Polmotors rozbuduje fabrykę automotive w Bielsku-BiałejPixabay

Polmotors rozbuduje fabrykę automotive w Bielsku-Białej

Orzech
Orzech
REKLAMA

13 marca 2023 r. została zawarta umowa o udzielenie pomocy publicznej w formie dotacji celowej, w związku z realizacją przez Polmotors Sp. z o.o. inwestycji w latach 2022-2023, polegającej na "Rozbudowie zakładu produkcji elementów nadwozia w Bielsku-Białej".

Przedsiębiorca zobowiązuje się zakończyć realizację Inwestycji, tj. utworzyć określone Umową miejsca pracy i ponieść określone Umową koszty Inwestycji, najpóźniej do dnia 30 września 2023 r., oraz prowadzić działalność gospodarczą, niezbędną do realizacji Inwestycji przez okres co najmniej 5 lat licząc od dnia zakończenia realizacji Inwestycji.

Przedsiębiorca w związku z zawarciem umowy zobowiązał się m.in. do:

- utworzenia w związku z Inwestycją w Bielsku-Białej, najpóźniej do dnia 30 września 2023 r., co najmniej 13 nowych miejsc pracy, w tym 8 dla osób z wyższym wykształceniem,

- utrzymania każdego utworzonego miejsca pracy przez okres co najmniej 5 lat od dnia jego utworzenia, przy czym warunek utrzymania nowych miejsc pracy weryfikowany będzie w oparciu o średnioroczne zatrudnienie w poszczególnych latach spełniania tego warunku,

- poniesienia najpóźniej do dnia 30 września 2023 r. kosztów Inwestycji w wysokości co najmniej 30 879 178,50 zł,

- utrzymania w województwie śląskim, zgodnie z Wytycznymi Regionalnymi, Inwestycji o wartości początkowej przez okres co najmniej 5 lat od dnia zakończenia realizacji Inwestycji.

REKLAMA

Minister Rozwoju udzieli przedsiębiorcy w latach 2023-2024 wsparcia w formie dotacji celowej z tytułu poniesienia kwalifikowanych kosztów inwestycji, zwanej dalej "Pomocą", w maksymalnej kwocie 2 151 542,00 zł. Pomoc zostanie wypłacona w następujących częściach:

- w roku 2023 w kwocie nie wyższej niż 1 348 818,90 zł,

- w roku 2024 w kwocie nie wyższej niż 802 723,10 zł.

O inwestorze:

Spółka Polmotors od ponad 30 lat produkuje w fabryce w Bielsku-Białej struktury karoserii dla pojazdów. Polmotors jest partnerem rozwojowym największych koncernów motoryzacyjnych i takich marek, jak: Audi, BMW, Mercedes, aut grupy Stellantis (Alfa Romeo, Citroen, Chrysler, Fiat, Jeep, Opel, Peugeot) czy Volkswagen. Współpracując ściśle z działami inżynieryjnymi swoich klientów, rozwija i wdraża nowe innowacyjne technologie i produkty.

Polomotors to 4 zakłady produkcyjne, centrum badawczo-rozwojowe, prototypownia i narzędziownia. Firma posiada ponad 40 000 mkw. powierzchni produkcyjnej. Zatrudnia aktualnie ponad 900 osób, w tym 140 inżynierów.

W artykule wykorzystano informacje Ministerstwa Rozwoju i Technologii

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA