Zabytkowe bulwary nad Odrą zostaną odnowione za 55 mln złotych

Zabytkowe bulwary nad Odrą zostaną odnowione za 55 mln złotych

Wrocław
REKLAMA

Zabytkowe bulwary Odry Śródmiejskiej zostaną uporządkowane i przywrócone do właściwego stanu technicznego. Dziś Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej podpisze z wykonawcą kontrakt w tej sprawie. Wartość inwestycji wynosi dokładnie 54 448 495,15 zł. Roboty potrwają dwa lata.

 

REKLAMA

Prace budowlane będą prowadzone na odcinku Odry Śródmiejskiej, czyli w obrębie zabytkowego centrum Wrocławia. Znajdują się tam zarówno ubezpieczone brukiem skarpy, jak i kamienne lub ceglane mury oporowe. Na odcinku poniżej mostów Mieszczańskich na Odrze Północnej i mostów Dmowskiego na Odrze Południowej, do ujścia do Starej Odry są także nabrzeża portowe i stoczniowe.

- Mury oporowe powstawały 200 i więcej lat temu, a w przypadku murów przy Wzgórzu Polskim i wzdłuż Ostrowa Tumskiego założenia konstrukcyjne sięgają XVI wieku. Część skarp porośnięta jest drzewami, których system korzeniowy niszczy istniejące ubezpieczenia. Stan techniczny murów oporowych jest zły, zarówno pod względem materiałowym, jak i technicznym - opisuje Magdalena Łońska z RZGW.

Wykonaniem zadania zajmie się konsorcjum dwóch firm: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Pol-Aqua SA - lider oraz Dragados SA jako partner.

Zabytkowe bulwary Odry Śródmiejskiej zostaną uporządkowane i przywrócone do właściwego stanu technicznego w celu zabezpieczenia wyjątkowo cennej zabudowy mieszkaniowej i zabytkowego centrum miasta. Ponadto na wybranych odcinkach modernizowanych murów oporowych Odry Śródmiejskiej zostaną osadzone rurki drenarskie dla jaskółek brzegówek i umożliwiające powstanie kolonii lęgowych tego gatunku wzdłuż modernizowanego odcinka rzeki.

Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego prowadzona przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu to jedna ze składowych planowanego systemu zabezpieczenia przeciwpowodziowego doliny Odry. Cały system obejmuje dwa główne zadania: budowę suchego zbiornika przeciwpowodziowego (polderu) Racibórz Dolny oraz odbudowę i modernizację systemu zabezpieczeń przeciwpowodziowych Wrocławia.

Projekt modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego (WWW) został podzielony na siedem zadań inwestycyjnych, które ze względu na specyfikę i technologię robót zostały ujęte w czterech kontraktach. Pozostałe dwa kontrakty są w trakcie rozstrzygnięć przetargowych i planowo zostaną podpisane do końca września br. Wartość całej inwestycji to kwota prawie 1,4 mld zł.

Autor: jg

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA