Trwa budowa dolnośląskiego odcinka autostrady A18 GDDKiA

Trwa budowa dolnośląskiego odcinka autostrady A18

FILMY + ZDJĘCIA
Orzech
Orzech
REKLAMA

Trwają zaawansowane prace na budowie dolnośląskiego odcinka autostrady A18. Celem prowadzonej inwestycji jest dostosowanie drogi krajowej nr 18 do parametrów autostrady na odcinku od Golnic do granicy państwa. Dolnośląską część tej wielkiej inwestycji to odcinek nr 4 od km 50+000 do km 71+533. Inwestycja zlokalizowana jest w powiecie bolesławieckim, na terenie gmin: Osiecznica i Bolesławiec.

Zadanie w całości zlokalizowane jest w istniejącym pasie drogowym, poza terenem zabudowanym i w przeważającej części przebiega przez tereny leśne.

Południowa jezdnia drogi krajowej nr 18, na odcinku od granicy woj. lubuskiego i dolnośląskiego do węzła Golnice, zostanie przebudowana. W zakres inwestycji wchodzi rozbiórka istniejącej, betonowej jezdni południowej i budowa nowej, betonowej nawierzchni. Ponadto przebudowane zostaną dwa węzły (Luboszów i Golnice), a także zbudowane zostaną pasy włączania i wyłączania do MOP Świętoszów Południe. Przewiduje się również wyposażenie autostrady A18 we wszystkie niezbędne elementy ochrony środowiska, w tym w górne przejścia dla zwierząt.

Inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Wykonawcą dolnośląskiego odcinka autostrady A18 jest konsorcjum w składzie: Kobylarnia S.A. (lider) oraz partnerzy: Mirbud S.A. i Budopol Sp. z o. o. Podpisanie umowy z wykonawcą nastąpiło w dniu 27 stycznia 2021 r. Przekazanie placu budowy odbyło się 23 lutego 2021 r. Rozpoczęcie prac budowalnych nastąpiło 16 marca 2021 r. Zakończenie robót przewidziane jest na 2023 rok. Wartość umowy wynosi 258 700 000,01 zł. Wartość całości kontraktu 286 797 873 zł.

Droga krajowa nr 18 zlokalizowana jest w III drogowym transeuropejskim korytarzu transportowym – połączeniem międzynarodowym E36/40 na terytorium Polski. Korytarz ten łączy Ukrainę, Słowację i południową Polskę z Dreznem i Berlinem. Droga krajowa nr 18 zaliczana jest do głównych dróg w Polsce o znaczeniu przemysłowym i turystycznym. Łączy ona Autostradę A-4 z przejściem granicznym w Olszynie.

GDDKiA
GDDKiA
GDDKiA
GDDKiA
GDDKiA
GDDKiA
GDDKiA
GDDKiA
GDDKiA
GDDKiA
GDDKiA
GDDKiA
GDDKiA
GDDKiA
GDDKiA
GDDKiA
GDDKiA
GDDKiA
REKLAMA
GDDKiA
GDDKiA
GDDKiA
GDDKiA
GDDKiA
GDDKiA
GDDKiA
GDDKiA
GDDKiA
GDDKiA
GDDKiA
GDDKiA
GDDKiA
GDDKiA
GDDKiA
GDDKiA

Starą drogę krajową nr 18, a obecnie jej nitkę południową, wybudowali Niemcy w latach 30. XX wieku. Stanowiła ona fragment autostrady Berlin – Wrocław.

W listopadzie 2004 roku rozpoczęty został pierwszy etap dostosowywania drogi krajowej nr 18 do parametrów przyszłej autostrady A18. Do istniejącej drogi dobudowana została równoległa, jezdnia północna, którą oddano do użytku w roku 2006.

GDDKiA

Celem całego przedsięwzięcia jest dostosowanie w pełnym zakresie istniejącego układu drogowego (istniejącej drogi krajowej nr 18 na odcinku Olszyna – Golnice o długości 70 km) do parametrów autostrady i obowiązujących standardów sieci drogowej UE oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez wymianę zdegradowanej nawierzchni jezdni południowej i dostosowanie nośności drogi do przenoszenia obciążenia 115 kN/oś przy uwzględnieniu prognozowanego natężenia. Inwestycja stanowi drugi etap budowy autostrady A18 (pierwszy to budowa jezdni północnej).

W związku z powyższym założono rozbiórkę istniejącej nawierzchni betonowej jezdni południowej, jej poszerzenie i odtworzenie konstrukcji jezdni o nawierzchni z betonu cementowego przy wykorzystaniu materiału uzyskanego z rozbiórki (do warstwy podbudowy betonowej).

Ponadto przewiduje się wyposażenie autostrady A18 we wszystkie niezbędne elementy ochrony środowiska, w tym w górne przejścia dla zwierząt.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA