Wrocław: Ruszyła tegoroczna edycja Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego

Wrocław: Ruszyła tegoroczna edycja Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego

Orzech
Orzech
REKLAMA
Od piątku 18 września można głosować na projekty zgłoszone w tym roku do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego (WBO 2020). Na realizację tegorocznej edycji tego przedsięwzięcia gmina Wrocław przeznaczyła łącznie 25 milionów złotych.
Do tegorocznej edycji tego miejskiego programu mieszkańcy stolicy Dolnego Śląska zgłosili 413 projektów. Ostatecznie, po weryfikacji formalnej, można oddać swój głos na 199 zgłoszonych propozycji. Pozostałe albo nie przeszły weryfikacji formalnej, albo zostały wycofane przez liderów. Do realizacji przejdzie tylko 12 projektów osiedlowych i 8 ponadosiedlowych z całego miasta. 
Głosować można na projekty zarówno osiedlowe, jak i te o zasięgu ponadosiedlowym. Wartość zgłoszonych do WBO 2020 projektów osiedlowych nie może przekraczać 750 tys. złotych, a ponadosiedlowych 2 mln złotych. 
Głosowanie, które rozpoczęło się w piątek 18 września i potrwa do 5 października. Głosowanie odbywa się zarówno w formie elektronicznej jak i tradycyjnej - papierowej. Jak informują urzędnicy miejscy, ta druga forma z roku na rok jest coraz rzadziej wybierana.
Podobnie jak w latach ubiegłych najwięcej projektów zgłoszonych od Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2020 dotyczy obszarów zielonych. Są to o projekty dotyczące np. budowy parków, zieleńców czy nasadzeń drzew. Te projekty cieszą się największym zainteresowaniem mieszkańców stolicy Dolnego Śląska. Łącznie w obszarze rekreacja i zieleń zgłoszono do tegorocznej edycji WBO105 projektów. 36 projektów dotyczy budowy ciągów pieszych i rowerowych, a 15 – placów zabaw. Można głosować również na 10 projektów drogowych, 9 dotyczących sportu, 5 zagospodarowania podwórek, 4 rewitalizacji, 4 komunikacji zbiorowej, 2 nieinwestycyjnych i 9 projektów z innych kategorii.
Wartość projektów WBO 2020 to 25 mln zł, z czego 16 mln zł zostanie przeznaczone na realizację projektów ponadosiedlowych, zaś 9 mln zł - projektów osiedlowych. Projekt osiedlowy to projekt, którego oddziaływanie obejmuje jedno osiedle. Projekt ponadosiedlowy to projekt, którego oddziaływanie wykracza poza obszar jednego osiedla i może dotyczyć wyłącznie realizacji: parków, skwerów, terenów zielonych lub zieleni przyulicznej, instalacji, obiektów lub terenów rekreacyjnych lub sportowych, infrastruktury związanej ze zrównoważoną mobilnością.
REKLAMA
Prawo głosu ma każdy mieszkaniec Wrocławia niezależnie od wieku. Aby głosować nie jest potrzebne zameldowanie we Wrocławiu.
Głosowanie odbywa się elektronicznie na wroclaw.pl/wbo i papierowo w punktach do głosowania. W celu zapewnienia bezpośredniości głosowania papierowe karty do głosowania będą numerowane i wydawane pojedynczo mieszkańcom w punktach do głosowania.
Każdy mieszkaniec Wrocławia ma jeden głos, w ramach którego może wybrać maksymalnie jeden projekt osiedlowy i jeden ponadosiedlowy. Aby projekt mógł być wybrany, musi zostać oddanych na niego co najmniej 100 ważnych głosów.
Do realizacji wybierane będą projekty, które uzyskały kolejno największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków w ramach projektów osiedlowych (9 mln zł) i ponadosiedlowych (16 mln zł). Wyniki głosowania zostaną opublikowane na wroclaw.pl/wbo oraz w BIP (Biuletynie Informacji Publicznej).
Pełna lista wszystkich projektów dopuszczonych do głosowania dostępna jest w na stronie miasta Wrocław.

Komentarze (1)

Napisz komentarz
macinr(gość)
Zapraszamy do głosowania na projekt nr #1 i #411 lub #12. A chętnych zobaczyć jak działamy zapraszamy na parkmieszczanski.pl
REKLAMA