Umowa na opracowanie dokumentacji rozbudowy węzła A4 Kraków Południe podpisana

Umowa na opracowanie dokumentacji rozbudowy węzła A4 Kraków Południe podpisana

Orzech
Orzech
REKLAMA
Kompleksową dokumentację projektową rozbudowy węzła autostradowego Kraków Południe, na skrzyżowaniu A4 i drogi krajowej nr 7 (DK7), opracuje konsorcjum firm MPRB (lider), Mosty Kraków (partner) oraz MP Infra (partner). Zadaniem wykonawcy będzie także uzyskanie decyzji administracyjnych i sprawowanie nadzoru autorskiego nad rozbudową. Wartość podpisanej umowy to blisko 1,6 mln zł.

Zadanie dla wykonawcy

Zakres zadania obejmuje m.in. wykonanie opracowań geodezyjno-kartograficznych, geotechnicznych, geologicznych, Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami Koncepcji programowej (STEŚ-R). Przygotowane zostaną też opracowania środowiskowe, w tym materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) wraz z uzyskaniem ostateczności tej decyzji oraz ewentualnie raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Do wykonawcy należy ponadto przygotowanie wielobranżowego projektu budowlanego, materiałów do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) lub pozwolenia na budowę wraz z uzyskaniem decyzji. Podczas przetargu na roboty budowlane wykonawca dokumentacji będzie odpowiadał na pytania oferentów, a w trakcie budowy sprawował nad nią nadzór autorski.

Terminy i etapy

W umowie przewidziano 47 miesięcy na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz uzyskanie potrzebnych decyzji i pozwoleń do ogłoszenia przetargu na realizację robót budowlanych.
30 miesięcy, po uzyskaniu decyzji ZRID, przeznaczone jest na opracowanie dokumentacji związanej z opisami nieruchomości i gospodarowaniem nieruchomościami.
5 miesięcy to czas na udzielanie odpowiedzi wykonawcom, którzy zadawać będą pytania w trakcie przetargu na realizację robót budowlanych.
Terminy te są szacunkowe i mogą ulec zmianom w zależności od przebiegu procedury przetargowej.
Ostatnim etapem będzie nadzór autorski podczas prowadzenia robót budowlanych, który został oszacowany na 25 miesięcy. Prowadzony będzie od momentu przekazania placu budowy do ukończenia inwestycji.
REKLAMA

Nie tylko rozbudowa węzła. Jak poprawimy płynność ruchu

Poprawa płynności ruchu na węźle A4 Kraków Południe i DK7 możliwa jest tylko wówczas, gdy zwiększymy przepustowość na łącznicach autostrady z kierunku Katowic i Rzeszowa w kierunku Zakopanego. Konieczna jest likwidacja sygnalizacji świetlnej oraz przebudowa skrzyżowania z sygnalizacją świetlną na ulicy Taklińskiego i Poronińskiej

W ramach rozbudowy węzła uwzględniona jest budowa:

- estakady,
- ronda na skrzyżowaniu ulic Poronińskiej i Taklińskiego z ul. Zakopiańską,
- podziemnego przejścia dla pieszych, murów oporowych, ekranów akustycznych, dróg serwisowych, oraz przebudowa łącznic.
Miasto Kraków, w granicach którego zlokalizowana będzie inwestycja, deklaruje partycypację w części robót oraz w kosztach odszkodowań za nieruchomości zajęte przez inwestycję. Zostanie zawarte porozumienie z Miastem w sprawie współfinansowanie tego zadania.
Inwestycja oczekiwana przez kierowców

O tym, że rozbudowa węzła A4 Kraków Południe jest potrzebna, mówiło się od dawna, jednak by przystąpić do projektowania, a następnie do realizacji inwestycji niezbędne są środki finansowe. 5 października 2020 r. Minister Infrastruktury podpisał Program Inwestycji, co umożliwiło rozpoczęcie przygotowań i ogłoszenie przetargu.

Węzeł Kraków Południe rozprowadza ruch pomiędzy Południową Autostradową Obwodnicą Krakowa A4, DK7 (Zakopianką) i Krakowem. Według prowadzonych obserwacji natężenia ruchu, na tym odcinku autostrady przejeżdża średnio ponad 70 tys. pojazdów na dobę. W godzinach szczytów komunikacyjnych jeden z pasów autostrady na obu jezdniach jest blokowany przez pojazdy oczekujące na włączenie się do DK7 w kierunku południowej granicy Polski (DK7 i DK47) oraz w kierunku Bielska Białej i Cieszyna (zjazd z DK7 na DK52 w Głogoczowie). Zatłoczona jest także ul. Zakopiańska, na której koncentruje się ruch z centrum miasta. Te potoki ruchu łączą się na miejskim odcinku DK7, gdzie na długości 1,3 km są cztery skrzyżowania z sygnalizacjami świetlnymi, co powoduje spiętrzenie ruchu. W rezultacie kolejka samochodów czekających na zjazd z autostrady na południe Polski sięga często kilku kilometrów. Według Generalnego Pomiaru Ruchu z 2015 r. na odcinku Zakopianki pomiędzy Krakowem i Głogoczowem przejeżdżało średnio ponad 40 tys. pojazdów na dobę.

Prace dokumentacyjne związane z rozbudową węzła A4 Kraków Południe zaplanowane są na lata 2021 - 2024, a realizacja robót na lata 2025 - 2026.

Źródło: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Komentarze (2)

Napisz komentarz
MS(gość)
@
maroooo
(gość)
3 pasy zróbcie, zmieńcie bramki na A4 na szybsze, a nie rozbudowujcie węzły.
Kolego, bramki na A4 nie mają nic wspólnego z korkami przy zjeździe na "zakopiankę".
maroooo(gość)
3 pasy zróbcie, zmieńcie bramki na A4 na szybsze, a nie rozbudowujcie węzły.
REKLAMA