Magistrat: dzięki AOW każdego dnia do Wrocławia wjeżdża kilka tysięcy aut mniej

Magistrat: dzięki AOW każdego dnia do Wrocławia wjeżdża kilka tysięcy aut mniej

Wrocław
REKLAMA

Otwarcie Autostradowej Obwodnicy Wrocławia, bramkowanie na wjazdach do miasta, uszczelnienie strefy 18 ton - to zdaniem urzędników główne powody spadku ruchu samochodowego w centrum stolicy Dolnego Śląska. W ciągu doby od strony Warszawy wjeżdża do nas prawie 6,5 tysiąca aut mniej niż rok temu.

 

W ciągu roku znacznie zmniejszyła się liczba auta wjeżdżających do Wrocławia - jak podkreślają urzędnicy to przede wszystkim efekt otwarcia Autostradowej Obwodnicy Wrocławia. I przytaczają dane z wjazdu do miasta przy ul. Sobieskiego (wlot od strony Warszawy).

- W lutym 2011 roku każdej doby w dni powszednie do Wrocławia wjeżdżało ponad 18 tysięcy pojazdów. W listopadzie było to już tylko nieco ponad 13,3 tysiąca aut, a w lutym bieżącego roku ta liczba spadła do 11,7 tysiąca samochodów - mówi Elwira Nowak, zastępca dyrektora wydziału inżynierii miejskiej w magistracie.

Zmniejszył się również udział pojazdów ciężarowych – rok temu na 18 189 samochodów wjeżdżających do miasta, ciężarówki stanowiły 9,5 proc, w listopadzie było to 7,8 proc., a w lutym 2012 roku ten odsetek wynosił już tylko 5,6 proc. wszystkich aut.

 

REKLAMA

Jak twierdzą przedstawiciele magistratu, na zmniejszenie ruchu w naszym mieści wpłynęło także tzw. bramkowanie na wjazdach, pojawienie się nowych drogowskazów kierujących na AOW i A4 oraz rozbudowa systemu 18 ton.

W tej chwili bramkowanie wjazdów do Wrocławia, poprzez skrócenie długości zielonego światła odbywa się na trzech skrzyżowaniach:

- Średzkiej z Dolnobrzeską - skrócono czas zielonego światła o 20 sekund
- Opolskiej z Tarnogórską – światło zielone świeci się 22 sekund krócej
- Karkonoskiej ze Zwycięską – zielone światło krótsze o 15 sekund

Magistrat ma w planach stworzenie tego typu bramek jeszcze w pięciu punktach we Wrocławiu. Aby samochody jadące tranzytem łatwiej trafiały na AOW i A4, na terenie Wrocławia wymieniono drogowskazy. - Na nowe oznakowanie wydaliśmy około 1,5 mln złotych – podkreśla Elwira Nowak.

Magistrat wystąpił też do GDDKiA o korektę oznakowania drogowskazowego na A4 i AOW. GDDKiA odłożyła ją jednak w czasie. Miasto uszczelniło też strefę 18 ton. - Ograniczyliśmy liczbę godzin wjazdu dla pojazdów powyżej 18 ton z 9 do 6. Zmniejszamy też sukcesywnie liczbę wydawanych zezwoleń na wjazd do Wrocławia – w pierwszych trzech miesiącach obowiązywania zakazu wydaliśmy 11 tysięcy zezwoleń, w drugim półroczu 2011 było ich 7 tysięcy, a w 2012 do tej pory wydaliśmy 3900 zezwoleń – tłumaczy Elwira Nowak.


Dzięki tym działaniom udało się zmniejszyć liczbę samochodów ciężarowych w mieście. - Zazwyczaj udział samochodów ciężarowych w ruchu stanowi od 5 do 15 proc. U nas ciężarówki to tylko niecały 1 proc. wszystkich samochodów w centrum. To naprawdę bardzo dobry wynik – mówi Elwira Nowak.

Autor: Tomek Matejuk

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA