Akcje kredytowe w górę – najwięcej od 2012 roku

Akcje kredytowe w górę – najwięcej od 2012 roku

Polska
Kajtman
Kajtman
REKLAMA
Najnowszy raport AMRON-SARFiN wskazuje na poprawę akcji kredytowej banków w segmencie kredytów mieszkaniowych. Jak wypada 2015 r. na tle poprzednich lat oraz jakie szanse i zagrożenia dotyczące dalszych perspektyw dostrzegają autorzy tego opracowania?
Zaprezentowane wyniki IV kw. 2015 r. na rynku kredytów hipotecznych pozwalają scharakteryzować ten okres jako charakteryzujący się „bardzo dobrymi wynikami”. Banki udzieliły w nim łącznie 48,7 tys. kredytów mieszkaniowych na kwotę 10,6 mld zł – co oznaczało wzrost liczby umów o 9% w ujęciu kwartalnym i aż o 15,5% w ujęciu rocznym. Po czterech kwartałach 2015 r. wartość rynku kredytów hipotecznych wyniosła 39,3 mld zł i była o niemal 6,8% wyższa porównując z wynikami 2014 r. Tym samym ubiegłoroczna akcja kredytowa okazała się najlepsza od 2012 r. i powróciła do zdefiniowanej przed paroma laty przez Związek Banków Polskich tzw. organicznej zdolności polskiego rynku do generowania rocznego wolumenu kredytów hipotecznych na poziomie 38-40 mld zł.
Autorzy raportu przewidują, że w 2016 r. powtórzenie ubiegłorocznego wyniku może okazać się już trudniejsze. Wśród czynników ograniczających akcję kredytową wymieniają: trudniej dostępny i droższy kredyt hipoteczny, niski limit środków w Programie MdM oraz wyższy wymagany wkład własny kredytobiorcy wynoszący już 15% wartości finansowanej nieruchomości. Mobilizować potencjalnych nabywców może z kolei perspektywa kolejnego progu udziału własnego na poziomie 20% wchodzącego w życie z początkiem 2017 r.
REKLAMA
Autorzy omawianego opracowania zwracają uwagę, iż decydujący wpływ na skalę akcji kredytowania budownictwa mieszkaniowego będą miały ustawy uchwalane przez parlament oraz decyzje podejmowane przez nowy rząd. Zapowiadana jest realizacja Narodowego Programu Budowy Mieszkań, w ramach którego uruchomione mają zostać m.in. kasy oszczędnościowo-budowlane i wprowadzone ulgi remontowe. Akcent z pomocy w nabyciu własnego mieszkania przesunięty ma być na budowę tanich mieszkań na wynajem. Wszystkie te działania miałyby mieć charakter systemowy, które jednak dopiero za parę lat przełożą się na lepsze wyniki w budownictwie mieszkaniowym i zwiększoną akcję kredytową.
Jarosław Mikołaj SkoczeńGrupa Emmerson S.A.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA