Miasto dołoży ponad 2 mln złotych do remontu zabytkowych kamienic fot. investphoto.pl

Miasto dołoży ponad 2 mln złotych do remontu zabytkowych kamienic

Wrocław, LISTA
Tomasz  Matejuk
Tomasz Matejuk
REKLAMA
W 2017 roku magistrat przeznaczy ponad 2 mln złotych na remonty dachów i elewacji w zabytkowych kamienicach. Dotacje dostanie łącznie 9 budynków, które nie należą do zasobu gminy Wrocław.

Na czwartkowej sesji rady miejskiej rajcy jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy wrocławskich zabytkach. 
REKLAMA
W tym roku dotacje dostaną budynki przy:
  • ul. Zygmunta Krasińskiego 21/23 – na łączną kwotę 468 606 zł na remont elewacji,
  • ul. Przestrzennej 27 – na łączną kwotę 63 761 zł na remont dachu,
  • ul. Gajowej 47, 47a – na łączną kwotę 318 338 zł na remont elewacji,
  • ul. Białoskórniczej 17/18 – na łączną kwotę 174 172 zł na remont dachu i elewacji,
  • Rynek 14 – na łączną kwotę 23 921 zł na remont dachu,
  • Rynek 20/21 – na łączną kwotę 219 572 zł na remont dachu i elewacji,
  • Rynek 56/57 – na łączną kwotę 296 947 zł na remont dachu i elewacji,
  • pl. Solnym 11 – na łączną kwotę 82 619 zł na remont dachu,
  • ul. Kiełbaśniczej 14/15 – na łączną kwotę 470 475 zł na remont dachu i elewacji.
Łączna wysokość dotacji w 2017 roku nie przekroczy 2 118 411 złotych. W przypadku pierwszego z wymienionych budynków, dotacja celowa pokryje 85% nakładów koniecznych, w pozostałych przypadkach – 70%.

Jak tłumaczą autorzy uchwały, elewacje budynku przy ulicy Krasińskiego 21/23 mają bardzo bogaty detal architektoniczny,
który wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich i restauratorskich. 

– Kompleksowe wykonanie tych prac pozwoli na przywrócenie pierwotnego ukształtowania elewacji. Budynek ma większą niż przeciętna kubaturę, co niesie za sobą potrzebę poniesienia większych nakładów finansowych na wykonanie prac remontowych. Koszt przeprowadzenia powyższych prac jest bardzo duży – argumentują.

Dodajmy, że w zeszłym roku wyremontowano dach tej kamienicy.Ponad sto kamienic już wyremontowanych

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków po raz jedenasty przyjmowało wnioski o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane obiektów zabytkowych położonych na terenie Wrocławia. Wpłynęło łącznie 11 wniosków, a po ich analizie – pod względem spełnienia kryteriów formalnych oraz merytorycznego zakresu prac – wytypowano 9 obiektów.

Wymienione w uchwale obiekty stanowią cenną, zwartą, jednolitą, czynszową zabudowę kamienicową. Obecny stan techniczny tej substancji budowlanej ocenia się jako wymagający podjęcia natychmiastowych działań remontowych – uzasadniają urzędnicy.

Do tej pory, czyli w latach 2007-2016 wyremontowano 119 zabytkowych kamienic (w tym 103 z wykonaniem elewacji). 

– To m.in. ulice Norwida, Krupnicza, Podwale, Wita Stwosza czy Rynek. Wyremontowaliśmy całe pierzeje  ważna jest konsekwencja. Chcemy tę politykę kontynuować – tłumaczy wiceprezydent Wrocławia Adam Grehl.

W 2016 roku wykonano remonty w 8 kamienicach, m.in. przy ulicy Kościuszki.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA