Archicom: 57 mln przychodów i 2,8 mln zysku netto w pierwszym kwartale 2019 r.fot. Jakub Zazula

Archicom: 57 mln przychodów i 2,8 mln zysku netto w pierwszym kwartale 2019 r.

Polska
Kajtman
Kajtman
REKLAMA
  • 612 sprzedanych lokali i blisko 1680 lokali z ofercie (stan na 20.05.2019 r.)
  • Przychody grupy były niższe o 24,2 % r/r, a zysk netto o 67,2% z powodu mniejszej liczby przekazanych lokali
  • Marża brutto ze sprzedaży wyniosła 28,4%
  • Bank gruntów zabezpiecza budowę około 5650 lokali, w tym 3700 we Wrocławiu
  • Pierwszy budynek kompleksu City Forum w trakcie komercjalizacji, podpisana z CBRE umowa o współpracy w zakresie leasingu, zarządzania i sprzedaży.
Rekordowa liczba 1329 przekazanych w 2018 roku mieszkań przełożyła się na mniejsze możliwości w zakresie podpisywania aktów notarialnych na początku bieżącego roku. Miało to wpływ na nasze wyniki, a przede wszystkim dynamikę przychodów i zysku netto. W 2019 roku planujemy przekazać łącznie 1500-1600 lokali, które trafią do klientów zarówno w trwającym właśnie kwartale, jak i drugiej połowie roku. Pomimo mniejszego wolumenu przekazań, osiągnęliśmy bardzo dobrą marżę ze sprzedaży na poziomie 28,4% – mówi Krzysztof Andrulewicz, prezes zarządu Archicom. – Cały czas obserwujemy stabilny popyt na mieszkania i w tym roku sprzedaliśmy już 612 lokali z zakładanego na ten rok celu zarządu, który wynosi 1300-1600 mieszkań – dodaje.
Przychody Grupy Archicom wyniosły 57,1 mln zł i były o 24,2% niższe od 75,3 mln zł w analogicznym okresie 2018 r. Niższe przychody były spowodowane przede wszystkim mniejszą o 31,1% liczbą przekazywanych mieszkań. Klienci podpisali w pierwszych trzech miesiącach 157 aktów notarialnych, wobec 228 w tym samym okresie 2018 r. Marża brutto ze sprzedaży wyniosła 28,4% i utrzymała się na bardzo dobrym poziomie. Grupa Archicom wypracowała skonsolidowany zysk netto na poziomie 2,8 mln zł, który był o 67,2% niższy od 8,5 mln zł zysku wypracowanego w 1 kw. 2018 r. EBIT grupy wyniósł 4 mln zł i był niższy o 65,4% r/r, a EBITDA osiągnęła poziom 4,6 mln zł, co oznacza spadek o 61,2%. 
Zgodnie z naszymi zapowiedziami i przyjętą polityką dywidendową zarekomendowaliśmy wypłatę dywidendy za 2018 r. w kwocie 29,6 mln zł, czyli 1,15 zł na akcję – mówi Paweł Ruszczak, członek zarządu Archicom. – Mniejsze przekazania wpłynęły na nasz rachunek zysków strat, ale oceniając wynik od strony bilansu, mamy bezpieczny poziom gotówki i zabezpieczone środki na zapadające w tym roku zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji i kredytów bankowych – dodaje.
Grupa Archicom sprzedała w pierwszym kwartale 2019 r. 406 lokali i osiągnęła tym samym jeden z najlepszych wyników kwartalnej sprzedaży w historii. Liczba sprzedanych mieszkań była o 58% wyższa niż w analogicznym okresie 2018 r. Klienci grupy najchętniej wybierali mieszkania na wrocławskich osiedlach Olimpia Port i Forma. Niezmiennie dużą popularnością cieszą się także kolejne etapy inwestycji Słoneczne Stabłowice i Cztery Pory Roku, a także realizowane przez Archicom Polska osiedla Łąkowa w Łodzi i Przylesie Marcelin w Poznaniu.
REKLAMA
W ofercie sprzedaży znajduje się obecnie blisko 1680 lokali. Najważniejszym rynkiem działalności jest Wrocław, gdzie dla klientów dostępnych jest około 1570 lokali realizowanych przez Archicom. Pozostałe lokale oferowane są w Łodzi, Poznaniu oraz Trójmieście. W ofercie dewelopera znajduje się łącznie około 250 gotowych mieszkań. W pierwszym kwartale 2019 r. do sprzedaży trafiło 427 mieszkań w kolejnych etapach inwestycji Browary Wrocławskie, Cztery Pory Roku i oraz w nowym projekcie – Awipolis, zlokalizowanym na wrocławskim Oporowie. Atrakcyjny bank ziemi umożliwia realizację w kolejnych latach około 5650 mieszkań. 
W kwietniu 2019 r. deweloper podpisał kompleksową umowę o współpracy z firmą doradczą CBRE Poland, która została kluczowym partnerem w zakresie leasingu, zarządzania oraz sprzedaży kompleksu biurowego City Forum. Komercjalizacja budynku City One uwzględniając podpisane umowy i listy intencyjne to ponad 80%. W marcu 2019 r. pierwszy budynek realizowanego przez Archicom kompleksu otrzymał pozwolenie na użytkowanie.
Źródło: materiały prasowe

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA