Pogarsza się jakość portfela kredytów mieszkaniowych

Pogarsza się jakość portfela kredytów mieszkaniowych

Polska
Kajtman
Kajtman
REKLAMA

Z najnowszego opracowania Biura Informacji Kredytowej wyłania się obraz jakości portfela kredytów mieszkaniowych zaciągniętych w ostatnich latach. Czy kredyty walutowe spłacane są lepiej od złotowych? Jakie czynniki wpływają na jakość portfela kredytów?

 

Z danych zaprezentowanych przez BIK wynika, iż w latach 2005–2012 banki udzieliły 2 035 tys. kredytów mieszkaniowych, z których 1 667 tys. pozostawało w grudniu 2012 r. w spłacie. Spośród nich 1 045 tys. było nominowanych w złotych, 622 tys. w walutach obcych.


Standardowa ocena jakości portfela kredytów mieszkaniowych potwierdza rosnące wskaźniki kredytów straconych (opóźnionych w obsłudze powyżej 90 dni) wynikające z naturalnego starzenia się portfela. Ciekawszych danych dostarcza analiza vintage. W jej ramach każda generacja (rok udzielenia kredytu) przeanalizowana została oddzielnie, umożliwiając odróżnienie procesu starzejącej się struktury wieku portfela od zmian jakości kredytowania. Oddzielnej ocenie poddano zarówno portfel złotowy i walutowy. Oto wnioski, jakie wysunęli autorzy opracowania na podstawie wspomnianej analizy:


- Kredyty walutowe udzielone po 2008 r. są znacznie lepszej jakości. Potwierdza to m.in. wyraźnie mniejszy wpływ osłabienia złotego wobec franka w drugiej połowie 2011 r. na odsetek kredytów straconych w tej grupie, niż na analogiczny wskaźnik obliczany dla portfela walutowego pochodzącego z lat 2005-2008 r.

REKLAMA


- Portfele złotowe są gorszej jakości od walutowych. Najgorszy portfel wśród złotowych wykazał w grudniu 2012 r. opóźnienia powyżej 90 dni na 4,2% rachunków otwartych w tamtym roku, najgorszy portfel walutowy tylko na 1,4% rachunków. Co więcej nawet osoby, które w 2006 r. zaciągnęły kredyt walutowy pomimo znaczącego wzrostu zadłużenia spłacają je lepiej niż te, które wtedy zaciągnęły je w złotówkach.


- Najgorszym rocznikiem zarówno w portfelu złotowym i walutowym jest zdecydowanie 2008 r.


-  Łączny udział rachunków straconych w roczniku zależy w bardzo dużym stopniu od struktury walutowej. Im większy jest udział kredytów w walucie obcej, tym niższy, liczony łącznie, udział rachunków straconych w danym roczniku. Analiza łączna portfela złotowego i walutowego wskazuje, iż roczniki o dominacji złotego (2010-2012) podążają trajektorią obliczoną w ten sam sposób dla rocznika 2008 r.

 

Emmerson S.A.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA