DODAJ

Wrocław: Miasto wraca do szukania wykonawcy projektu przebudowy Gajowickiej

Drogi i mosty / Wrocław
Wrocław: Miasto wraca do
Mariusz Bartodziej
2019-03-02 09:19:56
Ubiegłoroczny przetarg nie przyniósł rozstrzygnięcia. Choć dwie oferty zmieściły się w budżecie (1,5 miliona zł), to do najkorzystniejszej zabrakło 250 tysięcy złotych. Zwycięzcę drugiego postępowania możemy poznać w przyszłym miesiącu. Projekt ma być gotowy za nieco ponad rok.

Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. ogłosiły 28 lutego przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ulicy Gajowickiej. Termin składania ofert mija 3 kwietnia. O wyborze zwycięzcy zadecyduje w 60% cena, w 20% doświadczenie projektanta branży drogowej, a po 10% torowej i sanitarnej. Wykonawca będzie miał na realizację zadania 15 miesięcy od dnia podpisania umowy.

fot. Mariusz Bartodziej


Fiasko na początek

O unieważnianiu pierwszego przetargu donosiliśmy w grudniu ubiegłego roku. Wpłynęło siedem ofert. Dwie z nich zmieściły się w zaplanowanym budżecie (1 mln 500 tys. zł brutto). Spółka Elektrotim S.A. była gotowa zrealizować zadanie za 1 mln 346 tys. zł, a Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu Sp. z o.o. za 1 mln 475 tys. zł. Obie uzyskały jednak łącznie mniej punktów od Biprogeo Projekt (najkorzystniejsza oferta), które oczekiwało 1 mln 750 tys. zł. Czterej pozostali uczestnicy chcieli otrzymać od 1 mln 795 do 2 mln 265 tys. zł.

Trasa tramwajowa w planach

Projekt ma uwzględniać podział na dwa odcinki (od ul. Zaporoskiej do alei Hallera i od Hallera do Racławickiej), tak by remonty mogły być realizowane niezależnie od siebie. Obejmuje m.in. remont drogi, wydzielenie rezerwy pod torowisko, budowę oświetlenia i odwodnienia, postawienie elektronicznych tablic DIP na przystankach oraz inwentaryzację zieleni ze wskazaniem roślinności do wycinki i nasadzeń wyrównujących.

fot. Mariusz Bartodziej


Wykonawca projektu musi dostosować się do wytycznych podanych przez urzędników. Na pierwszym odcinku trasa tramwajowa (prowadząca do planowanej pętli przy ul. Racławickiej) będzie wydzielona lub wbudowana w jezdnię, a na drugim – tylko wbudowana. Drogi rowerowe będą przebiegać po obu stronach albo po jednej z nich powstanie trasa dwukierunkowa. Szerokość chodników z płyty betonowej wzdłuż całej ulicy wyniesie minimum 2,5 m lub 2 m w przypadku odseparowania od jezdni. W zakresie zieleni projekt ma ograniczyć wycinkę do minimum, a ponadto urzędnicy sugerują dodatkowe nasadzenia drzew np. w formie szpalerów. Zatoki autobusowe nie powstaną.

Zwycięzca przetargu będzie prowadził również konsultacje z konserwatorem zabytków (ul. Gajowicka przebiega przez obszary ujęte w gminnej ewidencji zabytków). W wytycznych czytamy m.in., że wymiana kamiennej nawierzchni jest dopuszczona, do rozważenia pozostaje zachowanie fragmentu dawnego torowiska, a nowy chodnik przy zabytkowym kościele pw. św. Karola Boromeusza ma nawiązywać do historycznego rozwiązania (płyty z dobrukiem z drobnej kostki bazaltowej).