Śląski Uniwersytet Medyczny przejmie budynki po szpitalu MSWiA w KatowicachUM Katowice / Foto: T. Kalkowski

Śląski Uniwersytet Medyczny przejmie budynki po szpitalu MSWiA w Katowicach

Orzech
Orzech
REKLAMA

Budynki, w których dotychczas działał szpital MSWiA mają zostać przejęte przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach. Dziś w rektoracie uczelni przy ul. Poniatowskiego podpisano porozumienie intencyjne między miastem Katowice, Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi oraz Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach, którego celem jest ustalenie warunków i zasad oddania uczelni do używania nieruchomości położonych w Katowicach przy ul. Kilińskiego i Głowackiego.

– Szpital MSWiA przeniósł się do nowej siedziby po dawnym prywatnym szpitalu przy ul. Ceglanej. Mając na uwadze bliskość siedziby Śląskiego Uniwersytetu Medycznego i fakt, że szkoli on przyszłe kadry medyczne przekazanie budynków uczelni jest rzeczą naturalną. Wierzę, że ten ruch przyczyni się do podniesienia jakości kształcenia studentów kierunków medycznych – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Nieruchomości, w których do chwili obecnej wygaszana jest działalność szpitala MSWiA pozostają w bezpośrednim sąsiedztwie lokalizacji, w której znajduje się rektorat uczelni. Po wyprowadzce budynki powinny trafić do zasobów Skarbu Państwa. ŚUM złożył wniosek o nabycie nieruchomości w drodze darowizny.

– To jest dla nas bardzo ważny moment, gdyż podpisanie porozumienia intencyjnego daje możliwość uczelni rozwinięcia się i zbudowania siedziby uczelni z prawdziwego zdarzenia. Pozyskanie budynków pozwoli na stworzenie Sali konferencyjnej, centrum kreatywności. Będzie to przestrzeń wykorzystywana zarówno przez pracowników naukowych uniwersytetu, jak i studentów – mówił prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański, rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

REKLAMA

Na podstawie porozumienia ustalone mają zostać warunki i zasady oddania uczelni nieruchomości. Działanie ma wspomóc rozwój uczelni, a tym samym wzmocnić rolę Katowic jako istotnego ośrodka akademickiego.

Przypomnijmy, że 17 sierpnia 2023 roku w budynku Urzędu Miasta Katowice, w towarzystwie notariusza, podpisano umowę sprzedaży budynku po dawnym Szpitalu GeoMedical. Prezydent Miasta, wykonujący zadania administracji rządowej, zakupił na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość od dwóch spółek – CMC „GEO PROJEKT 2" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie oraz CM GEO PROJEKT 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie. Jednocześnie nieruchomość została oddana w użyczenie na rzecz SP ZOZ MSWiA – z przeznaczeniem na cele statutowe szpitala.

– Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że szpital MSWiA rozpoczął swoją działalność w nowym miejscu. Jesteśmy tam już ponad miesiąc. Przenieśliśmy działalność medyczną. Bardzo się cieszymy, że nasze dotychczasowe miejsce będzie służyło Śląskiemu Uniwersytetowi Medycznemu – podkreślał dr n. med. Piotr Grazda, dyrektor szpitala MSWiA.

Źródło: UM Katowice

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA