SUNEX S.A., polski producent innowacyjnych rozwiązań opartych o OZE po raz kolejny zainwestuje w RaciborzuSUNEX S.A.

SUNEX S.A., polski producent innowacyjnych rozwiązań opartych o OZE po raz kolejny zainwestuje w Raciborzu

Orzech
Orzech
REKLAMA

Czołowy polski producent innowacyjnych rozwiązań opartych o OZE (odnawialne źródła energii) SUNEX S.A. zdecydował się na rozbudowę swojego zakładu produkcyjnego zlokalizowanego w Raciborzu w województwie śląskim.

Firma zawarła ze spółką PSM Metallbau - Jaszkowic sp.k. umowę o roboty budowlane obejmujące budowę hali magazynowej w Raciborzu. Wartość umowy to 7.898.700 zł netto - podała spółka w komunikacie.

Termin zakończenia prac ustalono na 10 grudnia 2022 r.

Jak podano w komunikacie, część nowopowstającej hali przeznaczona będzie na instalację linii technologicznej niezbędnej do rozpoczęcia prac badawczo-rozwojowych dotowanych przez NCBiR jako projekt pod nazwą "Opracowanie Autonomicznego Systemu Grzewczego opartego na OZE wytwarzanego w ramach autorskiej technologii produkcji o wysokim poziomie automatyzacji" w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 poddziałanie 1.1.1 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W nowopowstającej hali w Raciborzu planowana jest także instalacja maszyn, które umożliwią zwiększenie obecnych mocy produkcyjnych w aktualnym asortymencie.

REKLAMA

SUNEX S.A. poinformował również, że w dniu 25 lipca 2022 r. uprawomocniła się decyzja wydana przez Zarząd Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (KSSE) w imieniu ministra właściwego do spraw gospodarki dookreślająca warunki wsparcia działalności gospodarczej prowadzonej przez firmę SUNEX S.A., polegające na odpowiednim zwolnieniu z podatku dochodowego na czas określony do grudnia 2031 r. Maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych z uwzględnieniem zwolnień podatkowych wyniesie ok. 28,8 miliona złotych. Firma zobowiązana jest do poniesienia minimalnych kosztów kwalifikowanych w wysokości 22,2 milionów złotych (nakłady na nieruchomości i środki trwałe na działkach położonych w Raciborzu przy ul. Piaskowej 4), zwiększenia zatrudnienia o co najmniej 15 pracowników, osiągniecia odpowiedniego poziomu sprzedaży poza terytorium Polski (przeciętna intensywność sprzedaży wg raportu GUS), prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej (co najmniej 1% kosztów przedsiębiorcy), realizacji szczegółowych kryteriów zrównoważonego rozwoju społecznego.

O inwestorze:

Firma SUNEX S.A. powstała w 2002 roku w Raciborzu. Jest czołowym producentem innowacyjnych rozwiązań opartych o odnawialne źródła energii (OZE). Oferuje inteligentne systemy stosowane zarówno w technice grzewczej oraz solarnej. Oparte są one na pompach ciepła, fotowoltaice, kolektorach słonecznych, klimatyzacji oraz hybrydowych pakietach kompleksowych wraz z dedykowanymi systemami sterowania.

Rozwija jednocześnie produkty wspomagające magazynowanie energii pozyskanej z systemów bazujących na OZE wraz z pełnym asortymentem towarzyszącym jak: systemy połączeniowe, montażowe, sterujące, niezbędne do tworzenia kompletnych i zindywidualizowanych rozwiązań. Ponad 60% produkcji sprzedaje za granicą, głównie w krajach Europy Zachodniej.

Firma systematycznie inwestuje w rozwój nowych technologii. Dysponuje własnym działem badań i rozwoju (R&D) z doświadczonym zespołem inżynierskim posiadającym szerokie kompetencje w zakresie urządzeń OZE i ich integracji.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA