Plany inwestycyjne gminy Twardogóraźródło: Gmina Twardogóra

Plany inwestycyjne gminy Twardogóra

https://img.investmap.pl/user/2/247934_%s.jpg
REKLAMA
Remont kluczowych dla mieszkańców dróg, ważna przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Grabownie Wielkim, walka z wykluczeniem społecznym seniorów poprzez adaptację budynku w centrum miasta na Klub Seniora oraz prace nad ratowaniem najważniejszych zabytków po to, aby przywrócić je mieszkańcom i ożywić turystyczny potencjał gminy to tylko kilka przykładów istotnych inwestycji Gminy Twardogóra na 2020 rok. 
Rok 2019 w Gminie Twardogóra był absolutnie rekordowy pod względem inwestycji drogowych – łącznie wyremontowano 14 ważnych gminnych dróg. Inwestycje te udało się zrealizować dzięki ogromnemu wysiłkowi Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra i podległych mu urzędników. Skuteczne planowanie inwestycji, efektywne pozyskanie środków zewnętrznych na przykład z Funduszu Dróg Samorządowych zmiany w budżecie polegające na przesunięciu środków właśnie na inwestycje drogowe i oszczędności z przeprowadzanych przetargów zaowocowały bezprecedensową skalą drogowych inwestycji. Na początku 2020 roku oddano do użytku kolejne odcinki: ul. Młyńską, Lipową i Brzozową oraz Spokojną i Waryńskiego (łączna wartość obu inwestycji to blisko 2,5 mln zł). Pierwsze z nich należały do najbardziej zaniedbanych ulic w mieście, drugie dzięki swej lokalizacji (blisko przedszkola, szkoły i przychodni) są najczęściej uczęszczane przez mieszkańców. Rok 2020 to również bardzo dobra współpraca z Powiatem Oleśnickim i remont dróg powiatowych. W maju zakończył się remont II etapu drogi Twardogóra – Grabowno Wielkie, obecnie remontowana jest droga Drogoszowice – Sosnówka poprzedzona przebudową odcinka Twardogóra – Drogoszowice. Na przebudowę tego 7 km odcinka przechodzącego przez 3 sołectwa, Gmina Twardogóra przeznaczyła blisko 1 mln zł! – Wiemy jak istotna jest infrastruktura drogowa, komunikacja wewnątrz gminy i na zewnątrz. Dobry stan dróg to także wizytówka każdej gminy i kluczowa informacja dla potencjalnych inwestorów, o których aktywnie zabiegamy. Na pewno nie poprzestaniemy na dotychczasowych inwestycjach. Będę dalej skutecznie realizował plan poprawy komunikacji w naszej gminie – mówi Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra, Paweł Czuliński. 
fot. Jan Augustynowski

Zapewnione dostawy wody

– Woda w kranie to coś do czego wszyscy jesteśmy codziennie przyzwyczajeni – mówi burmistrz Paweł Czuliński. – Nasza inwestycja w dostawy wody rozwiązuje problem, który mógł dotknąć ponad 1200 mieszkańców gminy zaopatrywanych ze stacji uzdatniania wody w Grabownie Wielkim, którym już tego lata wody w kranie mogło zabraknąć. Największą inwestycją roku 2020, której finansowy montaż rozpoczął się już rok wcześniej jest przebudowa oraz rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Grabownie Wielkim. Dzięki temu i znakomitej współpracy między inspektorami nadzoru, wykonawcami i ZGK mamy pewność, że mieszkańcom nie zabraknie czystej wody, a w trakcie przyłączania zmodernizowanej stacji do sieci nie odczują przerw w dostawach wody. Trzeba też przypomnieć, że stacja w Grabownie Wielkim nie była remontowana w tak dużym zakresie od ponad 20 lat! Całkowity koszt tej ważnej dla naszych mieszkańców inwestycji wyniesie blisko 3 mln zł. Chodzi o to, żeby systemowo podchodzić do problemów gminy i jej mieszkańców, żeby z jednej strony wsłuchiwać się w ich głosy i rozwiązywać ich sprawy, a z drugiej poprawiać jakość życia w gminie dziś i w przyszłości – podkreśla burmistrz Czuliński.

Wyczekiwane miejsce dla seniorów

Wszystkie analizy demograficzne zwracają uwagę na to, że społeczeństwo będzie się starzeć. Seniorzy to jedna z największych grup społecznych na terenie gminy i grupa ta będzie stale rosła. Zwracamy na to uwagę już dziś i dlatego, aby ułatwić im aktywizację, integrację i aby zapobiegać wykluczeniu społecznemu w tej grupie, ale też najzwyczajniej w świecie zadbać o nich gmina chce, aby powstał Klub Seniora z prawdziwego zdarzenia. Bardzo cieszymy się z wyjątkowej aktywności naszych seniorów – zasługuje ona na każde wsparcie, także logistyczne i infrastrukturalne. Udało się to dzięki uporowi i ciężkiej pracy wielu osób. Już w 2019 roku został powołany zespół doradczy przy Burmistrzu, który pomógł przygotować i zrealizować tę inwestycję, na którą udało się zabezpieczyć środki własne gminy, a co najważniejsze także pozyskać finansowanie w wysokości 150 tys. zł w ramach "Programu Wieloletniego Senior + na lata 2015-2020 Edycja 2020". Klub Seniora powstanie na parterze budynku po byłym Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Plac Piastów 24 w Twardogórze w centralnej części miasta. To 130 mkw. przestrzeni dla seniorów, na którą będzie się składać sala spotkań, w pełni wyposażone pomieszczenie kuchenne, szatnia, toaleta dostosowana do osób niepełnosprawnych i pomieszczenie klubowe. W ramach kubu osoby w wieku senioralnym będą mogły skorzystać z oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej. 
Mamy nadzieję, że to miejsce – otwarte i dostępne dla seniorów zmobilizuje lokalne środowisko do współpracy i współdziałania na rzecz osób starszych. – Cieszę się, że nasi seniorzy będą mieli swoje miejsce. Trzeba dodać, że łączny koszt tej inwestycji to blisko 180 tys. zł z czego aż 150 tys. zł to środki zewnętrzne – dodaje Paweł Czuliński.
Gmina Twardogóra

Zabytki z potencjałem

Na terenie Miasta i Gminy Twardogóra znajduje się wiele wspaniałych zabytków. Gmina ma świadomość, że mogą one być skutecznym magnesem dla rozwoju turystyki, a co za tym idzie dodatkowym przychodem do gminnego budżetu. Niestety wiele z lokalnych obiektów i budowli z olbrzymim potencjałem jest w dramatycznym stanie. Tak jest na przykład z Zespołem pałacowo-parkowym w Goszczu, który od wielu lat nieodwracalnie popadał w ruinę. Dla ratowania zabytków, przy ograniczonych gminnych budżetach ważne jest pozyskiwanie zewnętrznego finansowania. W takich przypadkach ważny jest pomysł, projekt i skuteczna realizacja. Powołany przez Burmistrza Czulińskiego zespół złożony z pracowników Urzędu, projektantów i doradców w zakresie konstruowania wniosków przygotował kompletną dokumentację budowlaną i obszerny wniosek o dofinansowanie. 
Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie na ratowanie pałacu w Goszczu i pozytywnie przeszliśmy ocenę formalną – obecnie trwa ocena merytoryczna. Chcemy pozyskać blisko 9 mln zł w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. – Mało kto wie, że tak kompleksowy wniosek pisaliśmy praktycznie dniami i nocami przez 40 dni – zaznacza Czuliński. 
fot. Jan Augustynowski
Projekt zakłada nie tylko przywrócenie porównywalnego niegdyś z Poczdamem Goszcza do czasów świetności poprzez renowację, budowę platformy widokowej i otwarcie dla turystów, ale i zaproponowanie mieszkańcom i turystom obszernej oferty kulturalnej po to, aby to miejsce tętniło życiem. Co ważne w marcu oferta edukacyjno-kulturalna została skonsultowana z mieszkańcami. – Nasi mieszkańcy najlepiej wiedzą czego im potrzeba, wsłuchujemy się w ich głosy, pochylamy nad uwagami. To wszystko co się dzieje jest przecież dla nich – podkreśla Paweł Czuliński.
Kolejny etap konsultacji to dyskusja z mieszkańcami o barokowym pałacu w Twardogórze, który może stać się otwartym dla mieszkańców i wszystkich gości zielonym i aktywnym centrum gminy. Radni Rady Miejskiej na wniosek Burmistrza zabezpieczyli 200 tys. zł w budżecie gminy na dokumentacje projektową.
– Przez lata nie udało się wypracować planu i pomysłu na to miejsce. Wierzę, że wspólnie z mieszkańcami uda nam się tego dokonać – mówi burmistrz. – Do końca roku planujemy sporządzić dokumentację projektową, tak aby móc podejmować kolejne działania związane z tym pałacem i przyległym do niego terenem – dodaje. 
Chcemy w tym roku także zrealizować projekt e-Twardogóra. To 3 mln zł na rozwój i wprowadzenie 29 e-usług dla naszych mieszkańców. Epidemia pokazała nam wszystkim jak ważne jest załatwienie spraw urzędowych bez wychodzenia z domu. Aż 80% środków na ten cel gmina pozyskała w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Przed nami nie tylko duże inwestycje ale także te mniejsze jak remonty świetlic wiejskich, krótszych odcinków dróg gminnych w Domasławicach i Drągówku, budowa ok. 40 nowych punktów świetlnych oraz wyczekiwanych od lat miejsc parkingowych w Twardogórze – jednym tchem wymienia Paweł Czuliński. 
Z dużą determinacją, pomimo kłopotów finansowych samorządu, który jest efektem epidemii dbam i będę dbał o harmonijny rozwój naszej gminy – obiecuje na koniec.

Komentarze (0)

Napisz komentarz

Najnowsze artykuły

Budowa The Bridge w Warszawie coraz bliżej
Ghelamco rozpoczyna przygotowania do budowy wieżowca The Bridge. Budynek stanie u zbiegu ulicy Towar...
Kraków: Miasto planuje nową kładkę na Dębnikach
Rada miasta na wniosek wiceprzewodniczącego Rafała Komarewicza zleciła Zarządowi Inwestycji Miejskic...
Kolejna amerykańska firma stawia na Katowice
Hyland Software, amerykańska firma z branży IT, która zainwestowała w Katowicach w ubiegłym roku otr...
Warszawa: Central Point przyciąga najemców [FILM]
Firma prawnicza Wolf Theiss zdecydowała się wynająć w Central Point 1500 mkw. powierzchni...
Kraków: Przy rondzie Matecznego powstaje nowe osiedle
Przy ulicy Rydlówka, niedaleko ronda Matecznego, deweloper Echo Investment rozpoczyna realizację osi...
Cukrownia Apartamenty stanie w Szczecinie
Przy ul. Południowej i Floriana Krygiera w Szczecinie, na przeszło 6 ha działce powstaje osiedle Cuk...
Trwają prace nad dokumentacją dla trasy S8 na odcinku: Wrocław - Kłodzko
W trakcie opracowania jest Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe (STEŚ) dla rozbudowy trasy ek...
Kraków: Tramwajem przez Aleje
Miasto Kraków rozpisało przetarg na koncepcję nowej linii tramwajowej, miałaby ona przebiegać pomięd...
Kraków: Utrudnienia na ulicy Podgórskiej
Z powodu kolejnego etapu prac konstrukcyjnych mostów kolejowych nad Wisłą, dziś 25 stycznia zamknięt...
Rewitalizacja XVIII wiecznego pałacyku Pücklera. Muzeum bolesławieckiej ceramiki zmieni swoją siedzibę.
Za 20 mln zł zostanie wyremontowana nowa siedziba Muzeum Ceramiki w Bolesławcu – ze 189 złożonych pr...