Ruszają przygotowania do przebudowy trasy pomiędzy Lubinem i WrocławiemGDDKiA

Ruszają przygotowania do przebudowy trasy pomiędzy Lubinem i Wrocławiem

Orzech
Orzech
REKLAMA

Coraz bliżej rozpoczęcia przebudowy trasy w województwie dolnośląskim łączącej Wrocław z Lubinem. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) może rozpoczynać prace przygotowawcze dla przebudowy DK36 i 94 pomiędzy tymi dwoma miastami. Minister Infrastruktury podpisał Program inwestycji, a jeszcze w sierpniu planowane jest ogłoszenie przetargu na opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R).

Dokumentacja STEŚ-R zostanie opracowana w dwóch wariantach, jako rozbudowa drogi po śladzie istniejącym lub częściowo po nowym śladzie na fragmentach omijających obszary zurbanizowane, cenne przyrodniczo lub korygujące parametry drogi.

W zależności od wybranego wariantu, który zostanie wyznaczony na etapie STEŚ-R, droga zostanie rozbudowana do przekroju 2x2 o parametrach klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego). Podkreślić jednak trzeba, że na podstawie analiz i prognoz ruchu opracowanych na etapie STEŚ-R, zweryfikowany zostanie przekrój drogi.

W ramach zadania planowana jest budowa obwodnic wybranych miejscowości oraz węzłów, rozbudowa bądź przebudowa istniejących skrzyżowań. Powstaną chodniki, ścieżki rowerowe, zatoki autobusowe oraz przejścia dla pieszych. Przewiduje się budowę elementów ochrony środowiska, kanałów technologicznych, oświetlenia drogowego oraz elementów BRD.

W ramach zadania zrealizowane zostaną wszelkie prace, które będą wynikać z konieczności przebudowy układu komunikacyjnego DK94 i DK36 oraz połączenia tych dróg z istniejącą siecią dróg.

REKLAMA

Inwestycja obejmie rozbudowę ok. 60 km dróg krajowych: 18 kilometrów odcinka drogi krajowej nr 36 Lubin - Prochowice oraz 42 km drogi krajowej nr 94 Prochowice - Wrocław.

Proces przygotowawczy planowany jest w latach 2022-2027.

GDDKiA

Szacunkowy koszt prac przygotowawczych to 31 mln zł. Przebudowa trasy jest planowana do realizacji w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.).

Szacunkowy łączny koszt inwestycji to ponad 2,5 mld zł. Na przebudowę trasy Wrocław - Lubin w systemie "projektuj i buduj" przewidziano okres 6 lat, przy czym termin realizacji inwestycji będzie powiązany z planowaną rozbudową autostrady A4.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA