Będzie nowe połączenie kolejowe z Wrocławia do Jelcza.  Za trzy lataźródło: mat. prasowe/Koleje Dolnośląskie

Będzie nowe połączenie kolejowe z Wrocławia do Jelcza. Za trzy lata

Aglomeracja Wrocławska
REKLAMA
W grudniu 2019 roku ma być gotowa linia kolejowa, dzięki której mieszkańcy aglomeracji wrocławskiej zyskają nowe połączenia na trasie Jelcz Miłoszyce – Wrocław Sołtysowice. Kolejarze zapowiadają też budowę nowych peronów.
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A i partnerzy Gmina Wrocław, Gmina Czernica, Gmina Jelcz Laskowice podpisały w poniedziałek 19 grudnia umowę, która gwarantuje realizację projektu o wartości ponad 58 mln złotych
Projekt "Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce – Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF” dotyczy odnowy 21 km jednotorowej, częściowo zelektryfikowanej linii, na odcinku Jelcz Miłoszyce – Wrocław Sołtysowice. 

Linia prowadzi przez miejscowości w gminie Czernica (np. Chrząstawa, Nadolice, Dobrzykowice) i osiedla wrocławskie Wojnów, Strachocin, Kowale do stacji Wrocław Sołtysowice (rejon CH Korona).

Samorządy (wojewódzki i lokalne) chcą przywrócić przewozy pasażerskie, szczególnie potrzebne w godzinach szczytów komunikacyjnych, gdy wjazd do Wrocławia jest przeciążony.
– To przedsięwzięcie jest bardzo ważne dla Wrocławia. Da co najmniej dwie główne korzyści. Po pierwsze szanse na zmniejszenie samochodowego ruchu wjazdowego do Wrocławia, gdyż powstanie dla mieszkańców przyległych miejscowości oferta kolejowa oraz duży parking na granicy miasta, po drugie mieszkańcom osiedli Wojnów, Strachocin, Kowale oraz pracownikom zakładów pracy w rejonie Kowal i Swojczyc da możliwość skorzystania z przewozów kolejowych z i do centrum miasta – mówi Wojciech Adamski, wiceprezydent Wrocławia. 


Kolejarze podkreślają, że inwestycje PKP PLK poprawiają komunikację w województwie i aglomeracji wrocławskiej. 
REKLAMA
– Po modernizacji linii w kierunku Legnicy, Poznania, Jeleniej Góry, to kolejne przedsięwzięcie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., które poprawia komunikację w aglomeracji wrocławskiej. Dzięki tym projektom, kolej tworzy dobrą alternatywę dla transportu drogowego. Zmodernizowane i nowe przystanki oraz stacje - np. Wrocław Leśnica, Wrocław Popowice, Wrocław Różanka, Wrocław Mikołajów  zapewniają wygodny dostęp do pociągów – mówi Jerzy Dul, dyrektor Śląskiego Oddziału Centrum Realizacji Inwestycji PLK. 
Efektem rewitalizacji linii Jelcz Miłoszyce – Wrocław Sołtysowice będą krótsze podróże i wyższy poziom bezpieczeństw oraz lepsza sprawność prowadzenia ruchu pociągów
Wykonane zostaną prace związane z wymianą toru, sieci trakcyjnej, urządzeń sterowania ruchem i telekomunikacji oraz naprawą obiektów inżynieryjnych. Planowana jest również przebudowa przejazdów, co poprawi bezpieczeństwo w ruchu kolejowym i drogowym.
Komfort obsługi pasażerów zapewni budowa nowych i polepszenie parametrów istniejących peronów. Zwiększy się dostępność linii dla podróżnych, gdyż projekt przewiduje budowę bezpiecznych: dojść pieszych, dojazdów, parkingów Park&Ride i Bike&Ride. Ten zakres realizować będą partnerzy projektu: Gmina Wrocław, Gmina Czernica, Gmina Jelcz Laskowice. 
PKP PLK wybrało już firmę, która przeprowadzi prace studialnego dla tego projektu. To spółka WYG International, która zaproponowała cenę nieco ponad 1 mln złotych.
Studium wykonalności będzie gotowe w pierwszej połowie 2018 roku. Dalsze prace prowadzone będą w trybie "projekt i budowa". Planowana data rozpoczęcia to październik 2018 roku, a zakończenia – grudzień 2019 roku.
Szacunkowy koszt projektu wynosi 58 389 801,55 złotych netto. Podział kosztów wygląda następująco:
  • PKP Polskie Linie Kolejowe – 54 739 801,55 zł
  • Gmina Wrocław – 1 650 000,00 zł
  • Gmina Czernica – 1 250 000,00 zł
  • Gmina Jelcz Laskowice – 750 000,00 złotych

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA