DODAJ

Wrocław: Projekt remontu Gajowickiej powstanie z opóźnieniem. Najkorzystniejsza oferta jednak zbyt droga

Drogi i mosty / Wrocław
Wrocław: Projekt remontu Gajowickiej
Mariusz Bartodziej
2018-12-21 10:51:27
Dwóch z siedmiu uczestników przetargu zmieściło się w budżecie zaplanowanym przez magistrat (1,5 mln zł). W pozostałych kryteriach uzyskali jednak mniej punktów od konkurencji. Do przyjęcia najkorzystniejszej oferty miastu zabrakło 250 tys. zł. Projekt zakładający rezerwę pod trasę tramwajową ma być gotowy w 2020 roku.

Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. unieważniły 20 grudnia przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ulicy Gajowickiej. Najkorzystniejsza propozycja, złożona przez Biprogeo Projekt Sp. z o.o., wyniosła 1 mln 750 tys. zł brutto. Miasto zamierza przeznaczyć na ten cel 1,5 mln zł.

Listę ofert poznaliśmy 31 października. Wpłynęło ich siedem. Dwie z nich zmieściły się w zaplanowanym budżecie. Spółka Elektrotim S.A. była gotowa zrealizować zadanie za 1 mln 346 tys. zł, a Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu Sp. z o.o. za 1 mln 475 tys. zł. Obie uzyskały jednak łącznie mniej punktów od Biprogeo Projekt (o wyłonieniu zwycięzcy w 60 procentach decydowała cena, w 20 doświadczenie projektanta branży drogowej, w 10 torowej i w pozostałych 10 sanitarnej). Czterej pozostali uczestnicy oczekiwali od 1 mln 795 do 2 mln 265 tys. zł.

fot. Mariusz Bartodziej


Projekt gotowy za ponad rok

Projekt ma być gotowy w ciągu 15 miesięcy od dnia podpisania umowy. Musi uwzględniać podział na dwa odcinki (od ul. Zaporoskiej do alei Hallera i od Hallera do Racławickiej), tak by remonty mogły być realizowane niezależnie od siebie. Obejmuje m.in. remont drogi, wydzielenie rezerwy pod torowisko, budowę oświetlenia i odwodnienia, postawienie elektronicznych tablic DIP na przystankach oraz inwentaryzację zieleni ze wskazaniem roślinności do wycinki i nasadzeń wyrównujących.

fot. Mariusz Bartodziej


Trasa tramwajowa w planach

Wykonawca projektu musi dostosować się do wytycznych podanych przez urzędników. Na pierwszym odcinku trasa tramwajowa (prowadząca do planowanej pętli przy ul. Racławickiej) będzie wydzielona lub wbudowana w jezdnię, a na drugim – tylko wbudowana. Drogi rowerowe będą przebiegać po obu stronach albo po jednej z nich powstanie trasa dwukierunkowa. Szerokość chodników z płyty betonowej wzdłuż całej ulicy wyniesie minimum 2,5 m lub 2 m w przypadku odseparowania od jezdni. W zakresie zieleni projekt ma ograniczyć wycinkę do minimum, a ponadto urzędnicy sugerują dodatkowe nasadzenia drzew np. w formie szpalerów. Zatoki autobusowe nie powstaną.

Zwycięzca przetargu będzie prowadził również konsultacje z konserwatorem zabytków (ul. Gajowicka przebiega przez obszary ujęte w gminnej ewidencji zabytków). W wytycznych czytamy m.in., że wymiana kamiennej nawierzchni jest dopuszczona, do rozważenia pozostaje zachowanie fragmentu dawnego torowiska, a nowy chodnik przy zabytkowym kościele pw. św. Karola Boromeusza ma nawiązywać do historycznego rozwiązania (płyty z dobrukiem z drobnej kostki bazaltowej).