Radni uchwalili budżet województwa dolnośląskiego na przyszły rok

Radni uchwalili budżet województwa dolnośląskiego na przyszły rok

Wrocław
tuWroclaw.com
tuWroclaw.com
REKLAMA

Ponad 750 mln złotych z kasy województwa radni sejmiku przeznaczą w przyszłym roku na transport, blisko 200 mln złotych zostanie wydanych na edukację, a ponad 100 mln na kulturę i rolnictwo. Większością głosów uchwalono budżet województwa dolnośląskiego na 2012 r.

Prawie połowę, bo aż 46% wszystkich wydatków pochłoną inwestycje drogowe i kolejowe. Z tego ponad 540 mln złotych pójdzie na inwestycje, remonty i utrzymanie dróg, a ponad 138 mln na transport kolejowy. Reszta z 757 mln złotych zostanie wydanych na transport autobusowy, kolejowy i funkcjonowanie dolnośląskiej służby dróg i kolei.

Lwią część pieniędzy z działu ''Edukacja i nauka'' radni sejmiku województwa przeznaczą na finansowanie działalności placówek oświatowych (ponad 63 mln zł), a także na programy operacyjne: Kapitał Ludzki (ponad 61 mln zł)i Regionalny Program Operacyjny (ponad 64 mln zł).

Ponad 55% wszystkich pieniędzy na kulturę zostanie w przyszłym wydanych na funkcjonowanie i wspieranie instytucji kulturalnych, ponad 38 mln złotych województwo przeznaczy na rozwój infrastruktury związanej z kulturą. Reszta z ponad 114 mln złotych pójdzie na ochronę zabytków i wspieranie inicjatyw artystycznych.

Aż 66 mln złotych w przyszłym roku zostanie wydanych na gospodarkę wodna, a ponad 22 mln na wspieranie rolnictwa i obszarów wiejskich. Ponadto sejmik województwa zdecydował, że na wparcie rozwoju regionalnego wyda w 2012 r. ponad 95 mln zł, na promocję i ochronę zdrowia ponad 80 mln, na sport i kulturę fizyczną 38 mln zł, 51 mln przeznaczy na integrację społeczną, 4 mln na ochronę środowiska i bezpieczeństwo publiczne i ponad 125 mln złotych na funkcjonowanie organów samorządu województwa. 


W budżecie województwa założono deficyt na poziomie 120 mln złotych - wydatki mają wynieść w 2012 r. 1 mld 659 mln złotych (jeszcze nigdy nie wydano aż tyle), a dochody 1 mld 538 mln zł.

Za przyjęciem projektu budżetu głosowało 21 radnych z Platformy Obywatelskiej, Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Siedmiu radnych było przeciw, a ośmiu wstrzymało się od głosu.

REKLAMA
Autor: Tomek Matejuk

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA