Plany inwestycyjne gminy Twardogóra

Plany inwestycyjne gminy Twardogóra

https://img.investmap.pl/user/2/247934_%s.jpg
REKLAMA
Remont kluczowych dla mieszkańców dróg, ważna przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Grabownie Wielkim, walka z wykluczeniem społecznym seniorów poprzez adaptację budynku w centrum miasta na Klub Seniora oraz prace nad ratowaniem najważniejszych zabytków po to, aby przywrócić je mieszkańcom i ożywić turystyczny potencjał gminy to tylko kilka przykładów istotnych inwestycji Gminy Twardogóra na 2020 rok. 
Rok 2019 w Gminie Twardogóra był absolutnie rekordowy pod względem inwestycji drogowych – łącznie wyremontowano 14 ważnych gminnych dróg. Inwestycje te udało się zrealizować dzięki ogromnemu wysiłkowi Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra i podległych mu urzędników. Skuteczne planowanie inwestycji, efektywne pozyskanie środków zewnętrznych na przykład z Funduszu Dróg Samorządowych zmiany w budżecie polegające na przesunięciu środków właśnie na inwestycje drogowe i oszczędności z przeprowadzanych przetargów zaowocowały bezprecedensową skalą drogowych inwestycji. Na początku 2020 roku oddano do użytku kolejne odcinki: ul. Młyńską, Lipową i Brzozową oraz Spokojną i Waryńskiego (łączna wartość obu inwestycji to blisko 2,5 mln zł). Pierwsze z nich należały do najbardziej zaniedbanych ulic w mieście, drugie dzięki swej lokalizacji (blisko przedszkola, szkoły i przychodni) są najczęściej uczęszczane przez mieszkańców. Rok 2020 to również bardzo dobra współpraca z Powiatem Oleśnickim i remont dróg powiatowych. W maju zakończył się remont II etapu drogi Twardogóra – Grabowno Wielkie, obecnie remontowana jest droga Drogoszowice – Sosnówka poprzedzona przebudową odcinka Twardogóra – Drogoszowice. Na przebudowę tego 7 km odcinka przechodzącego przez 3 sołectwa, Gmina Twardogóra przeznaczyła blisko 1 mln zł! – Wiemy jak istotna jest infrastruktura drogowa, komunikacja wewnątrz gminy i na zewnątrz. Dobry stan dróg to także wizytówka każdej gminy i kluczowa informacja dla potencjalnych inwestorów, o których aktywnie zabiegamy. Na pewno nie poprzestaniemy na dotychczasowych inwestycjach. Będę dalej skutecznie realizował plan poprawy komunikacji w naszej gminie – mówi Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra, Paweł Czuliński. 
fot. Jan Augustynowski

Zapewnione dostawy wody

– Woda w kranie to coś do czego wszyscy jesteśmy codziennie przyzwyczajeni – mówi burmistrz Paweł Czuliński. – Nasza inwestycja w dostawy wody rozwiązuje problem, który mógł dotknąć ponad 1200 mieszkańców gminy zaopatrywanych ze stacji uzdatniania wody w Grabownie Wielkim, którym już tego lata wody w kranie mogło zabraknąć. Największą inwestycją roku 2020, której finansowy montaż rozpoczął się już rok wcześniej jest przebudowa oraz rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Grabownie Wielkim. Dzięki temu i znakomitej współpracy między inspektorami nadzoru, wykonawcami i ZGK mamy pewność, że mieszkańcom nie zabraknie czystej wody, a w trakcie przyłączania zmodernizowanej stacji do sieci nie odczują przerw w dostawach wody. Trzeba też przypomnieć, że stacja w Grabownie Wielkim nie była remontowana w tak dużym zakresie od ponad 20 lat! Całkowity koszt tej ważnej dla naszych mieszkańców inwestycji wyniesie blisko 3 mln zł. Chodzi o to, żeby systemowo podchodzić do problemów gminy i jej mieszkańców, żeby z jednej strony wsłuchiwać się w ich głosy i rozwiązywać ich sprawy, a z drugiej poprawiać jakość życia w gminie dziś i w przyszłości – podkreśla burmistrz Czuliński.

Wyczekiwane miejsce dla seniorów

Wszystkie analizy demograficzne zwracają uwagę na to, że społeczeństwo będzie się starzeć. Seniorzy to jedna z największych grup społecznych na terenie gminy i grupa ta będzie stale rosła. Zwracamy na to uwagę już dziś i dlatego, aby ułatwić im aktywizację, integrację i aby zapobiegać wykluczeniu społecznemu w tej grupie, ale też najzwyczajniej w świecie zadbać o nich gmina chce, aby powstał Klub Seniora z prawdziwego zdarzenia. Bardzo cieszymy się z wyjątkowej aktywności naszych seniorów – zasługuje ona na każde wsparcie, także logistyczne i infrastrukturalne. Udało się to dzięki uporowi i ciężkiej pracy wielu osób. Już w 2019 roku został powołany zespół doradczy przy Burmistrzu, który pomógł przygotować i zrealizować tę inwestycję, na którą udało się zabezpieczyć środki własne gminy, a co najważniejsze także pozyskać finansowanie w wysokości 150 tys. zł w ramach "Programu Wieloletniego Senior + na lata 2015-2020 Edycja 2020". Klub Seniora powstanie na parterze budynku po byłym Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Plac Piastów 24 w Twardogórze w centralnej części miasta. To 130 mkw. przestrzeni dla seniorów, na którą będzie się składać sala spotkań, w pełni wyposażone pomieszczenie kuchenne, szatnia, toaleta dostosowana do osób niepełnosprawnych i pomieszczenie klubowe. W ramach kubu osoby w wieku senioralnym będą mogły skorzystać z oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej. 
Mamy nadzieję, że to miejsce – otwarte i dostępne dla seniorów zmobilizuje lokalne środowisko do współpracy i współdziałania na rzecz osób starszych. – Cieszę się, że nasi seniorzy będą mieli swoje miejsce. Trzeba dodać, że łączny koszt tej inwestycji to blisko 180 tys. zł z czego aż 150 tys. zł to środki zewnętrzne – dodaje Paweł Czuliński.
Gmina Twardogóra

Zabytki z potencjałem

Na terenie Miasta i Gminy Twardogóra znajduje się wiele wspaniałych zabytków. Gmina ma świadomość, że mogą one być skutecznym magnesem dla rozwoju turystyki, a co za tym idzie dodatkowym przychodem do gminnego budżetu. Niestety wiele z lokalnych obiektów i budowli z olbrzymim potencjałem jest w dramatycznym stanie. Tak jest na przykład z Zespołem pałacowo-parkowym w Goszczu, który od wielu lat nieodwracalnie popadał w ruinę. Dla ratowania zabytków, przy ograniczonych gminnych budżetach ważne jest pozyskiwanie zewnętrznego finansowania. W takich przypadkach ważny jest pomysł, projekt i skuteczna realizacja. Powołany przez Burmistrza Czulińskiego zespół złożony z pracowników Urzędu, projektantów i doradców w zakresie konstruowania wniosków przygotował kompletną dokumentację budowlaną i obszerny wniosek o dofinansowanie. 
Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie na ratowanie pałacu w Goszczu i pozytywnie przeszliśmy ocenę formalną – obecnie trwa ocena merytoryczna. Chcemy pozyskać blisko 9 mln zł w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. – Mało kto wie, że tak kompleksowy wniosek pisaliśmy praktycznie dniami i nocami przez 40 dni – zaznacza Czuliński. 
fot. Jan Augustynowski
Projekt zakłada nie tylko przywrócenie porównywalnego niegdyś z Poczdamem Goszcza do czasów świetności poprzez renowację, budowę platformy widokowej i otwarcie dla turystów, ale i zaproponowanie mieszkańcom i turystom obszernej oferty kulturalnej po to, aby to miejsce tętniło życiem. Co ważne w marcu oferta edukacyjno-kulturalna została skonsultowana z mieszkańcami. – Nasi mieszkańcy najlepiej wiedzą czego im potrzeba, wsłuchujemy się w ich głosy, pochylamy nad uwagami. To wszystko co się dzieje jest przecież dla nich – podkreśla Paweł Czuliński.
Kolejny etap konsultacji to dyskusja z mieszkańcami o barokowym pałacu w Twardogórze, który może stać się otwartym dla mieszkańców i wszystkich gości zielonym i aktywnym centrum gminy. Radni Rady Miejskiej na wniosek Burmistrza zabezpieczyli 200 tys. zł w budżecie gminy na dokumentacje projektową.
– Przez lata nie udało się wypracować planu i pomysłu na to miejsce. Wierzę, że wspólnie z mieszkańcami uda nam się tego dokonać – mówi burmistrz. – Do końca roku planujemy sporządzić dokumentację projektową, tak aby móc podejmować kolejne działania związane z tym pałacem i przyległym do niego terenem – dodaje. 
Chcemy w tym roku także zrealizować projekt e-Twardogóra. To 3 mln zł na rozwój i wprowadzenie 29 e-usług dla naszych mieszkańców. Epidemia pokazała nam wszystkim jak ważne jest załatwienie spraw urzędowych bez wychodzenia z domu. Aż 80% środków na ten cel gmina pozyskała w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Przed nami nie tylko duże inwestycje ale także te mniejsze jak remonty świetlic wiejskich, krótszych odcinków dróg gminnych w Domasławicach i Drągówku, budowa ok. 40 nowych punktów świetlnych oraz wyczekiwanych od lat miejsc parkingowych w Twardogórze – jednym tchem wymienia Paweł Czuliński. 
Z dużą determinacją, pomimo kłopotów finansowych samorządu, który jest efektem epidemii dbam i będę dbał o harmonijny rozwój naszej gminy – obiecuje na koniec.

Komentarze (0)

Napisz komentarz

Najnowsze artykuły

Wrocław: Quorum – Cavatina ruszy z budową pierwszej planowanej wieży nad Odrą. Będzie nowy taras widokowy [WIZUALIZACJE]
Deweloper zrealizuje przy ulicy Sikorskiego wielofunkcyjny kompleks sięgający ponad 30 kondygnacji....
We Wrocławiu pojawią się cztery nowe parki kieszonkowe i dwie enklawy zieleni?
Czy w przyszłym roku w stolicy Dolnego Śląska pojawią się cztery nowe parki kieszonkowe i dwie enkla...
Panattoni wybuduje nowy park magazynowy pod Łodzią
Panattoni, lider rynku nieruchomości magazynowych i przemysłowych w Europie po raz kolejny zdecydowa...
Warszawa: Pracownia Kuryłowicz Architekci zaprezentowała projekt nowego wieżowca
Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie Portu Praskiego. Budynek będzie liczył 100 metrów wysokoś...
Wrocław: Wiemy już jak będzie wyglądał najwyższy, 80-metrowy budynek w Porcie Popowice [WIZUALIZACJE]
Dziś oficjalnie zaprezentowano projekt najwyższego budynku jaki ma powstać na terenie osiedla Port P...
Warszawa: Stalowa 65 – Agmet szykuje nowy budynek mieszkalny przy metrze na Pradze [WIZUALIZACJE]
Inwestycja ma powstać w sąsiedztwie stacji metra Szwedzka. Prawie sto lat temu zbudowano tam dwa bud...
Warszawa: Wiadukty przy Trasie Łazienkowskiej pójdą do remontu
Miasto ogłosiło przetarg na remont wysłużonych wiaduktów w rejonie parku Agrykola. Prace będą przepr...
Wrocław: W miejscu zdegradowanych, kolejowych terenów na Tarnogaju powstanie nowy Park Henrykowski
Nowy park w stolicy Dolnego Śląska staje się faktem. Zdegradowane tereny kolejowe powoli zmieniają s...
Rynek powierzchni biurowych w Krakowie odporny na zawirowania związane z koronawirusem
W pierwszej połowie 2020 r. popyt na powierzchnie biurowe w Krakowie był o 15% niższy niż przed roki...
Wrocław: Ulica Ruska przekształci się w trakt pieszo-rowerowy?
Ulica Ruska łącząca Plac Solny z ul. Kazimierza Wielkiego może wkrótce przekształcić się w ciąg pies...