MTBiGM: Wykorzystaliśmy prawie 60 proc. środków na kolej

MTBiGM: Wykorzystaliśmy prawie 60 proc. środków na kolej

RynekInfrastruktury
RynekInfrastruktury
REKLAMA
Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej wydało komunikat, w którym informuje, że polska kolej wykorzystała do końca marca tego roku 59,17 proc. środków unijnych przeznaczone na kolej. Jest reakcja resortu na informacje Ministerstwa Rozwoju Regionalnego podane przez PAP, że aktualny stan wykorzystania pieniędzy na inwestycje kolejowe wynosi zaledwie 54,17 proc.
„W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko do końca marca br. zawarto 32 umowy o dofinansowanie dla projektów kolejowych o wartości prawie 25 mld zł, w tym prawie 12 mld zł wkładu unijnego. Oznacza to wykorzystanie przyznanych przez Komisję Europejską środków na kolej na poziomie prawie 60% (59,17%). W ostatnich dniach (28 marca br.) PKP PLK S.A. uzyskała dofinansowanie UE w wysokości ponad 1 mld zł na modernizację linii kolejowej E75 na odcinku Warszawa Rembertów – Sadowne” – czytamy w komunikacie MTBiGM.


„W ramach Działania 7.1. Rozwój transportu kolejowego, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zatwierdziło we wnioskach o płatność 3,03 mld zł, co stanowi ok. 10,24% alokacji. Dotychczas do CUPT w ramach działania 7.1 beneficjenci złożyli wnioski o płatność o łącznej wartości 3,69 mld zł, co stanowi ok. 12,48% alokacji" – dodaje resort.

 

REKLAMA

Tymczasem PAP – powołując się na dane Ministerstwa Rozwoju Regionalnego – podał, że o tej pory kolejarze podpisali 31 umów na łączną kwotę unijnego dofinansowania sięgającą 10,9 mld zł, co oznacza wykorzystanie zaledwie 54,17 proc. z puli przeznaczonej na dofinansowanie inwestycji kolejowych. W tym samym czasie refundacja środków na kolej nie przekroczyła 8 proc.

 

Przypominamy, że kolej ma do dyspozycji w obecnej perspektywie unijnej 4,8 mld euro (ok. 20 mld zł) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na dofinansowanie projektów inwestycyjnych. Pieniądze te powinny zostać wydane i rozliczone do końca 2015 r.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA