Postępują prace przy budowie Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych w Krakowie MPO Kraków

Postępują prace przy budowie Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych w Krakowie

FILM
Orzech
Orzech
REKLAMA

Na terenie poprzemysłowym Nowej Huty, w rejonie ulic Igołomskiej i Cementowej, powstaje Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych. Zakończenie I etapu prac przewidziano na koniec czerwca. Inwestorem jest MPO Kraków.

– Kraków od lat systematycznie wprowadza kolejne elementy Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ), tworząc szczelny i skuteczny system zarządzania energią i surowcami, w tym odpadami. Od 2013 r. w mieście funkcjonuje Zintegrowany System Gospodarowania Odpadami Komunalnymi zarządzany przez spółkę gminną – Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania. Jest on ukierunkowany na przetwarzanie odpadów komunalnych we własnych i gminnych instalacjach. Jest to jedna z przyczyn, dla których Kraków ma jeden z najwyższych poziomów recyklingu wśród dużych miast w Polsce – podkreśla Henryk Kultys, prezes MPO Kraków.

Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych w Krakowie jest przedsięwzięciem kilkuzadaniowym, realizowanym etapowo, w ramach którego planowane jest wybudowanie:

- zakładu recyklingu tworzyw sztucznych,

- zakładu odzysku odpadów komunalnych,

- zakładu odzysku odpadów wielkogabarytowych,

- punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przeznaczonego do zbierania odpadów komunalnych dowożonych przez właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta,

- hali magazynowej odpadów komunalnych przeznaczonej dla odpadów podawanych przetwarzaniu, odpadów wytwarzanych i produktów uzyskiwanych w procesie recyklingu, wraz z założeniem instalacji fotowoltaicznej na dachach budynków, która wpisuje się w szeroko zakrojony program produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych i pozwoli na obniżenie kosztów eksploatacyjnych instalacji.

Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych w Krakowie zlokalizowane jest na działce o powierzchni prawie 7 ha wewnątrz Kombinatu Huty ArcelorMittal Poland SA w Krakowie.

I etap – centrum recyklingu tworzyw sztucznych – obejmuje wybudowanie:

REKLAMA

- instalacji przygotowania do recyklingu folii z tworzyw sztucznych (odzyskiwanych w procesach sortowania odpadów komunalnych) poprzez wysortowanie foli PE oraz instalacji wytwarzania granulatu polietylenu poprzez rozdrabnianie folii, mycie i granulacje;

- hali magazynowej odpadów komunalnych;

- budynków zaplecza socjalnego, administracyjno-biurowego i portierni;

- niezbędnej infrastruktury towarzyszącej w zakresie drogi dojazdowej od ulicy Igołomskiej wraz z drogami wewnętrznymi na terenie Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych, placów manewrowych i parkingów, zewnętrzne instalacje sanitarne; wody bytowej, wody do celów przeciwpożarowych, kanalizacji sanitarnej i opadowej, energii elektrycznej, ciepłowniczej.

Aktualnie przewidywany całkowity koszt realizacji Zakładu Recyklingu Tworzyw Sztucznych wynosi łącznie 245 milionów złotych.

Na realizację I etapu budowy MPO Kraków pozyskało dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 149 550 000 złotych w formie pożyczki,

- 30 000 000 złotych w formie dotacji.

Budowa I etapu Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych w Krakowie zakończy się do 30 czerwca 2024 r.

MPO Kraków

Źródło: UM Kraków

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA