Radom otrzyma 27 mln zł na wiadukt

Radom otrzyma 27 mln zł na wiadukt

Radom
RynekInfrastruktury
RynekInfrastruktury
REKLAMA

Zespół ds. Infrastruktury, Rozwoju Regionalnego, Polityki Regionalnej i Środowiska, działający w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, pozytywnie zaopiniował wniosek Radomia o przyznanie subwencji drogowej i zarezerwował dla miasta kwotę ponad 27 mln zł.


O poparcie wniosku o subwencję, opiewającego na 29,5 mln zł, prezydent Radomia od dawna mocno zabiegał wśród przedstawicieli samorządowców w Komisji Wspólnej ze strony Związku Miast Polskich. Dużą pomoc i przychylność dla naszych projektów zadeklarowali prezydenci Tych – Andrzej Dziuba i Lublina – Krzysztof Żuk. – Pragnę wyrazić podziękowania dla wszystkich osób zaangażowanych w pomoc, szczególnie dla prezydentów Lublina i Tych, których możemy nazwać przyjaciółmi Radomia. To nie pierwsza pomoc z ich strony i wsparcie dla naszych projektów – dodaje prezydent Radomia Andrzej Kosztowniak.


Subwencja rządowa, o którą się Radom ubiega, dotyczy dofinansowania z rezerwy budżetu państwa budowy węzła komunikacyjnego na skrzyżowaniu ulicy Młodzianowskiej z ulicą Czarną i projektowaną trasą N-S wraz z infrastrukturą techniczną. Kolokwialnie mówiąc, chodzi o budowę wiaduktu na ulicy Młodzianowskiej.

REKLAMA

 

Inwestycja ma ogromne znaczenie dla miasta. Pozwoli na wybudowanie wiaduktu i połączenie go z już istniejącym układem komunikacyjnym miasta i realizowaną budową obwodnicy południowej. Jest to już koniecznością - wobec coraz większej niewydolności komunikacyjnej istniejących połączeń drogowych przebiegających nad przecinającą miasto trasą kolejową nr 8.


Teraz miasto czeka na oficjalne potwierdzenie zarezerwowania kwoty subwencji na ten cel dla Radomia. Tymczasem Miejski Zarząd Dróg i Komunkacji przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia procedury przetargowej wykonania tej inwestycji.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA