ZGO w Bielsku-Białej już na ukończeniu

ZGO w Bielsku-Białej już na ukończeniu

śląskie
graviteo
REKLAMA

Dobiegają końca ostatnie prace związane z budową Zakładu Gospodarki Odpadami (ZGO) w Bielsku-Białej.

Przedsiębiorstwo na miarę XXI wieku już funkcjonuje, a na jego terenie trwają jedynie roboty wykończeniowe. Inwestycja jest realizowana w ramach projektu pn.: ,,Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami dla miasta Bielska-Białej i gmin powiatu bielskiego",  który jest  współfinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


Do tej pory zrealizowano dwa etapy inwestycji. W latach 2008-2010 wybudowano sektor składowiska odpadów o pojemności 614 000 m3, składający się z 3 kwater, z których każda została wyposażona w system zabezpieczeń pozwalających chronić glebę, wody powierzchniowe i gruntowe przed zanieczyszczeniami. Następnie w latach 2010-2011 zrekultywowano stare składowisko odpadów o powierzchni ok. 10 ha.


Obecnie finalizowane  jest ostatnie i największe zadanie pn. ,,Projekt i budowa ZGO w Bielsku-Białej Lipniku wraz z infrastrukturą i osprzętem". Koszt tego przedsięwzięcia to ponad 64 mln zł. Zakończenie prac planowane jest na maj 2012 roku.

REKLAMA


W ramach zadania wybudowano sortownię odpadów, kompostownię odpadów biodegradowalnych oraz szereg magazynów i specjalistycznych budynków niezbędnych do obsługi poszczególnych linii w zakładzie. Zakład jest jednym z najnowocześniejszych w Polsce. Efektem jego pracy będzie zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowisko.

 

źródło: UM Bielsko-Biała

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA