Czerwionka-Leszczyny: podpisano umowę na budowę centrum kulturalno-edukacyjnego

Czerwionka-Leszczyny: podpisano umowę na budowę centrum kulturalno-edukacyjnego

śląskie
REKLAMA

Burmistrz Wiesław Janiszewski podpisał umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót związanych z ukończeniem centrum kulturalno-edukacyjnego w dzielnicy Czerwionka.

Wykonawcą prac, wyłonionym w drodze przetargu, jest firma Dombud z Katowic. Jak wynika z umowy, w połowie maja 2013 roku zadanie zostanie zakończone.

Budowę hali rozpoczęto już w latach osiemdziesiątych. W 1989 r. przerwano jednak wszystkie prace, pozostawiając budynek w stanie surowym otwartym. W 1997 zaadaptowano i oddano do użytku krytą pływalnię. W 2003 gmina zaadaptowała i oddała do użytku część budynku z przeznaczeniem na Ośrodek Pomocy Społecznej.

 

W 2007 dokończyła obmurowanie i zadaszenie nad częścią sceniczną hali widowiskowej, co zamknęło stan surowy.
Dzięki pozyskanym przez gminę środkom unijnym, realizacja oczekiwanego od wielu lat zadania, stała się możliwa.

Przedmiotem prac ma być uzyskanie dwóch niezależnych funkcjonalnie części obiektu:

1) części teatralno-widowiskowej oraz edukacyjnej obejmującej m.in. salę widowiskowo-teatralną na około 350 osób, dwie sale konferencyjne, zespół szatniowy oraz dwa zespoły sanitarne dla publiczności

2) części rekreacyjnej z salą gimnastyczną wraz z węzłami sanitarnymi, szatniami, gabinetem masażu i salą konferencyjną.

Udział w opracowaniu wytycznych dla inwestycji brali również pracownicy Miejskiego Ośrodka Kultury. W tej chwili gmina dysponuje jedynie niewielką salą widowiskową w MOK-u. Dzięki stworzeniu odpowiednich warunków, ośrodek będzie mógł znacznie poszerzyć swoją ofertę dla mieszkańców.

Wybudowana także w ramach zadania sala gimnastyczna dostępna będzie dla wszystkich mieszkańców. Wyposażone w sprzęt multimedialny salki szkoleniowe będą mogły służyć prowadzeniu zajęć dydaktycznych i szkoleń.

Obiekt nie będzie posiadał barier dla osób niepełnosprawnych. Zagospodarowany zostanie również teren wokół budynku (zieleń, chodniki, parkingi).

Jestem przekonany, że dokończenie budowy tego obiektu, a także realizowana już inwestycja związana z powstaniem nowoczesnej hali targowej, przyczynią się do poprawy estetyki tej części dzielnicy. Dla Czerwionki rozpoczął się czas korzystnych zmian - podkreśla burmistrz.

Bezpośrednim celem projektu jest poprawa wykorzystania walorów rekreacyjnych i kulturowych oraz potencjału dzielnicy.

Do celów pośrednich zalicza się:


  •  aktywizację społeczną zdegradowanych obszarów miejskich i podnoszenie atrakcyjności stref rozwojowych w mieście,

  • rozwój i przywrócenie utraconych funkcji społeczno-gospodarczych Czerwionki,

  • wzrost jakości życia społeczności lokalnej,

  • zwiększenie jakości i dostępności obiektów publicznych Czerwionki,

  • stworzenie miejsca do organizacji przedsięwzięć ukierunkowanych, na przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym w dzielnicy Czerwionka,

  • utworzenie nowej oferty możliwości spędzania czasu wolnego skierowanej do mieszkańców Czerwionki-Leszczyn.

REKLAMA

Zadanie pn. "Zmiana funkcji hali widowiskowo-sportowej na centrum kulturalne i edukacyjne w Czerwionce-Leszczynach" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet VI Zrównoważony rozwój miast, Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie 6.2.2 Rewitalizacja - "małe miasta".

Koszty realizacji zadania wynoszą łącznie ponad 15 mln. zł - z tego około 75% stanowi dofinansowanie z UE.

 

źródło: UGiM Czerwionka-Leszczyny

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA