Wręczono Nagrody w Konkursie Prologis Najlepszym - Edycja 2011

Wręczono Nagrody w Konkursie Prologis Najlepszym - Edycja 2011

Dominika Socha
REKLAMA

Poznań, 26 września 2011 roku – Prologis, Inc, wiodący globalny właściciel, operator i deweloper nieruchomości przemysłowych, wspólnie z Wyższą Szkołą Logistyki ogłosili zwycięzców w konkursie Prologis Najlepszym edycja 2011 w trzech kategoriach: Najlepszy Absolwent, Najlepsza Praca Licencjacka i Najlepsza Praca Magisterska. Pamiątkowe dyplomy oraz stypendia w wysokości 4 000 złotych wręczono 24 września podczas inauguracji roku akademickiego 2011/2012 poznańskiej uczelni logistycznej.

 

Szóstą edycję konkursu Prologis Najlepszym na Najlepszego Absolwenta WSL w roku akademickim 2010/2011 wygrał Pan Marcin Czajczyk, absolwent Wyższej Szkoły Logistyki i niemieckiej Technische Hochschule Wildau. W ciągu sześciu semestrów studiów licencjackich, na kierunku logistyka ze specjalnością logistyka handlu i dystrybucja, uzyskał wysoką średnią ocen na poziomie 4,83 oraz otrzymał na obronie pracy dyplomowej ocenę 5,0. Spośród pozostałych kandydatów do tej nagrody wyróżnił się także bardzo dobrą znajomością języka niemieckiego (zdany Goethe Zertifikat C1) oraz dużym zaangażowaniem w realizowany program studiów. Jego dodatkowym atutem był udział w wymianie międzynarodowej w ramach programu Erasmus.  

 

Najlepszą Pracą Magisterską Wyższej Szkoły Logistyki w minionym roku akademickim została praca Pani Katarzyny Jesionkowskiej pod tytułem „Inwestycje budownictwa mieszkaniowego w województwie wielkopolskim na przykładzie gminy Dopiewo” napisana pod kierownictwem doc. dr Zbyszko Pawlaka.

 

W konkursie na Najlepszą Pracę Licencjacką WSL 2011 zwyciężyła praca Pana Mateusza Bronowicza pod tytułem „Zabezpieczenie logistyczne akcji ratowniczych na przykładzie katastrofy cystern z produktami ropopochodnymi w Swarzędzu w 2007 roku” napisana pod kierownictwem dr Andrzeja Taratajcio.

REKLAMA

 

Konkurs „Prologis Najlepszym” organizowany jest od sześciu lat wspólnie z poznańską Wyższą Szkołą Logistyki. Ideą konkursu jest promowanie ambitnych absolwentów i autorów twórczych prac dyplomowych, wszystko po to by ułatwić zawodowy start przyszłym ekspertom w dziedzinie logistyki.

 

„Miałam przyjemność zasiadać w jury wszystkich sześciu edycji konkursu i nadal zaskakuje mnie entuzjazm z jakim studenci WSL podchodzą do idei „Prologis Najlepszym”. Cieszę się, że jako lider na rynku deweloperów powierzchni magazynowych w Polsce możemy wspierać studentów o największym potencjale i sprawić, by dzięki otrzymanemu stypendium mogli się dalej kształcić i doskonalić swoje umiejętności.” – powiedziała Marta Tęsiorowska, Vice President Marketing & Communications na Europę Centralną i Wschodnią Prologis.

 

O Prologis, Inc.

Prologis, Inc., jest wiodącym właścicielem, operatorem i deweloperem nieruchomości przemysłowych, działającym na rynku globalnym oraz na rynkach regionalnych w obu Amerykach, Europie i Azji. Prologis jest właścicielem lub inwestorem (w ujęciu skonsolidowanym lub poprzez nieskonsolidowane spółki joint venture) nieruchomości i projektów deweloperskich o oczekiwanej łącznej powierzchni 55,7 miliona metrów kwadratowych w 22 krajach (stan na 30 czerwca 2011 roku). Wśród ponad 4 500 klientów, którym firma wynajmuje nowoczesne obiekty dystrybucyjne, są między innymi przedsiębiorstwa produkcyjne, firmy z branży handlu detalicznego, firmy transportowe, zewnętrzni dostawcy usług logistycznych oraz inne przedsiębiorstwa.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA