We Wrocławiu ma powstać nowy, wielki cmentarz komunalny Urząd Miejski we Wrocławiu

We Wrocławiu ma powstać nowy, wielki cmentarz komunalny

WIZUALIZACJE
REKLAMA

W stolicy Dolnego Śląska ma powstać nowy, duży cmentarz komunalny. Związane jest to z faktem, że na istniejących nekropoliach we Wrocławiu za około osiem do dziewięciu lat zabraknie miejsc do pochówku zmarłych.

Co roku we Wrocławiu umiera około 7 tysięcy osób. Ponad 5000 pogrzebów odbywa się na cmentarzach komunalnych, zarządzanych przez miejską spółkę Zarząd Cmentarzy Komunalnych. Ilość zgonów wzrosła jeszcze w czasie pandemii.

Magistrat od wielu lat planuje budowę nowej nekropolii we Wrocławiu. Ma powstać na osiedlu Oporów, przy ulicy Awicenny. Docelowo ma zająć powierzchnię 30,4 hektara (z tego ponad 15 hektarów zostanie przeznaczonych na powierzchnię grzebalną, blisko 10 ha pokryje zieleń, a 2,5 hektara zajmą cmentarne alejki). Wspomniane 30,4 hektarów dotyczy jedynie terenu samego cmentarza i nie uwzględnia elementów zagospodarowania terenu zlokalizowanych na zewnątrz od linii ogrodzenia cmentarza. Te elementy zagospodarowania to drogi dojazdowe i zbiorcze z chodnikami i ścieżkami rowerowymi, a także parkingi i miejsca postojowe oraz ciągi piesze i ścieżki rowerowe wokół cmentarza.

Zgodnie z przedstawionymi kilka lat temu planami, na cmentarzu będą mogły być pochowane dokładnie 86 693 osoby. Z tej liczby 16 716 mają stanowić urny, pozostałe miejsca – groby. Przewidziano też budowę parkingu na 240 samochodów.

Powstanie też plac przedwejściowy z budynkami usługowymi i kładki nad rzeką Ślęzą. Jedna z nich umożliwi przedostanie się z Cmentarza Grabiszyńskiego na Cmentarz-Oporów.

Urząd Miejski we Wrocławiu
REKLAMA
Urząd Miejski we Wrocławiu

Jeszcze w 2021 roku gmina Wrocław liczyła, że nowy cmentarz zostanie wybudowany przez inwestora zewnętrznego, w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego. Magistrat przeprowadził nawet wstępne analizy i konsultacje rynkowe dotyczące realizacji tego przedsięwzięcia właśnie w takiej formule. Prywatny inwestor w zamian za sfinansowanie budowy cmentarza z własnych środków , jego budowę i zarządzanie nim, miał dostawać pieniądze za wynajem miejsc pod groby.

Po przeprowadzeniu analiz Urząd Miejski we Wrocławiu stwierdził, ze nie będzie to opłacalny dla miasta projekt. Zrezygnował z niego i zdecydował, że miasto Wrocław samo sfinansuje ze swojego budżetu całą inwestycję i będzie zarządzało nową nekropolią.

Na razie nie wiadomo jeszcze, kiedy dokładnie zostanie ogłoszony przetarg na realizację inwestycji. Wiadomo jednak już, że całe przedsięwzięcie zostanie etapowane. Oznacza to także, że będzie musiała zostać dokonana aktualizacja dokumentacji projektowej nowej nekropolii przy ul. Awicenny, pochodzącej z 2010 r.

Inwestycja ma zostać podzielona na cztery etapy. W pierwszym zagospodarowane zostanie 7,5 hektara terenu przyszłego cmentarza. Koszt przedsięwzięcia szacowany jest na kwotę ponad 70 milionów złotych (dokładna wartość nie jest znana ze względu na inflację i systematyczny wzrost cen).

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA