Wrocław: Miasto organizuje konsultacje dotyczące organizacji ruchu na Widawieźródło: UM Wrocławia

Wrocław: Miasto organizuje konsultacje dotyczące organizacji ruchu na Widawie

Mariusz Bartodziej
Mariusz Bartodziej
REKLAMA
Budowa nowych dróg, utworzenie tras rowerowych i montaż progów zwalniających – m.in. te rozwiązania urzędnicy będą omawiać z osobami z osiedli Widawa i Lipa Piotrowska 6 oraz 15 lutego. – Tak szeroki zakres ma sens, o ile wnioski mieszkańców zostaną przełożone na działanie urzędu miasta – twierdzi Elżbieta Cegieła, przewodnicząca Rady Osiedla Lipa Piotrowska.
Konsultacje są prowadzone na dwóch płaszczyznach. Od 30 stycznia do 19 lutego można składać poprzez odpowiedni formularz swoje pomysły na rozwiązania drogowe, które poprawią organizację ruchu na Widawie. Do tego magistrat wyznaczył terminy dwóch spotkań z mieszkańcami: pierwsze odbędzie się 6 lutego o godzinie 17:00 w Hotelu Jasek przy ulicy Sułowskiej 39, a drugie 15 lutego o tej samej godzinie w Centrum Innowacji Przejście przy Świdnickiej 19.

Analiza aktualnych planów inwestycyjnych

Wśród celów konsultacji urzędnicy wymieniają: rozpoznanie głównych użytkowników poruszających się po Widawie, poznanie potrzeb mieszkańców w zakresie organizacji ruchu na osiedlu, a także zebranie rekomendacji do związanych z nią zmian aktualnych i przyszłościowych. W efekcie powstanie raport podsumowujący rozmowy.
Przedstawiciele urzędu miasta przygotowali również mapę obrazującą zrealizowane niedawno inwestycje drogowe na osiedlach Widawa i Lipa Piotrowska oraz te planowane. Wśród pierwszych znalazły się oddana do użytku w grudniu 2017 roku droga ekspresowa S5, uruchomiona nowa linia autobusowa, czy instalacja progów zwalniających na kilku ulicach. W planach jest natomiast m.in. budowa jeszcze w tym roku nowego połączenia Lipy Piotrowskiej z Widawą oraz realizacja ciągów pieszych i rowerowych wzdłuż ulic Pełczyńskiej i Sułowskiej.

Konsultacje mają sens, o ile miasto posłucha

Punktem wyjścia do konsultacji było "zasłupkowanie" ulicy Melioranckiej pomimo protestów bardzo wielu mieszkańców Widawy, ale też Lipy Piotrowskiej. Gdyby dotyczyły tylko tego tematu, byłyby bezpodstawne, ponieważ zarówno obecna Rada Osiedla Widawa, jak również mieszkańcy wypowiedzieli się w tej kwestii – ocenia Elżbieta Cegieła, przewodnicząca RO Lipa Piotrowska.
Podkreśla, że tak szeroki, jak ten zaproponowany, zakres rozmów ma sens, o ile zgłoszone uwagi przełożą się na działania urzędników.
Z jednej strony urząd miasta doskonale wie, że mieszkańcy chcą mieć chodniki, ścieżki rowerowe, oświetlenie i tym podobne, a z drugiej są też tematy kontrowersyjne, jak progi zwalniające czy ich liczba – zauważa Elżbieta Cegieła.
Jej zdaniem termin konsultacji jest dość krótki, przez co wiele potencjalnie zainteresowanych osób, zwłaszcza niekorzystających z Facebooka, się o nich nie dowie.
Ja wezmę w nich udział i spróbuję zachęcić mieszkańców swojego osiedla oraz członków osiedlowej rady – deklaruje Cegieła.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA