Szykuje się kolejna duża transakcja na rynku magazynowym w PolscePixabay

Szykuje się kolejna duża transakcja na rynku magazynowym w Polsce

Orzech
Orzech
REKLAMA

Szykuje się kolejna duża transakcja na rynku magazynowym w Polsce. Jak poinformowała spółka Marvipol Development, zawarła przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie, w dzielnicy Białołęka.

Marvipol Development zawarł 9 lipca 2024 r. przez spółkę prawa handlowego, niepowiązaną z Grupą Kapitałową Emitenta (jako kupującym) i spółkę PDC Industrial Center 135 Sp. z o.o. (spółka celowa) jako sprzedającym, będącą wspólnym przedsięwzięciem Marvipol Logistics S.A. – jednostki zależnej Marvipolu, PG Dutch Holding I B.V. oraz Hermes Platinum Sp. z o.o. Sp. k. przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości, na której to nieruchomości Spółka Celowa zrealizowała projekt magazynowy.

Przedmiotem umowy jest zobowiązanie do zawarcia umowy przyrzeczonej sprzedaży prawa własności zabudowanej nieruchomości o obszarze ok 82 tys. metrów kwadratowych, położonej w Warszawie, w dzielnicy Białołęka, województwie mazowieckim.

REKLAMA

Na wskazanej nieruchomości Spółka Celowa prowadzi działalność gospodarczą dotyczącą najmu nieruchomości lub jej części.

Wstępna cena sprzedaży nieruchomości wynosi 53,5 mln euro netto, powiększona o należny podatek od towarów i usług. Jednocześnie Emitent informuje, że wskazana cena sprzedaży zostanie uaktualniona na dzień zawarcia Umowy Przyrzeczonej, stosownie do mechanizmu wskazanego w treści Umowy Przedwstępnej.

"Zawarcie Umowy Przyrzeczonej powinno nastąpić do 20 grudnia 2024 roku, z możliwością wydłużenia tego terminu stosownie do mechanizmu wskazanego w treści Umowy Przedwstępnej. Zawarcie Umowy Przyrzeczonej uzależnione jest m.in. od spełnienia warunków zawieszających, w szczególności od uzyskania interpretacji podatkowych. Kupujący oraz Spółka Celowa mogą odstąpić od Umowy Przedwstępnej w przypadkach określonych w Umowie Przedwstępnej. Pozostałe warunki Umowy Przedwstępnej nie odbiegają od postanowień powszechnie stosowanych w tego typu umowach" – informuje Marvipol Development w komunikacie giełdowym.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA