REAS członkiem wspierającym PZFD

REAS członkiem wspierającym PZFD

Polska
Kajtman
Kajtman
REKLAMA
Wraz z początkiem 2016 roku REAS został oficjalnie członkiem wspierającym Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Jest to sformalizowanie wieloletniej współpracy obu stron na rzecz wielokierunkowego i zrównoważonego rozwoju rynku mieszkaniowego w Polsce, a także profesjonalizacji i budowy pozytywnego wizerunku branży deweloperskiej.
Polski Związek Firm Deweloperskich istnieje od 2002 roku i zrzesza ponad 100 firm deweloperskich z całego kraju. Tworzy nie tylko skuteczną platformę komunikacji oraz wymiany wiedzy, doświadczeń i opinii dla swoich członków. Jest także znaczącym i docenianym partnerem biznesowym, a także czynnym uczestnikiem procesów kształtujących rynek nieruchomości min. na polu legislacyjnym. Firmy zrzeszone w PZFD mogą liczyć – również za sprawą członków wspierających – na wsparcie merytoryczne i prawne, dostęp do najnowszych wiadomości, aktów prawnych, komentarzy oraz opracowań dotyczących szeroko pojętego polskiego rynku mieszkaniowego. 
–  REAS jest dla PZDF niezwykle cennym partnerem nie tylko ze względu na swoją ekspercką pozycję i wiedzę na temat rynku mieszkaniowego. Co istotne, jest partnerem biznesowym kilkuset deweloperów, banków, funduszy a także najważniejszych instytucji wpływających na kształt tego sektora, a to otwiera Związkowi drogę do budowy nowych relacji i kompleksowego spojrzenia na rynek. Stała współpraca umożliwi obu stronom jeszcze większe wykorzystanie potencjału merytorycznego i zaangażowanie w prace nad kluczowymi inicjatywami Związku – mówi Konrad Płochocki, Dyrektor Generalny PZFD. 
REKLAMA
REAS jest firmą doradczą, która zagadnieniami związanymi z rynkiem nieruchomości w Polsce zajmuje się już przeszło 18 lat. Jej kluczowi eksperci są znanymi i cenionymi komentatorami zjawisk związanych z branżą mieszkaniową. Uczestniczą również aktywnie w rozwoju nowych gałęzi branży, takich jak instytucjonalny rynek najmu, budownictwo senioralne czy mieszkania dla studentów. Zespół złożony jest jednak ze znacznie szerszego grona: analityków, rzeczoznawców majątkowych, architektów i specjalistów z dziedziny gospodarki przestrzennej, którzy doradzają deweloperom na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego, wspierając ich w procesie planowania i przygotowania produktu o najlepszym potencjale rynkowym. Firma od lat współpracuje tez z bankami, organami administracji rządowej i samorządowej oraz inwestorami, funduszami i innymi podmiotami aktywnymi w branży nieruchomości. 
Sformalizowanie relacji z Polskim Związkiem Firm Deweloperskich było dla nas naturalną konsekwencją współpracy zacieśniającej się od lat. Daje nam ona szansę bycia nie tylko podmiotem opiniotwórczym i doradczym Związku, ale także aktywnego uczestnictwa w wielu nowatorskich projektach, które mamy nadzieję realizować wspólnie z PZFD. Liczymy również, że stworzy to nam okazję do nawiązania nowych relacji biznesowych zarówno z członkami jak i partnerami Związku – komentuje Kazimierz Kirejczyk, Prezes Zarządu REAS.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA