Chełm: Obwodnica wciąż w fazie przygotowań

Chełm: Obwodnica wciąż w fazie przygotowań

lubelskie
RynekInfrastruktury
RynekInfrastruktury
REKLAMA

Poseł Platformy Obywatelskiej Grzegorz Raniewicz wystosował do ministra transportu interpelację w sprawie zaawansowania prac przy budowie obwodnicy jego rodzinnego miasta Chełma. Jak poinformował resort w odpowiedzi na interpelację posła, obecnie trwają prace przygotowawcze do inwestycji.

 

Raniewicz w swoim zapytaniu wskazywał na potrzebę przyspieszenia całej inwestycji oraz konieczność zabezpieczenia finansowania dla zadania budowy obwodnicy w projekcie budżetu państwa na kolejne lata.

 

Inwestycja budowy obwodnicy Chełma w ramach zadania budowy drogi ekspresowej S12 Piaski-Dorohusk znajduje się w załączniku nr 2 programu zawierającego inwestycje, których realizacja zostanie rozpoczęta po 2013 roku. Według ministerstwa oznacza to, że jest to zadanie znaczące dla całej sieci drogowej.

 

Obecnie zadanie budowy obwodnicy Chełma jest na etapie prac przygotowawczych. W ramach tych prac w 2008 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych dla odcinka obwodnicy miasta. Zgodnie z wykonaną analizą wielokryterialną, najkorzystniejszym wariantem okazał się wariant II. Zakłada on rozpoczęcie trasy w miejscowości Stołpie, dojście do węzła Janów i Horodyszcze, a następnie skręt na południowy wschód, przekroczenie po drodze rzekę Uherkę i linię kolejowa Chełm-Włodawa, gdzie trasa podąży ku węzłowi Srebrzyszcze na przecięciu z drogą powiatową.

 

REKLAMA

Ponadto, dla zadania budowy drogi S12 Piaski-Dorohusk wraz z odcinkiem obwodnicy Chełma, został złożony wniosek do regionalnego dyrektora środowiska w Lublinie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o ustalenie raportu dla przedsięwzięcia, które może transgranicznie oddziaływać na środowisko.

 

Po uzyskaniu decyzji będzie możliwe przejście do dalszych faz przygotowania inwestycji oraz kontynuowania prac projektowych w celu uzyskania kolejnych decyzji niezbędnych do rozpoczęcia budowy.

 

Ministerstwo Transportu informuje, że program budowy dróg lokalnych na lata 2011-2015 zostanie zaktualizowany w 2012 roku, w momencie, kiedy będą znane poziomy finansowania infrastruktury drogowej dla Polski w wieloletnich ramach finansowych UE na lata 2014-2020. Dzięki temu możliwe będzie precyzyjne określenie potrzeb finansowych dla zakresu rzeczowego programu realizowanego w latach 2014-2015.

 

Ministerstwo zaznacza, że prace przygotowawcze do realizacji budowy obwodnicy Chełma będą kontynuowane w taki sposób, aby możliwe było płynne przejście w fazę realizacji w momencie pojawienia się dodatkowych środków.

 

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA