Archicom dynamicznie zwiększa przychody i osiąga rekordowe wyniki sprzedażowe

Archicom dynamicznie zwiększa przychody i osiąga rekordowe wyniki sprzedażowe

Wrocław
Kajtman
Kajtman
REKLAMA
Najlepszy kwartalny wynik sprzedaży – 366 sprzedanych lokali w I kw. 2017 r. tj. o ponad 70% niż w I kw. 2016 r. Przychody ze sprzedaży Grupy Archicom w I kw. 2017 r. wyniosły 50,9 mln zł, a skonsolidowany zysk netto 2,9 mln zł. Spółka wypłaci w 2017 r. dywidendę w wysokości 1,03 zł na akcję, co oznacza 12% wzrost w porównaniu do łącznej dywidendy wypłaconej w 2016 r. w wysokości 0,92 zł na akcję.  Celem zarządu na 2017 r. jest sprzedaż 1.200 mieszkań, czyli o 27% więcej niż w 2016 r. 
W pierwszym kwartale 2017 r. osiągnęliśmy znakomity wynik i sprzedaliśmy aż 366 lokali, czyli o ponad 70% więcej niż w tym samym okresie 2016 r. Klienci doceniają naszą zdywersyfikowaną ofertą mieszkaniową, którą opieramy na sprawdzonych, funkcjonalnych układach mieszkań oraz starannie zaplanowanym zagospodarowaniu terenów wokół inwestycji – mówi Dorota Jarodzka-Śródka, prezes zarządu Archicom. – W osiąganiu coraz lepszych wyników sprzedaży w dalszym ciągu sprzyjają nam warunki rynkowe i duża dostępność kredytów. Mamy silne podstawy do optymizmu i zamierzamy w tym roku sprzedać 1.200 mieszkań – dodaje prezes.
Przychody Grupy wyniosły 50,9 mln zł i były wyższe o prawie 418% od 9,8 mln zł osiągniętych w I kw. 2016 r. Istotny wpływ na tak dynamiczny wzrost wartości przychodów miała duża liczba przekazań w I kw. 2017 r., w którym klucze do swoich mieszkań odebrało 167 klientów. Marża brutto ze sprzedaży wyniosła 21,9% i była niższa o prawie 20 pkt% od marży brutto osiągniętej w I kw. 2016 r. Marża brutto ze sprzedaży w pojedynczych kwartałach może podlegać istotnym wahaniom ze względu na różnice w marżach na poszczególnych lokalach mieszkalnych. Taka sytuacja miała miejsce zarówno w I kwartale 2016 r. kiedy to marża była bardzo wysoka – 41,8% jak i w I kwartale 2017 r. – marża 21,9% podczas gdy marża brutto ze sprzedaży w całym 2016 roku wyniosła 27,8%. W kolejnych kwartałach Zarząd spodziewa się wzrostu marży brutto ze sprzedaży. Grupa wypracowała w I kw. 2017 r. 2,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto, co oznacza wzrost wobec I kw. 2016 r., który został zakończony stratą netto na poziomie 0,8 mln zł. Podobnie jak w roku 2016 Grupa spodziewa się dużej ilości przekazań w IV kwartale i tym samym istotnego wpływu ostatnich 3 miesięcy roku  na przychody i osiągane zyski. Taka sytuacja jest wynikiem harmonogramu realizacji inwestycji deweloperskich przez Grupę Archicom.
W pierwszym kwartale 2017 r. klienci tradycyjnie najchętniej wybierali mieszkania na osiedlu społecznym – Olimpia Port, na którym w pierwszych trzech miesiącach roku sprzedano ponad 90 mieszkań. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również wieloetapowe projekty: Cztery Pory Roku, Róża Wiatrów czy Księżno. 
Nasze przychody dynamicznie wzrosły, co było efektem dużej liczby przekazań mieszkań w I kw. 2017 r. Klienci odebrali w tym czasie 167 mieszkań, a naszym celem jest przekazanie w całym roku łącznie ok. 900 mieszkań – mówi Rafał Jarodzki, wiceprezes Archicom. – Chcemy się dalej rozwijać i zwiększać skalę naszej działalności, zarówno we Wrocławiu, jak i w innych miastach. Nasz bank ziemi umożliwia budowę blisko 4 tys. mieszkań – dodaje.
Rosnąca oferta mieszkańArchicom oferuje swoim klientom zakup mieszkania na jednym z kilkunastu projektów mieszkaniowych zlokalizowanych w najpopularniejszych dzielnicach Wrocławia. W ofercie na 30 kwietnia 2017 r. znajdowało się ponad 1 400 lokali, a deweloper zamierza w tym roku wprowadzić do sprzedaży łącznie około 1.500 mieszkań. W I kw. do oferty trafiło 140 lokali w ramach inwestycji Cztery Pory Roku i Olimpia Port, a w kwietniu rozpoczęto sprzedaż 210 mieszkań w inwestycji Księżno. 
REKLAMA
W lutym została kupiona kolejna działka w Krakowie pozwalającą na budowę około 85 mieszkań, a w kwietniu ostatecznie sfinalizowano transakcję zakupu gruntu na Krzykach, za który Archicom zapłacił 26,6 mln zł, a na którym powstanie 525 nowych mieszkań. Obie działki zasiliły atrakcyjny bank ziemi spółki pozwalający na realizację łącznie około 3.950 mieszkań. 
W czerwcu 2017 r. planowane jest rozpoczęcie prac związanych z budową zespołu budynków biurowo-usługowych zlokalizowanych przy ul. Traugutta i Pułaskiego. Biurowiec City Forum powstanie w centrum miasta na doskonale wyeksponowanej działce przy zbiegu ulic Traugutta i Pułaskiego, w sąsiedztwie wrocławskiego rynku. Deweloper ma już prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę.
DywidendaArchicom dzieli się zyskiem za swoimi akcjonariuszami i zgodnie z rekomendacją zarządu, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zdecydowało o wypłacie dywidendy stanowiącej 50% skonsolidowanego zysku netto za 2016 r.
Nasi akcjonariusze otrzymali w 2016 r. w formie dywidendy łącznie 21,4 mln zł (0,92 zł/akcję), z czego 0,40 zł/akcję było zaliczką na poczet dywidendy za 2016 r. – mówi Paweł Ruszczak, członek zarządu Archicom. – W tym roku do inwestorów trafi dodatkowe 18,6 mln zł (0,80 zł/akcję) stanowiące 50% skonsolidowanego zysku netto za 2016 r. Naszą intencją jest także, podobnie jak w roku ubiegłym, wypłacenie akcjonariuszom zaliczki na dywidendę za 2017 r. w wysokości 5,4 mln zł (0,23 zł/akcja).
Źródło: materiały prasowe

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA