PLK rozpoczyna przygotowania do modernizacji linii Warszawa - Lublin

PLK rozpoczyna przygotowania do modernizacji linii Warszawa - Lublin

RynekInfrastruktury
RynekInfrastruktury
REKLAMA

PKP Polskie Linie Kolejowe rozpisały przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej i materiałów przetargowych w ramach projektu modernizacji linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Otwock – Lublin. Szacunkowa wartość zamówienia wynosi 209,7 mln zł netto.

Zamówienie ma na celu przygotowanie dokumentacji projektowej i na jej podstawie materiałów przetargowych na wybór wykonawcy robót budowlanych, uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej oraz postanowienia w sprawie warunków realizacji przedsięwzięcia (w razie konieczności) i pozwoleń na budowę wraz z kompletem uzgodnień związanych z modernizacją linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Otwock – Lublin.

 

Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części. Część A dotyczy dokumentacji projektowej dla odcinka Otwock – Pilawa w km 26,050 – 55,600, część B odcinka Pilawa – Dęblin w km 55,600 – 107,283, natomiast część C odcinka Dęblin – Lublin w km 107,283 – 175,850. PKP Polskie Linie Kolejowe zastrzegają, ze każdy wykonawca może złożyć jedną ofertę wyłącznie na jedną (dowolną) część zamówienia. W przypadku, gdy wykonawca złoży ofertę na więcej niż jedną część – zamawiający uzna, że oferta tylko na jedną część została złożona prawidłowo według zasady kolejności alfabetycznej poszczególnych części.

 

PKP Polskie Linie Kolejowe oszacowały, że wartość zamówienia nie powinna przekroczyć 209,7 mln zł netto, przy czym część A zamówienia zgodnie z kosztorysem jest warta 41,4 mln zł, część B 72,3 mln zł, natomiast część C aż 96 mln zł. Na wykonanie wszystkich prac wykonawca będzie miał 780 dni od daty udzielenia zamówienia.

 

Stan linii nr 7  

Stan techniczny infrastruktury oraz warunki geometryczne linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk - Granica Państwa nie pozwalają na zdecydowanej długości trasy na prowadzenie ruchu pociągów z prędkością powyżej 120 km/h. Jedynie na dwóch odcinkach o łącznej długości 25,7 kilometra (czyli 9,6 proc. długości trasy) możliwe jest prowadzenie ruchu pociągów z prędkością maksymalną 140 km/h. Są to odcinki: Zarzeka – Puławy (od km 108,300 do km 126,000) oraz Sadurki – Motycz (od km 153,100 do km 161,000).

 

Szczególnym odcinkiem na linii nr 7 jest jej jednotorowy fragment pomiędzy Otwockiem a Pilawą, stanowiący obecnie wąskie gardło i wpływającym w znacznym stopniu na możliwości przepustowe linii. Łącznie na całej długości linii podlegającej modernizacji znajdują się obecnie 32 stacje i 42 przystanki osobowe. Infrastrukturą linii zarządzają Zakłady Linii Kolejowych w Warszawie, Siedlcach oraz Lublinie.

 

REKLAMA

Cele modernizacji

Celem przyszłej modernizacji linii kolejowa nr 7 jest przede wszystkim przygotowanie infrastruktury technicznej linii do prognozowanych wielkości przewozów pasażerskich i towarowych oraz co najmniej do minimalnych parametrów eksploatacyjnych określonych w umowach AGC i AGTC tj. prędkości pociągów zestawionych z taboru klasycznego w ruchu pasażerskim do 160 km/h, a w ruchu towarowym do 120 km/h i maksymalnego nacisku 221 kN na oś.


W wyniku prac remontowych PKP PLK liczą również na poprawę jakości usług przewozowych i wzrost efektywności wykorzystania tej linii kolejowej poprzez umożliwienie po zakończeniu zadania realizowania oferty przewozowej z użyciem nowoczesnego taboru nowej generacji dla wprowadzenia wyższej prędkości operacyjnej.

 

Nie bez znaczenia jest również zwiększenie bezpieczeństwa na jednopoziomowych przejazdach kolejowych w wyniku zmniejszenia ich ilości oraz wyposażenia pozostałych przejazdów w nowoczesną sygnalizację i „nadzór wizualny", a także zwiększenie bezpieczeństwa poprzez budowę nowych skrzyżowań dwupoziomowych oraz usprawnienie ruchu kołowego w sąsiedztwie linii kolejowej poprzez budowę nowych dróg dojazdowych.

 

Prace budowlane po 2014 r.

Kiedy mogą się rozpocząć prace modernizacyjne? – Biorąc (…) pod uwagę znaczenie linii kolejowej nr 7, obciążenie oraz jej parametry eksploatacyjne, rozpatruje się konieczność rozpoczęcia modernizacji tej linii na odcinku Warszawa – Otwock – Lublin po roku 2014. Szacunkowy koszt prac może wynosić ponad 4 mld zł, obejmując m.in. dobudowę drugiego toru na odcinku Otwock – Pilawa. Przewiduje się, że roboty na odcinku Warszawa – Otwock – Lublin mogłyby zakończyć się do 2020 r. Przeprowadzona modernizacja ma pozwolić na podniesienie prędkości maksymalnej do 160 km/h (na odcinku Puławy – Nałęczów ze względu na geometrię torów Vmax. = 140 km/h), znacznie skracając czas podróży – informuje wiceminister infrastruktury Andrzej Massel w odpowiedzi na interpelację posła Grzegorza Adama Woźniaka.

 

Modernizacja odcinka linii nr 7 od Lublina do granicy z Ukrainą przewidziana jest na dalszą perspektywę. – Modernizację linii nr 7 na odcinku Lublin – Dorohusk z kolei przewiduje się po 2020 r. Obecnie na tym odcinku realizowany jest projekt współfinansowany ze środków UE w ramach RPO „Modernizacja przejazdów kolejowych w celu podniesienia bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami publicznymi na terenie województwa lubelskiego w zakresie urządzeń zabezpieczenia przejazdów” – wyjaśnia Andrzej Massel.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA