i Łasku. - W naszej archidiecezji jest sporo niepowtarzalnych zabytków. Wiele z nich wymaga kosztownych remontów - mówi ksiądz proboszcz Ireneusz Kulesza.

 

Początki Archikatedry Łódzkiej sięgają końca XIX wieku. Wraz z rozwojem przemysłowym miasta i napływem ludności pojawiła się potrzeba zapewnienia opieki duszpasterskiej wszystkim nowoprzybyłym do miasta wiernym. Poświęcenie placu budowy odbyło się 19 maja 1901 roku i zaraz potem przystąpiono do prac budowlanych. Pojawiające się w międzyczasie problemy finansowe udało się przezwyciężyć i w 1907 roku oddano do użytku kaplicę znajdującą się po północnej stronie prezbiterium. Parafia pod wezwaniem św. Stanisława Kostki została powołana do życia w 1909 roku. Przez następnych kilkanaście lat trwały dalsze prace, położono m.in. sklepienia żelbetowe przykrywające świątynię, wykończono wnętrze kościoła (położono posadzkę i witraże). Następnie zamontowano ołtarz i organy. W planach budowy była również wieża, niestety przerwanie prac nad jej budową było spowodowane wyczerpaniem funduszy i wybuchem I wojny światowej. Po jej zakończeniu w roku 1920 kościół św. Stanisława Kostki został podniesiony do rangi katedry. Ówczesny biskup Wincenty Tymieniecki podjął się dokończenia budowy wieży, która została poświęcona w październiku 1927 roku.

 

W czasie II wojny światowej katedra pełniła głównie funkcję składnicy wojskowej. Istotną datą powojennej historii katedry jest rok 1971, kiedy w wyniku pożaru całkowicie spłonął dach. Wysoka temperatura spowodowała uszkodzenie sklepień i odpadnięcie tynków. Spadający tynk uszkodziły główny ołtarz i organy, na szczęście ocalały mury i wieża świątyni. W roku 2001 rozpoczął się prowadzony małymi etapami generalny remont katedry. Polegał m.in. na wymianie nagłośnienia, remoncie górnej części wieży, przebudowie prezbiterium. Sukcesywnie również naprawiano witraże, przebudowano zejście do krypty biskupów, wyremontowano organy, przebudowano i odnowiono kaplicę.

REKLAMA

 

Budowa Centrum Idei "Ku wielokulturowości" jest kontynuacją zadania polegającego na renowacji Archkatedry i przystosowaniu jej do potrzeb wiernych. Przygotowany projekt zakłada  stworzenie centrów idei: demokracji, humanizmu i wielokulturowości. Ich celem będzie upamiętnienie różnorodnych kultur. - Chcemy pokazać, że Łódź była miastem pięknej koegzystencji kilku kultur i religii, ale także udziału ludzi biznesu w tworzeniu dzieł ponadczasowych. Dysponujemy pięknymi dowodami. Na przykład mamy dokumenty, które pokazują, że w budowę katedry byli zaangażowani Żydzi i ewangelicy - mówi ksiądz proboszcz Ireneusz Kulesza. Centrum powstanie dokładnie pod placem katedralnym. Plany zakładają budowę podziemnej sali wystawienniczej o powierzchni około 200 mkw. Sala zostanie wydrążona w ziemi, będzie się do niej schodziło schodami z wnętrza kościoła. Budowa sali rozpocznie się w przyszłym roku. Władze kościoła już w najbliższym czasie planują ogłoszenie przetargu na wykonanie prac.

 

Oprócz budowy Centrum w Archikatedrze Łódzkiej zaplanowano także budowę Centrum Idei "Ku demokracji" w Piotrkowie Trybunalskim oraz Centrum Idei "Ku humanizmowi" w Łasku. Pierwsze z nich powstanie w zabytkowym budynku poklasztornym na starówce - dawnym klasztorze Panien Dominikanek, a drugi w kolegiacie w Łasku, późnogotyckim kościele wybudowanym w latach 20. XVI wieku. Świątynia przejdzie gruntowny remont warty kilkanaście milionów złotych.

mk

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA